Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelete

az átruházott feladat- és hatáskörök visszavonásáról *