Indokolás

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1–8. § * 

9. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kovács Péter
polgármester
dr. Csomor Ervin
jegyző

1. melléklet a 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez *