Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelete

az átruházott feladat- és hatáskörök visszavonásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet idejére valamennyi átruházott feladat- és hatáskörét magához vonja.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 13 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet a veszélyhelyzet megszűnésekor hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

  Vissza az oldal tetejére