Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete

a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 26/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni a hatályba lépését követő napon illetve azt követően beérkezett kérelmeknél.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelését szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

  Vissza az oldal tetejére