Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, - védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos - valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén (a továbbiakban: ellátási terület) területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, védőnőkre, továbbá az ügyeleti- és az iskola egészségügyi ellátásban résztvevőkre.

2. Háziorvosi körzetek

2. § (1) Az ellátási területen 30 háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az I-XXX-ig terjedő háziorvosi körzetekhez tartozó háziorvosok névsorát a függelék, a feladat-ellátási helyek címét és a közterületek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. Házi gyermekorvosi körzetek

3. § (1) *  Az ellátási területen 14 házi gyermekorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) *  Az I-XIV-ig terjedő házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó házi gyermekorvosok névsorát a függelék, a feladatellátási helyek címét és a közterületek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. Felnőtt és gyermek fogorvosi körzetek

4. § (1) Az ellátási területen 14 felnőtt fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az I-XIV-ig terjedő felnőtt fogorvosi körzetekhez tartozó felnőtt fogorvosok névsorát a függelék, a feladatellátási helyek címét és a közterületek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az ellátási területen 7 gyermek fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az I-VII-ig terjedő gyermek fogorvosi körzetekhez tartozó gyermek fogorvosok névsorát a függelék, a feladatellátási helyek címét és a közterületek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

6. § (1) Az ellátási területen 1 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A háziorvosi ügyeleti ellátás napi 24 órás ellátás keretében, közreműködői szerződés alapján, a 1165 Budapest Benő utca 3. szám alatt biztosított.

(3) A házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás esetében az éjszakai és hétvégi / ünnepnapi ügyelet közreműködői szerződés alapján, a 1086 Budapest Üllői út 86. szám alatt; az egyéb, rendelési időn kívüli ügyeleti ellátás feladatellátási szerződések alapján, a 2. számú melléklet szerinti házi gyermekorvosi rendelőkben beosztás szerint biztosított.

(4) A fogorvosi ügyeleti ellátás területi ellátási kötelezettség alapján, a 1088 Budapest Szentkirályi utca 40. szám alatt biztosított.

6. Védőnői körzetek

7. § (1) Az ellátási területen 22 védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az I-XXII-ig terjedő védőnői körzetekhez tartozó területi védőnők névsorát a függelék, a feladatellátási helyek címét és a közterületek felsorolását az 5. számú melléklet tartalmazza.

7. Iskola-egészségügyi ellátási körzetek

8. § (1) Az ellátási területen 4 orvosi iskola-egészségügyi ellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel. Az iskola-egészségügyi ellátás körzete az ellátási területen elhelyezkedő minden köznevelési intézményre kiterjed.

(2) Az I-IV-ig terjedő orvosi iskola-egészségügyi ellátás körzeteihez tartozó iskolák és óvodák nevét és címét a 6. melléklet 6.1. pontja tartalmazza.

(3) Az ellátási területen 9 védőnői iskola-egészségügyi ellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(4) Az I-IX-ig terjedő védőnői iskola-egészségügyi ellátás körzeteihez tartozó iskolák nevét és címét a 6. melléklet 6.2. pontja tartalmazza.

(5) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák iskola-egészégügyi ellátásának védőnői feladatait az óvodák földrajzi elhelyezkedésének megfelelően, az 5. számú melléklet szerinti körzetek területi ellátási kötelezettségét végző védőnő látja el.

(6) Az ellátási területen 6 fogászati iskola-egészségügyi ellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(7) Az I-VI-ig terjedő fogászati iskola-egészségügyi ellátás körzeteihez tartozó iskolák és óvodák nevét és címét a 6. melléklet 6.3. pontja tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9. § A működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység - a törvényben meghatározott kivétellel - csak e rendelet mellékleteiben meghatározott körzetben folytatható.

10. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt fogorvosi, gyermek fogorvosi és területi védőnői körzetek meghatározásáról szóló 25/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelete.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Háziorvosi körzetek közterület jegyzéke és térképe, a feladatellátási helyek címei

2. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Házi gyermekorvosi körzetek közterület jegyzéke és térképe, a feladatellátási helyek címei

3. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Felnőtt fogorvosi körzetek közterület jegyzéke és térképe, a feladatellátási helyek címei

4. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Gyermek fogorvosi körzetek közterület jegyzéke és térképe, a feladatellátási helyek címei

5. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Területi védőnői körzetek közterület jegyzéke és térképe, a feladatellátási helyek címei

6. számú melléklet a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Iskola-egészségügyi ellátási körzetek és a feladatellátási helyek címei

6.1. Iskola-egészségügyi ellátás körzetei az orvosi ellátás szempontjából

I. Körzet
iskola / óvoda neve iskola / óvoda címe
Budapest XVI. Kerületi Batthyány Ilona Általános Iskola 1164 Budapest Georgina utca 23.
Budapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola 1163 Budapest Tiszakömlő utca 29-35.
Budapest XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola 1163 Budapest Hősök fasora 30.
Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 1165 Budapest Táncsics utca 7-9.
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Budapest Farkashalom utca 42-44.
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Budapest Csinszka utca 25-33.
Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 1163 Budapest Ágoston Péter utca 31-35.
Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 1163 Budapest Cziráki utca 8-10.
Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 1165 Budapest Lándzsa utca 23.
II. Körzet
iskola / óvoda neve iskola / óvoda címe
Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest Bekecs utca 78.
Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola 1161 Budapest Regele János utca 43-45.
Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest Hősök tere 1.
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1162 Budapest Szent Imre utca 115.
Cinkotai Huncutka Óvoda 1164 Budapest Ostoros út 6-8.
Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda 1162 Budapest Péterke utca 10-12.
Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda 1162 Budapest Monoki utca 58.
Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 1163 Budapest Borotvás utca 8.
Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Budapest Szent Korona utca 53-57.
Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Budapest Szent Korona utca 98-100.
III. Körzet
iskola / óvoda neve iskola / óvoda címe
BGSZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1165 Budapest Arany János utca 65.
Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 1162 Budapest Ida utca 108-110.
Budapest XVI. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Budapest Csömöri út 20.
Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Budapest Csömöri út 142.
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1161 Budapest Érsekújvári utca 5-7.
Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Budapest Metró utca 3-7.
Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda 1162 Budapest Hársfa utca 54-56.
Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda 1162 Budapest Hermina utca 66-68.
Sashalmi Manoda Óvoda 1163 Budapest Mátészalka utca 18.
Sashalmi Manoda Óvoda 1163 Budapest Könyvtár utca 26.
Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Budapest Baross utca 141.
Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Budapest Bercsényi utca 36.
IV. Körzet
iskola / óvoda neve iskola / óvoda címe
Centenáriumi Általános Iskola 1165 Budapest Sasvár utca 101.
Budapest XVI. Kerületi Corvin Mátyás Gimnázium 1165 Budapest Mátyás király tér 4.
Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium 1164 Budapest Batthyányi Ilona utca 12.
Centernáriumi Általános Iskola 1165 Budapest Sasvár utca 101.
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1164 Budapest Szabadföld út 7.
Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3.
Cinkotai Huncutka Óvoda 1164 Budapest Jövendő utca 2.
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Budapest Baross Gábor utca 32.
Sashalmi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1163 Budapest Thököly út 13.
Mátyásföldi Katica Magánóvoda 1165 Budapest Album utca 38/b.
Tündérrózsa Waldorf óvoda 1162 Budapest Hársfa utca 58.

6.2. Iskola-egészségügyi ellátás körzetei a védőnői ellátás szempontjából

I. Körzet
iskola neve iskola címe
Budapest XVI. Kerületi Batthyány Ilona Általános Iskola 1164 Budapest Georgina utca 23.
BGSZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1165 Budapest Arany János utca 65.
II. Körzet
iskola neve iskola címe
Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest Bekecs utca 78.
Sashalmi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1163 Budapest Thököly út 13.
Új Suli Alapítványi Iskola 1165 Budapest Baross Gábor u. 38./A
III. Körzet
iskola neve iskola címe
Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola 1161 Budapest Regele János utca 43-45.
Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 1162 Budapest Ida utca 108-110.
IV. Körzet
iskola neve iskola címe
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iksola 1161 Budapest Béla utca 23.
Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest Hősök tere 1.
V. Körzet
iskola neve iskola címe
Centernáriumi Általános Iskola 1165 Budapest Sasvár utca 101.
Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Budapest Metró utca 3-7.
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1162 Budapest Szent Imre utca 115.
VI. Körzet
iskola neve iskola címe
Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12.
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1164 Budapest Szabadföld út 7.
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1161 Budapest Érsekújvári utca 5-7.
VII. Körzet
iskola neve iskola címe
Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 1165 Budapest, Táncsics u. 7-9.
VIII.Körzet
iskola neve iskola címe
Budapest XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola 1163 Budapest, Hősök fasora 30.
Budapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola 1163 Budapes, Tiszakömlő utca 29-35.
IX. Körzet
iskola neve iskola címe
Corvin Mátyás Gimnázium 1165 Budapest, Mátyás király tér 4.
Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Budapest Csömöri út 20.
Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Budapest Csömöri út 142.

6.3. Iskola-egészségügyi ellátás körzetei a fogászati ellátás szempontjából

I. Körzet
iskola / óvoda neve iskola/ óvoda címe
Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Budapest Baross utca 141.
Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Budapest Bercsényi utca 36.
Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Budapest Szent Korona utca 98-100.
Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 1163 Budapest Ágoston Péter utca 31-35.
Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 1163 Budapest Cziráki utca 8-10.
Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Budapest Szent Korona utca 53-57.
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 1161 Budapest Béla u. 23.
Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola 1161 Budapest Regele János utca 43-45.
Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest Hősök tere 1.
II. Körzet
iskola / óvoda neve iskola/ óvoda címe
Budapest XVI. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Budapest Csömöri út 20.
Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Budapest Csömöri út 142.
Sashalmi Manoda Óvoda 1163 Budapest Mátészalka utca 18.
Budapest XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola 1163 Budapest Hősök fasora 30.
Budapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola 1163 Budapest Tiszakömlő utca 29-35.
Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 1165 Budapest Lándzsa utca 23.
Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium 1164 Budapest Batthyányi Ilona utca 12.
III. Körzet
iskola / óvoda neve iskola/ óvoda címe
Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Budapest Metró utca 3-7.
Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 1162 Budapest Ida utca 108-110.
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1161 Budapest Érsekújvári utca 5-7.
Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest Bekecs utca 78.
Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda 1162 Budapest Monoki utca 58.
Sashalmi Manoda Óvoda 1163 Budapest Mátészalka utca 18.
Budapest XVI. Kerületi Gyermekkuckó Óvoda 1162 Budapest Hermina utca 66-68.
Budapest XVI. Kerületi Gyermekkuckó Óvoda 1162 Budapest Hársfa utca 54-56.
Göllesz Viktor Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1162 Budapest Szent Imre u. 115.
IV. Körzet
iskola / óvoda neve iskola/ óvoda címe
Sashalmi Waldorf Általános iskola és Alapfokú Művészeti iskola 1163 Budapest Thököly út 13.
Centernáriumi Általános Iskola 1165 Budapest Sasvár utca 101.
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Budapest Baross Gábor utca 32.
Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3.
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Budapest Farkashalom utca 42-44.
Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 1163 Budapest Borotvás utca 8.
Tündérrózsa Waldorf Óvoda 1162 Budapest Hársfa utca 58.
Müller György Óvoda és Általános Iskola 1165 Budapest Újszász utca 47.
Bornemissza Péter Gimnázium, Általános Iskola 1165 Budapest Újszász utca 45/B.
V. Körzet
iskola / óvoda neve iskola/ óvoda címe
Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 1165 Budapest Táncsics utca 7-9.
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1164 Budapest Szabadföld út 7.
Budapest XVI. Kerületi Batthyány Ilona Általános Iskola 1164 Budapest Georgina utca 23.
Új Suli Alapítvány Általános Iskola 1165 Budapest Baross Gábor u.38.
Mátyásföldi Katica Magánóvoda 1167 Budapest, Album u. 38/b.
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Budapest Csinszka utca 27.
Cinkotai Huncutka Óvoda 1164 Budapest Ostoros út 6-8.
Cinkota Huncutka Óvoda 1164 Budapest Jövendő utca 2/b.
Brumi Óvoda 1165 Budapest Emma u. 18.
VI. Körzet
iskola / óvoda neve iskola/ óvoda címe
Budapest XVI. Kerületi Corvin Mátyás Gimnázium 1165 Budapest Mátyás király tér 4.
BGSZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1165 Budapest Arany János utca 65.

Függelék a 26/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

HÁZIORVOSI KÖRZETEK ORVOSAI
körzet száma rendelés helye orvos neve
I. 1162 Délceg utca 33. Dr. Juhász Krisztina
II. 1162 Délceg utca 33. Dr. Patkó Katalin
III. 1162 Délceg utca 33. Dr. Zoltai Erika
IV. 1165 Centenáriumi sétány 24. Dr. Pintér Katalin
V. 1165 Centenáriumi sétány 24. Dr. Höhn László
VI. 1165 Géza utca 55. Dr. Miltényi Beáta
VII. 1165 Hunyadvár utca 43/B. Dr. Szabó Melinda
VIII. 1165 Hunyadvár utca 43/B. Dr. Puskás Tímea
IX. 1165 Géza utca 55. Dr. Kiss Melinda
X. 1165 Hunyadvár utca 43/B. Dr. Seres Judith
XI. 1165 Hunyadvár utca 43/B. Dr. Papp Krisztina
XII. 1163 Margit utca 33. Dr. Bánhegyi Eszter
XIII. 1163 Margit utca 33. Dr. Becze Ádám
XIV. 1163 Margit utca 33. Dr. Jakabfy Julianna
XV. 1163 Margit utca 33. Dr. Zengő Elemér
XVI. 1163 Margit utca 33. Dr. Varga Judit
XVII. 1163 Margit utca 33. Dr. Pál Ildikó
XVIII. 1162 Csömöri út 177. Dr. Kiss Helga
XIX. 1162 Csömöri út 177. Dr. Móri Erzsébet
XX. 1162 Csömöri út 177. Dr. Mészáros Éva
XXI. 1162 Csömöri út 177. Dr. Tóth Péter
XXII. 1162 Csömöri út 177. Dr. Kókai Zsolt
XXIII. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Erdélyi Szilviusz
XXIV. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Kiss Zsuzsanna
XXV. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Bertalan Ildikó
XXVI. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Zubek István
XXVII. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Sík Irén
XXVIII. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Tompa Károly
XXIX. 1164 Szabadföld út 18. Dr. Budai István
XXX. 1164 Szabadföld út 18. Dr. Varga Hajnalka
HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEK ORVOSAI
körzet száma rendelés helye orvos neve
I. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Baranyi Judit
II. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Szabó Eleonóra
III. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Demeter Gabriella
IV. 1162 Délceg utca 35. Dr. Sebes Erzsébet
V. 1162 Délceg utca 35. Helyettesítő orvos:
Dr. Schmidt Ádám
VI. 1164 Szabadföld út 18. Dr. Aranyos Ágnes
VII. 1163 Jókai Mór utca 5/A. - ideiglenes rendelési hely: 1164 Rádió utca 10. Dr. Lukács Zsófia
VIII. 1163 Jókai Mór utca 5/A. - ideiglenes rendelési hely: 1164 Rádió utca 10. Dr. Imre Tamás
IX. 1163 Jókai Mór utca 5/A. - ideiglenes rendelési hely: 1164 Rádió utca 10. Dr. Czeilinger Zsolt
X. 1163 Jókai Mór utca 5/A. - ideiglenes rendelési hely: 1164 Rádió utca 10. Dr. Urbányi Mária
XI. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Lezsák Éva
XII. 1165 Centenáriumi sétány 24. Dr. Rácz Ágota
XIII. 1165 Centenáriumi sétány 24. Dr. Csapó Katalin
XIV. 1164 Szabadföld út 18. Dr. Gimesi Anna
FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZETEK ORVOSAI
körzet száma rendelő címe orvos neve
I. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Prágai Ágnes
II. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Gönczi Bertalan
III. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Kirchmaier Réka Ágnes
IV. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Simonfi Melinda
V. 1165 Jókai Mór utca 5/A. Dr. Herjeczki Ágnes
VI. 1165 Jókai Mór utca 5/A. Dr. Adler Edit
VII. 1165 Jókai Mór utca 5/A. Pázmányné Dr. Tóth Ágnes
VIII. 1165 Jókai Mór utca 5/A. Dr. Nagy Katalin
IX. 1165 Jókai Mór utca 5/A. Dr. Gergely Gabriella
X. 1165 Jókai Mór utca 5/A. Dr. Keczéry László
XI. 1165 Jókai Mór utca 5/A. Dr. Pesti Zsuzsanna
XII. 1165 Jókai Mór utca 5/A. Dr. Kiss Bertalan
XIII.
(vegyes praxis)
1164 Szabadföld út 18. Dr. Mándrik István
XIV.
(vegyes praxis)
1164 Hősök tere 7-8. Dr. Tőkés Enikő
GYERMEK FOGORVOSI KÖRZETEK ORVOSAI
körzet száma rendelés helye orvos neve
I. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Bálint Szilvia
II. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Hámori Tamás
III. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Barna Mónika
IV. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Türner Ilona
V. 1161 Hősök tere 7-8. Dr. Bérczi Gabriella
VI.
(vegyes praxis)
1161 Hősök tere 7-8. Dr. Tőkés Enikő
VII.
(vegyes praxis)
1164 Szabadföld út 18. Dr. Mándrik István
TERÜLETI VÉDŐNŐI KÖRZETEK VÉDŐNŐI
körzet száma telephely védőnő neve
I. 1161 Hősök tere 7-8. Hegedűs Ágnes
II. 1161 Hősök tere 7-8. Kerepeczki Ágnes
III. 1161 Hősök tere 7-8. Majsai Péterné
IV. 1161 Hősök tere 7-8. Tartós helyettes: Kerepeczki Ágnes és Majsai Péterné
V. 1161 Hősök tere 7-8. Fekete Nóra
VI. 1162 Délceg utca 35. Harsányi - Mátyás Anita; tartós helyettes: Leskó Evelin
VII. 1162 Délceg utca 35. Horváthné Illés Erika
VIII. 1162 Délceg utca 35. Juhász - Tóth Nikolett Tímea, tartós helyettes: Mátyásfalvi Kata
IX. 1162 Délceg utca 35. Bartosné Bíró Edit
X. 1164 Szabadföld út 18. Köllner Katalin
XI. 1164 Szabadföld út 18. Kabai Istvánné
XII. 1163 Jókai Mór utca 5/A. - ideiglenes telephely: 1165 Benő utca 3. Kókai Éva
XIII. 1163 Jókai Mór utca 5/A. - ideiglenes telephely: 1165 Benő utca 3. Kiss Hajnalka; tartós helyettes: Kállai Regina
XIV. 1163 Jókai Mór utca 5/A. - ideiglenes telephely: 1165 Benő utca 3. Veresné László Zsuzsanna
XV. 1163 Jókai Mór utca 5/A. - ideiglenes telephely: 1165 Benő utca 3. Hamusi Nikolett Andrea
XVI. 1163 Jókai Mór utca 5/A. - ideiglenes telephely: 1165 Benő utca 3. Berecz Boglárka; tartós helyettes: Balogh Eszter és Kókai Éva
XVII. 1163 Jókai Mór utca 5/A. - ideiglenes telephely: 1165 Benő utca 3. Sárai Éva
XVIII. 1163 Jókai Mór utca 5/A. - ideiglenes telephely: 1165 Benő utca 3. Gajdos Dóra
XIX. 1165 Centenárium sétány 24. Talmácsi Veronika
XX. 1165 Centenárium sétány 24. dr. Mezeiné Ádám Bernadett tartós helyettes: Kovács Erzsébet
XXI. 1165 Centenárium sétány 24. Friedrich Tamásné
XXII. 1161 Hősök tere 7-8. Balogh Eszter

  Vissza az oldal tetejére