Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § (1) E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E Rendelet 6. §-ának rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

  Vissza az oldal tetejére