Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati feladatok és hatáskörök átvállalásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat átvállalja Budapest Főváros Önkormányzatától a Budapest XVI. kerület Ostoros út, 115693 hrsz.-ú és 115806 hrsz.-ú ingatlanok egyes szakaszain (északi szervizút Ostoros út 21-57. sz. között, déli szervízút Ostoros út 10-52. sz. között) található jelenleg földút burkolatú szervizutak közútkezelői és üzemeltetési feladat- és hatáskörét.

2. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat átvállalja Csömör Nagyközség Önkormányzatától a Csömör Asztag utca (Csömör 2822 hrsz.) ingatlanon található közút közútkezelői és üzemeltetési feladat- és hatáskörét.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kovács Péter Dr. Csomor Ervin
polgármester jegyző