Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 11. pontja alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben az intézményi térítési díj az intézmény típusától függően az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) Óvodai ellátás egy napra

aa) csak ebéd 410 Ft

ab) kétszeri étkezés 495 Ft

ac) háromszori étkezés 580 Ft

b) Általános iskolai ellátás egy napra

ba) csak ebéd 495 Ft

bb) háromszori étkezés 775 Ft

c) Gimnáziumi ellátás egy napra

ca) ebéd 495 Ft”

2. § E rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester
Dr. Csomor Ervin
jegyző

  Vissza az oldal tetejére