Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

2. § A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az Önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter dr. Erdőközi György
polgármester jegyzői jogkörben eljáró aljegyző