Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2013. (XII. 12.) számú önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal telephelyeként működő Családi és Társadalmi Rendezvények Háza és Házasságkötő Terem helyiségeinek bérleti díjairól * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 21/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletében, valamint a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel a következőket rendeli el: * 

1. § A Családi és Társadalmi Rendezvények Háza és a Házasságkötő Terem (1173 Budapest, Csabai út 20.) helyiségeinek vonatkozásában a bérbeadási jogokat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője gyakorolja.

2. § A Képviselő-testület a Családi és Társadalmi Rendezvények Háza bérleti díjainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

(1) *  Nagyterem: 10 000 Ft/óra + ÁFA

A legrövidebb igénybevételi lehetőség 3 óra, amelynek bérleti díja egy összegben fizetendő, ezt követően minden megkezdett óra díja 10 000 Ft/óra + ÁFA.

(2) *  A vendégszobák bérleti díjai:

a) 100%-os térítési díj 3600 Ft/fő/éj + ÁFA +IFA

b) A Családi és Társadalmi Rendezvények Háza vendégszobái szabad kapacitásának kihasználása érdekében a jegyző a kerületi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, sportegyesületek, egyházak, és a Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő intézmények vendégei részére a szobák bérleti díját az alábbiak szerint határozhatja meg:

50%-os (kedvezményes) térítési díj 1800 Ft/fő/éj +ÁFA +IFA

25%-os (kedvezményes) térítési díj 900 Ft/fő/éj +ÁFA +IFA

(3) A Családi és Társadalmi Rendezvények Háza valamennyi helyiségének használata ingyenes Rákosmente Önkormányzatának testvérvárosi kapcsolatai keretein belül érkező hivatalos vendégek számára.

3. § A Képviselő-testület a Házasságkötő Terem bérleti díjainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

(1) * 

- házasságkötés alkalmából: ld. 12/2018. (V. 24.) Ör.

- önkormányzati rendezvények és a Polgármesteri Hivatal

rendezvényei esetén: díjtalan

(2) * 

4. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2013. december 12.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2013. december 12.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//