Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról *