Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § Helyi népszavazást a választópolgárok legalább 20%-a kezdeményezhet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § *