Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete

a dohányzás tilalmáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Rákosmente tiszta, esztétikus képének kialakítása és megóvása, a Rákosmentén élők egészsége, az egészséges életmód segítése és a környezet megóvása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) és 23. § (5) bekezdésében, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. * 

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonában álló közterületekre.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére) illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e vagy sem;

b) sporttér: sportolásra alkalmas, bárki által használható, burkolt felülettel ellátott, közparkban található közterület;

c) dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék;

d) dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése;

e) játszótér és sporttér határvonala: a játszótér és sporttér kerítése, ennek hiányában a játszó- és sporteszközök 10 méteres környezetének határvonala.

A játszótereken, sporttereken és közvetlen környezetükben történő dohányzás tilalma

3. § Az e rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt játszóterek és a 2. sz. mellékletben felsorolt sportterek területén, továbbá e játszóterek illetve sportterek határvonalaitól számított 10 méteren belül a közterületen tilos a dohányzás. A tilalomra a játszótér illetve sporttér fenntartója köteles tiltó tábla elhelyezésével felhívni a figyelmet.

Az intézmények közvetlen környezetében történő dohányzás tilalma

4. § Az e rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok előtti azon közterületi járdaszakaszon, amelyről az intézmény bejárata nyílik, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területen tilos a dohányzás. A tilalomra az intézmény fenntartója köteles tiltó tábla elhelyezésével felhívni a figyelmet.

Közigazgatási bírság és helyszíni bírság * 

5. § * 

6. § (1) E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a közterület-felügyelet feladatairól szóló 54/2008. (XII. 19.) rendelete 2. § (1) bekezdése kiegészül egy új ponttal az alábbiak szerint:

„o) ellenőrzi és szankcionálja a dohányzást a játszótereken és sporttereken valamint a nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális intézmények közvetlen környezetében.”

Budapest, 2009. február 19.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2009. február 23. napján

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. melléklet a 11/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az alábbi játszótereken illetve azok közvetlen környezetében tilos a dohányzás:

1. Akácvirág u. 49. szám melletti játszótér

2. Aranykút utcai játszótér

3. Borsó u. 4-10. szám mögötti játszótér

4. Borsó u. 34. szám mögötti játszótér

5. Demjén utcai játszótér

6. Derkovits téri játszótér

7. Egészségház u. 6-14. szám mögötti játszótér

8. Egészségház u. 18. szám mögötti játszótér

9. Fackh Károly téri játszótér

10. Ferihegyi út - Bujákhida utca sarkán lévő játszótér

11. Ferihegyi út 84. szám mögötti játszótér

12. Ferihegyi út 114. szám mögötti játszótér

13. Földműves u. 15. szám mögötti játszótér

14. Földműves u. 21. szám mögötti játszótér

15. Gyolcsrét utcai játszótér

16. Gyökér u. 7. szám melletti játszótér

17. Helikopter lakóparkban lévő játszótér (Újmajori utca-Magyar Szárnyak dűlő utca sarkán)

18. Heltai téri játszótér

19. Kaszáló u. 46. szám melletti játszótér

20. Kaszáló u. 51-71. szám közötti játszótér

21. Kaszáló u. 75-95. szám közötti játszótér

22. Kaszáló u. 101-119. szám közötti játszótér

23. Kaszáló u. 125. szám mögötti játszótér

24. Kaszáló utcai nagyjátszótér

25. Kis u. 8. szám mögötti játszótér

26. Köszörűs téri játszótér

27. Pesti út 51-57. szám mögötti játszótér

28. Pesti út 153. szám mögötti játszótér

29. Pesti út 160. szám mögötti játszótér

30. Pegazus melletti játszótér (502. utca 5. szám előtti közterület)

31. Rózsaszál utcai játszótér

32. Szabad május téri játszótér

33. Tabán u. 14. számmal szembeni játszótér

34. Tanár utcai játszótér

35. Tápió téri játszótér

36. Göcsej utca - Szánthó Géza utca sarkán lévő játszótér

37. Tessedik téri játszótér

38. Újlak u. 5. szám mögötti játszótér

39. Újlak u. 7. szám előtti játszótér

40. Újlak u. 9. szám előtti játszótér

41. Újlak u. 22-26. szám mögötti játszótér

42. Újlak u. 41-47. szám mögötti játszótér

43. Újlak u. 56-60. szám mögötti játszótér

44. Újlak u. 80-84. szám mögötti játszótér

45. Újlak u. 116. szám mögötti játszótér

46. Vida dombi játszótér

47. 525. téri játszótér

48. 502. utcai játszótér

2. melléklet a 11/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az alábbi sporttereken illetve azok közvetlen környezetében tilos a dohányzás:

1. Heltai téri sporttér

2. Tápió téri sporttér

3. Göcsej utca - Szánthó Géza utcai sporttér

3. melléklet a 11/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az alábbi nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális intézmények közvetlen környezetében tilos a dohányzás:

1. Csibe Bölcsőde, Újlak u. 112.

2. Gólyafészek Bölcsőde, Kaszáló u. 50.

3. Napraforgó Bölcsőde, Sági u. 5.

4. Nefelejcs Bölcsőde, Dormánd u. 21.

5. Aprófalva Óvoda, Egészségház utca 4.

6. Bóbita Óvoda, Heltai tér 1.

7. Csicsergő Óvoda, Kaszáló utca 48.

8. Csillagszem Óvoda, Újlak utca 114.

9. Eszterlánc Óvoda, Gyökér utca 5. és Bulyovszky utca 10.

10. Gesztenyés Óvoda, VI. utca 14.

11. Hófehérke Óvoda, 525. tér 1.

12. Hétszínvirág Óvoda, Kép utca 21. és Szilárd utca 29.

13. Kuckó Óvoda, Óvónő utca 3.

14. Mákvirág Óvoda, Újlak utca 108.

15. Mézeskalács Óvoda, Tanár utca 7.

16. Micimackó Óvoda, Diadal utca 86.

17. Napsugár Óvoda, Földműves utca 2/b

18. Összefogás Óvoda, Lázár deák utca 15-17.

19. Piroska Óvoda, Pesti út 368.

20. Robogó Óvoda, Robogó utca 3.

21. Százszorszép Óvoda, Rezgő utca 15.

22. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Széchenyi u. 1-7.

23. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pesti út 80.

24. Czimra Gyula Általános Iskola, Kép u. 1., 2., 4., 5., 13., 14. és Ady Endre u. 58.

25. Diadal Úti Általános Iskola, Diadal út 43-49.

26. Gregor József Általános Iskola, Hősök tere 19-20.

27. Jókai Mór Általános Iskola, Szánthó Géza u. 60.

28. Kossuth Lajos Általános Iskola, Erzsébet krt. 56.

29. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, Akácvirág u. 49.

30. Laborcz Ferenc Általános Iskola, Ferihegyi út 115.

31. Móra Ferenc Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Naplás út 60.

32. Szabadság Sugárúti Általános Iskola, Szabadság sgt. 32., 34-36. és Anna u. 26.

33. Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Újlak u. 110.

34. Zrínyi Miklós Általános Iskola, Sisakos sáska u. 3.

35. XVII. kerületi Pedagógiai Központ, Ferihegyi út 36.

36. Pedagógiai Szakszolgáltató Központ, Pesti út 82.

37. Egészségügyi Szolgálat, Gyökér u. 20.

38. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Bakancsos u. 3.

39. Mentőállomás, Egészségház u. 3.

40. Felnőttorvosi ügyelet, Egészségház u. 3.

41. Gyermekorvosi ügyelet, Egészségház u. 40.

42. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Szakrendelő, Ferihegyi út 95.

43. Támasz Addiktológiai Gondozó, Pesti út 80.

44. Bőr- és Nemibeteg Gondozó, Péceli út 119.

45. Ideggyógyászat, Péceli út 190.

46. Onkológia, Egészségház u. 40.

47. Pszichiátriai Gondozó, Pesti út 80.

48. RTG Ernyőképszűrő Állomás, Egészségház u. 40.

49. Tüdőgondozó Intézet, Egészségház u. 40.

50. Háziorvosi rendelő, Csongrád u. 2.

51. Háziorvosi rendelő, Naplás u. 58.

52. Háziorvosi rendelő, Péceli út 190.

53. Háziorvosi rendelő, Baross u. 18.

54. Háziorvosi rendelő, Ferihegyi út 81.

55. Háziorvosi rendelő, Zrínyi u. 224.

56. Háziorvosi rendelő, IX. u. 4.

57. Háziorvosi rendelő, Egészségház u. 3.

58. Háziorvosi rendelő, 525. tér

59. Háziorvosi rendelő, Újlak u. 11.

60. Háziorvosi rendelő, Ananász u. 12.

61. Háziorvosi rendelő, Uszoda u. 3.

62. Házi gyermekorvosi rendelő, Naplás u. 58.

63. Házi gyermekorvosi rendelő, Péceli út 190.

64. Házi gyermekorvosi rendelő, Kép u. 1/b.

65. Házi gyermekorvosi rendelő, Egészségház u. 40.

66. Házi gyermekorvosi rendelő, Ferihegyi út 81.

67. Házi gyermekorvosi rendelő, Újlak u. 13.

68. Házi gyermekorvosi rendelő, Hősök tere 3.

69. Házi gyermekorvosi rendelő, Csongrád u. 2.

70. Fogászati rendelő, Egészségház u. 40.

71. Fogászati rendelő, Péceli út 190.

72. Fogászati rendelő, Ferihegyi út 81.


  Vissza az oldal tetejére