Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről *