Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak megállapításáról * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a külön jogszabályban meghatározottak szerint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonában, kezelésében lévő valamennyi közútra (a továbbiakban: helyi közút).

2. § A rendelet hatálya alá tartozó helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni.

3. § A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének díja 500.-Ft/m2/nap.

4. § Az igénybevételi díjat a munkakezdési hozzájárulás kézhezvételét megelőzően kell megfizetni.

5. § Nem kell igénybevételi díjat fizetni:

a) Budapest Főváros Önkormányzatának beruházása,

b) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának beruházása,

c) a XVII. kerületi ingatlanok előtt, mellett lévő járda, árok, gépkocsibehajtó lakosság általi létesítése, felújítása esetén.

6. § A rendelet 2013. április 26-án lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2013. április 25.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2013. április 25. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére