Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek megerősítéséről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában és 45. § (1) bekezdésében; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában; az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatköreiben eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2020. (III. 20.) önkormányzati rendeletében foglaltakat megerősíti.

2. § A Polgármester Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2020. (III. 23.) önkormányzati rendeletében foglaltakat megerősíti.

3. § A Polgármester Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (III. 23.) önkormányzati rendeletében foglaltakat megerősíti.

4. § A Polgármester Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes származékos jogalkotói hatáskörben megalkotott önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 11/2020. (III. 23.) önkormányzati rendeletében foglaltakat megerősíti.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző