Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás és az 1. § rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles:

a) bölcsőde,

b) óvoda,

c) általános iskola,

d) középfokú oktatási intézmény,

e) egészségügyi alapellátási és szakellátási intézmény,

f) egészségügyi gondozóhálózati intézmény,

g) szociális alapellátást nyújtó intézmény,

h) közforgalmú gyógyszertár,

i) élelmiszert is forgalmazó üzlet

j) nemzeti dohánybolt, valamint

k) templom

valamennyi bejáratától számított 15 méteren belül a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, illetve a Budapest Főváros XVI. kerületi nyilvános helyeken maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Élelmiszert is forgalmazó üzlet parkolójában, valamint játszótér és kutyafuttató területén belül is kötelező a maszkhasználat.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) nyilvános hely: a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti nyilvános hely,

b) maszk: a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

3. § E rendelet rendelkezései megsértése a Korm. rendelet 23. §-a szerinti szabálysértésnek minősül.

4. § (1) E rendelet 2020. november 12. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. december 11-ig lehet alkalmazni.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző