Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről és az orvosi ügyeleti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén az ellátási kötelezettséggel működő felnőtt- és gyermek háziorvosi körzeteket, felnőtt- és gyermek fogorvosi körzeteket, a védőnői körzeteket, szabályozza az iskola-egészségügyi ellátást, a felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti ellátást.

2. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területére.

3. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a 31 felnőtt háziorvosi körzet meghatározását jelen rendelet 1-31. mellékletei tartalmazzák.

4. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a 17 gyermek háziorvosi körzet meghatározását jelen rendelet 32-48. mellékletei tartalmazzák.

5. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a 8 felnőtt fogorvosi körzet meghatározását jelen rendelet 49-56. mellékletei tartalmazzák.

6. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a 6 gyermek fogorvosi körzet meghatározását jelen rendelet 57-62. mellékletei tartalmazzák.

7. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a 24 védőnői körzet meghatározását jelen rendelet 63-86. mellékletei tartalmazzák.

8. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén 8 körzetben látnak el iskolavédőnői és 89. melléklet szerinti intézményekben iskolaorvosi feladatokat, mely együttesen biztosítja a XVII. kerület iskola-egészségügyi ellátását.

9. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a felnőtt háziorvosi ügyeletet ellátó szolgáltatóról a 87. melléklet rendelkezik.

10. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a gyermek háziorvosi ügyeletet ellátó szolgáltatóról a 88. melléklet rendelkezik.

10/A. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete fogorvosi ügyeleti ellátás szempontjából egy ellátási körzetnek minősül.

11. § (1) E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2017. április 20.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. április 20. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes
jegyző helyett

Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

1. melléklet * 

1. számú felnőtt háziorvosi körzet

Bóbis Gyula tér

Pesti út páratlan oldal 59-147

Pesti út páros oldal 80-118

Újlak utca páratlan oldal 1-13.

2. melléklet * 

2. számú felnőtt háziorvosi körzet

Csicsörke utca

Felső Újlak utca

Flamingó köz

Flamingó utca

Füstifecske utca

Kövirigó utca

Kósa Pál tér

Madárdomb köz

Rétihéja utca

Sarlósfecske utca

Székicsér utca

Széncinke utca

Szürkebegy utca

Újlak utca 2-128 páros oldal

Vadkacsa utca 59-től végig folyamatos

3. melléklet * 

3. számú felnőtt háziorvosi körzet

Aranylúd utca

Barátka utca

Borsó utca 66.

Búbosbanka utca

Gyurgyalag utca

Hantmadár utca

Hóbagoly utca

Kolibri utca

Marabu utca

Parlagfű utca

Uszoda utca

Vackor utca

Vadkacsa utca 1-55-ig folyamatos

4. melléklet * 

4. számú felnőtt háziorvosi körzet

Borsó utca páros oldal 2-10.
Borsó utca páros oldal 78- végig
Pesti út páratlan oldal 27-41/C
Pesti út páros oldal 20-38/A
Újlak utca páratlan oldal 23-65.

5. melléklet * 

5. számú felnőtt háziorvosi körzet

Cinkotai út páratlan oldal 5-7/C

Cinkotai út páros oldal

Kis utca

Népkert park

Pesti út páratlan oldal 43-57.

Pesti út páros oldal 40-78

Újlak utca páratlan oldal 17-21

6. melléklet * 

6. számú felnőtt háziorvosi körzet

Akácvirág utca 2-20. folyamatos

Békésy György tér

Egészségház utca 1-14. folyamatos

Egészségház utca 35- végig folyamatos

Ferihegyi út páratlan oldal 97-115.

Ferihegyi út páros oldal 76-84.

Földműves utca

Gyökér u. páratlan oldal 7-23.

7. melléklet * 

7. számú felnőtt háziorvosi körzet

Akácvirág köz

Akácvirág utca 22.-től végig folyamatos

Bakancsos utca

Diák utca

Egészségház utca 16-tól 24- 38-ig folyamatos

Gyökér köz

Gyökér utca páratlan oldal 25.-től végig

Pesti út páratlan oldal 149 - 175.

Tabán utca

8. melléklet * 

8. számú felnőtt háziorvosi körzet

Balassagyarmat utca

Bölcske utca

Börzönce utca

Csabai út

Csengőd utca

Csordás utca

Dévaványa utca

Egerszalók utca

Egerszeg utca

Egervár utca

Érpatak utca

Fodormenta utca

Iharos utca

Kalács utca

Kántor utca

Kaptár utca

Kecses utca

Kincsem köz

Kistanya utca

Lövész köz

Ludas utca

Mezőtárkány utca

Oroszvár köz

Oroszvár utca

Pesti út páratlan oldal 193-233.

Pesti út páros oldal 194-318.

Sági utca

Szabadrét utca

Szárny utca

Tápió tér

Tápió utca

Tápiógyörgye utca

Tápiósüly utca

Tápiószecső utca

Tápiószele utca

Vanília utca

9. melléklet * 

9. számú felnőtt háziorvosi körzet

Ferihegyi út páratlan oldal 149 - 151.

Kaszáló utca 40 - 46-tól végig folyamatos

Pesti út páros oldal 122 - 156.

Szent kereszt tér

10. melléklet * 

10. számú felnőtt háziorvosi körzet

Agyaghegyi dűlő

Agyaghegyi köz

Ásvány utca páratlan oldal 1-47.

Ásvány utca páros oldal 2-72.

Békás-szoros utca

Bélavár utca páratlan oldal 65.-től végig

Bélavár utca páros oldal 62.-től végig

Cséplő út 18-tól végig, 35/A-tól végig

Cséplőkert utca

Csomafalva utca

Domaszék köz

Domaszék utca páratlan oldal 1- végig

Erdész József utca

Esztena utca

Felsőbánya köz

Felsőbánya utca

Ferihegyi út páros oldal 86 - 202/A

Fogarassy Mihály tér

Forrásföldi utca

Géczi József utca

Gyergyóalfalu utca

Gyergyóditró utca

Gyergyóremete utca

Gyergyószentmiklós utca

Gyergyóújfalu utca

Hűvös utca

Hűvöskert utca

Kévekötő utca 59.-től végig folyamatos

Köröstói utca

Mansfeld Péter utca

Marosfő utca

Maroshévíz utca

Mendei utca

Napkelet utca páratlan oldal 75.-től végig

Napkelet utca páros oldal 114.-től végig

Összekötő utca páratlan oldal 1- végig

Szárhegy utca

Tekerőpatak utca

11. melléklet * 

11. számú felnőtt háziorvosi körzet

Ágas utca

Bátor utca

Bélavár utca páratlan oldal 1-63.

Bélavár utca páros oldal 2-60.

Bujákhida utca

Cséplő út páratlan oldal 1-33/c

Cséplő út páros oldal 2-16.

Domaszék utca páros oldal 2- végig

Fő tér

Ferihegyi út páratlan oldal 69-95.

Ferihegyi út páros oldal 48-74.

Gyökér utca páratlan oldal 1-5.

Gyökér utca páros oldal 2- végig

Kasza utca

Kaszakő utca

Kaszáló utca 1-39. folyamatos

Kévekötő utca 1-58. folyamatos

Kévevágó utca

Napkelet köz

Napkelet utca páratlan oldal 1-73.

Napkelet utca páros oldal 2-112.

Pesti út páratlan oldal 177-191.

Pesti út páros oldal 158-192.

Vízhordó utca

12. melléklet * 

12. számú felnőtt háziorvosi körzet

Aknász utca

Alsókörtvélyes utca

Andrásfa utca

Andráshida utca

Becske utca

Bodonyi utca 1 - 43-ig

Bodonyi utca 2-46- ig

Borzavár utca

Bottyán utca

Bögöte utca

Dalnok utca

Fehértemplom utca

Görömböly utca páratlan oldal 37.-től végig

Görömböly utca páros oldal 48.-tól végig

Holdsugár utca

Kékliliom utca 71.-től végig folyamatos

Kőrösszeg utca

Nyomdász utca páratlan oldal 55.-től végig

Nyomdász utca páros oldal 32 - 34-ig végig

Nyomdok utca

Ököl utca

Pányva utca

Pesti út páratlan oldal 251.-től végig

Pesti út páros oldal 396.-tól végig

Postakocsi utca

Postakürt utca

Postamester utca

Rákoskert sugárút páratlan oldal 79-től végig

Rákoskert sugárút páros oldal 68.-tól végig

Reszelő utca

Rózsaszál utca 67.-től végig folyamatos

Sáránd utca

Toldi Miklós utca 49.-től végig folyamatos

Torzsa utca

Zöldházi dűlő

Zsigmond utca

13. melléklet * 

13. számú felnőtt háziorvosi körzet

Árkádos utca

Bánréve utca

Barnabás utca

Buziási utca

Csongrád utca

Debercsény utca

Dettai utca

Diák park

Enying utca

Földeák utca

Görögszállás utca

Kispajtás utca

Kisvárda utca páratlan oldal 109-111.

Kisvárda utca páros oldal 116.-tól végig

Köszörűs utca

Lemberg utca páratlan oldal 109.-től végig

Lemberg utca páros oldal 116.-tól végig

Lugas utca

Nagyszentmiklósi út

Nápoly utca páratlan oldal 103.-tól végig

Nápoly utca páros oldal 122.-től végig

Nemesbük utca 96.-tól végig folyamatos

Olcsva utca

Oszkár utca

Oszlop utca

Pajta utca

Pelikán utca

Peregi utca 94 -től végig páros

Peregi utca 97.-től végig páratlan

Pesti út páros oldal 396 - 398

Schell Gyuláné tér

Sisakos sáska utca

Szabadság sugárút páratlan oldal 137.-től végig

Szabadság sugárút páros oldal 126.-tól végig

Szárazhegy köz

Szárazhegy út

Szigetcsép utca páratlan oldal 47.-től végig

Szigetcsép utca páros oldal 26.-tól végig

Szőlőtőke utca

Tálpatak utca

Zimonyi utca

Zrínyi utca páratlan oldal 111-117.

Zrínyi utca páros oldal 92-148.

14. melléklet * 

14. számú felnőtt háziorvosi körzet

Bodonyi utca páratlan oldal 45 - től végig

Bodonyi utca páros oldal 48 -tól végig

Csendítő utca

Csengés utca

Csepp utca

Erzsébet krt. páratlan oldal 49.-től végig

Erzsébet krt. páros oldal 56.-tól végig

Görömböly utca páratlan oldal 1-35

Görömböly utca páros oldal 2-46.

Gyöngyfüzér utca

Irsa utca páratlan oldal 23.-tól végig

Irsa utca páros oldal 32.-től végig

Kerekeskút utca 21.-től végig folyamatos

Kísérő utca

Lilaorgona utca

Merzse utca 25.-től végig folyamatos

Nyomda utca

Nyomdász utca páratlan oldal 1-53.

Nyomdász utca páros oldal 2-30.

Pásztorének utca

Pásztorfalva utca

Pásztortűz utca

Perec utca páratlan oldal 29.-től végig

Perec utca páros oldal 32 -től végig

Rákoskert sugárút páratlan oldal 1-77

Rákoskert sugárút páros oldal 2-66.

Rákoskerti utca

Ráspoly utca

Regélő utca

Rezgő utca

Rezgő köz

Tiszanána utca páratlan oldal 13.-tól végig

Tiszanána utca páros oldal 16-tól végig

Tiszaörs utca páratlan oldal 29 -től végig

Tiszaörs utca páros oldal 26.- tól végig

Toldi Miklós utca 1-48. folyamatos

Zrínyi utca páratlan oldal 141.-től végig

Zrínyi utca páros oldal 194.-től végig

Zrínyi utca Hrsz.: 137373/0001

15. melléklet * 

15. számú felnőtt háziorvosi körzet

Almafa utca

Aranyhegy utca

Berky Lili utca

Czimra Gyula utca

Császárfa utca

Ecseri dűlő

Erdőhegy utca

Erzsébet krt. páratlan oldal 1-45.

Erzsébet krt. páros oldal 2-54.

Forrási dűlő

Frézia utca

Fuvaros utca

Függőcinege utca

Gyolcsrét utca

Hegyalatti utca

Irsa utca páratlan oldal 3-21/b.

Irsa utca páros oldal 2-30.

Jamriska Sámuel sétány

Kékliliom utca 1-69. folyamatos

Kerekeskút utca 1 - 20 folyamatos

Kucorgó utca

Lenkeház utca

Merzse utca 1-24 folyamatos

Összekötő utca páros oldal 2-től végig

Perec utca páratlan oldal 1 - 27

Perec utca páros oldal 2 - 30

Pesti út páratlan oldal 237-249.

Pesti út páros oldal 320-394.

Pipishegy utca

Podmaniczky János sétány

Réka utca

Réti csík utca

Rózsaszál utca 1-66. folyamatos

Strázsahegy utca

Strázsahegyi dűlő

Tiszafüred utca

Tiszanána utca páratlan oldal 1 - 9

Tiszanána utca páros oldal 2 - 14

Tiszaörs utca páratlan oldal 1 -27

Tiszaörs utca páros oldal 2 - 24

Törpegém utca

Vasad utca

Vecsey Ferenc utca

Wass Albert tér

Zsoltina köz

Zrínyi utca páratlan oldal 119-139

Zrínyi utca páros oldal 156-192

16. melléklet * 

16. számú felnőtt háziorvosi körzet

Anna utca páros oldal 2 - 36

Anna utca páratlan oldal 1 - 33

Árpád-házi Szent Erzsébet park páros oldal 4 -től végig

Árpád-házi Szent Erzsébet park páratlan oldal 1, 7

Árpád-házi Szent Erzsébet park 6-végig folyamatos

Baracska utca

Borsfa utca

Csabagyöngye utca páratlan oldal 1-53.

Csabagyöngye utca páros oldal 2 - 68

Dunaszeg utca

Enzsöl Ellák utca

Eszperantó utca

Füzesabony utca

Gázló köz

Gázló utca

Kisvárda utca páratlan oldal 1-79.

Kisvárda utca páros oldal 2-82.

Kisvárda utca páros oldal 110 - 114.

Kisvárda utca páratlan oldal 115 - végig.

Lemberg utca páratlan oldal 1-33.

Lemberg utca páros oldal 2-36.

Nagyszénás utca

Nápoly utca páratlan oldal 1-81.

Nápoly utca páros oldal 2-86.

Nyitány utca 1-92. folyamatos

Nyuszt utca

Óvónő utca 1-37. folyamatos

Öntöző utca

Péceli út páratlan oldal 71-173.

Péceli út páros oldal 90-184.

Pestvidék utca

Prém utca

Szabadság sugárút páratlan oldal 1-105

Szabadság sugárút páros oldal 2-96.

Szabadság sugárút páratlan oldal 127 - 135

Szöcske utca

Tápióbicske utca páratlan oldal 3 - től végig

Tápióbicske utca páros oldal 2/A - 46/B

Váltóőr utca

Vannay József utca

Várvíz utca

Vasútőr utca

Volán utca

Zamenhof utca

17. melléklet * 

17. számú felnőtt háziorvosi körzet

Battonya köz

Battonya utca

Bördöce utca

Czeglédi Mihály utca

Csaba vezér tér

Csabamező utca

Csapat köz

Dédes köz

Ebergény utca

Ecsedháza köz

Ecsedháza tér

Ecsedháza utca

Ede utca

Felsőrétdűlő út

Fűzkút utca

Gerecsehida utca

Gerencsér utca

Göcsej utca

Gyeplős utca

Írás utca

Jó utca

Kelecsény köz

Kendő utca

Kertalja utca

Korsó utca

Kürtös utca

Laffert utca

Lajosház köz

Lajosház utca

MÁV vasútállomás

Pallos utca

Páncél utca

Patak utca

Péceli út páratlan oldal 183.-tól végig

Péceli út páros oldal 192.-től végig

Pöröly utca

Pöszméte utca

Rákoscsaba utca

Rizskalász utca

Szánthó Géza utca páratlan oldal 31-től végig

Szánthó Géza utca páros oldal 36.-tól végig

Színes utca

Vízforrás utca

18. melléklet * 

18. számú felnőtt háziorvosi körzet

Akácerdő utca

Alsódabas utca

Alsódabas köz

Bartushegy utca

Bojt utca

Csabagyöngye utca páratlan oldal 55-től végig

Csabagyöngye utca páros oldal 70-től végig

Csordakút utca

Edző utca

Emlék utca

Gombosi utca

Izbég utca

Kaszinó köz

Kréta utca

Lantos utca

Mező köz

Mezőcsát utca

Mezőhegyes utca

Mezőőr utca

Mezővár utca

Nemesbük utca 1-92. folyamatos

Nógrádkövesd utca

Nyitány utca 94.-től végig folyamatos

Péceli út páratlan oldal 175-181.

Péceli út páros oldal 186-190.

Peregi utca páratlan oldal 1-95.

Peregi utca páros oldal 2-92-ig

Porzó utca

Rámás utca

Rés utca

Rét köz

Rovátka utca

Szabadhatár utca

Szánthó Géza utca páratlan oldal 1-29/b.

Szánthó Géza utca páros oldal 2-34.

Szigetcsép utca páratlan oldal 1-45.

Szigetcsép utca páros oldal 2-24

Szőlővessző utca

Tanár utca páratlan oldal 1-89.

Tanár utca páros oldal 2-58.

Vági utca

Zrínyi utca páratlan oldal 1-109.

Zrínyi utca páros oldal 2-90.

19. melléklet * 

19. számú felnőtt háziorvosi körzet

Agyagos utca

Anna utca páratlan oldal 35.-től végig

Anna utca páros oldal 38.-tól végig

Árpád-házi Szent Erzsébet park 2., 3.,5.

Csabagyöngye köz

Derkovits tér

Fátyolvirág utca

Gömbvirág utca

Hószirom utca

Kalmár utca

Kalmárvölgy utca

Kecskefűz utca

Keszeg utca

Kisvárda utca páratlan oldal 81-107/b

Kisvárda utca páros oldal 86-108.

Kőhur utca

Körömvirág utca

Lemberg utca páratlan oldal 35-107.

Lemberg utca páros oldal 38-114.

Lepkeszeg utca

Lövész utca

Méhecske utca

Nápoly utca páratlan oldal 83-99.

Nápoly utca páros oldal 88-120.

Nyeremény utca

Orchidea utca

Óvónő utca 38.-tól végig folyamatos

Rák utca

Szabadság sugárút páratlan oldal 107-125.

Szabadság sugárút páros oldal 98-124.

Tanár utca páratlan oldal 91 - től végig

Tanár utca páros oldal 60-tól végig

Tápióbicske utca páros oldal 48-tól végig

Tubarózsa utca

20. melléklet * 

20. számú felnőtt háziorvosi körzet

500. utca

501. utca

502. sor

503. utca

504. utca

505. utca

506. utca

507. utca

508. utca

509. utca

510. utca

514. utca

515. utca

516. utca

518. utca

519. utca

520. utca

521. utca

524. utca

525. tér

526. sor

527. utca

528. utca

529. utca

530. utca

531. utca

532. utca

533. utca

534. utca

535. utca

536. utca

537. utca

538. utca

539. utca

540. utca

541. utca

542. utca

543. utca

544. utca

545. utca

Régivám köz

Régivám utca

21. melléklet * 

21. számú felnőtt háziorvosi körzet

511. utca

512. utca

513. utca

517. utca

522. utca

523. utca

Borsó utca páratlan oldal 1- végig

Borsó utca páros oldal 12-64/c

Csékút utca

Göröngyös utca

Hajdúcsárda utca

Határmalom utca

Lázár deák utca

Összefogás utca

Pesti út páratlan oldal 5 -25.

Pesti út páros oldal 4-18.

Sima utca

Tómalom utca

Újlak utca páratlan oldal 71-től végig

Újlak utca páros oldal 130-tól végig

22. melléklet * 

22. számú felnőtt háziorvosi körzet

I. utca

III. utca

V. utca

VII. utca

IX. utca

XI. utca

XIII. utca

XV. utca

Bojtorján utca

Bökényföldi út

Cinkotai út páratlan oldal 9-től végig

Ferihegyi út páratlan oldal 31-63-ig

Forrásmajori utca

Fülöpháza utca

Fülöpszállás út

Gátfutó utca

Gózon Gyula utca 1-41. folyamatos

Göndör utca

Gyöngytyúk utca

Heltai Gáspár utca

Heltai köz

Heltai tér

Jérce utca

Kecel utca

Kőtelek utca

Kristály utca

Liget sor 1-46. folyamatos

Liszt Ferenc utca

Lokátor utca

Mátka utca

Pásztó utca

Rétifarkas utca

Rétsár utca

Tarack utca

Teréz utca

Vargha Gyula utca

Vasút sor 1-51. folyamatos

Vidor utca

23. melléklet * 

23. számú felnőtt háziorvosi körzet

II. utca

IV. utca

VI. utca

VIII. utca

X. utca

XII. utca

XIV. utca

XVI. utca

XVII. utca

XVIII. utca

XIX. utca

XX. utca

XXI. utca

XXII. utca

XXIII. utca

XXIV. utca

XXV. utca

XXVI. utca

XXVII. utca

XXIX. utca

Algír utca 1-27. folyamatos

Ároktő utca páratlan oldal 1-67.

Bartók Béla utca

Ferihegyi út páratlan oldal 1-25.

Ferihegyi út páros oldal 2-46.

Gózon Gyula u.42-től végig folyamatos

Hencida utca

Hősök tere

Jászapáti utca 1-32. folyamatos

Jászkisér utca 2 -30. folyamatos

Jászladány utca 1-29. folyamatos

Juranics utca 1-26. folyamatos

Liget sor 47.-től végig folyamatos

Liget sor 134006/0010 végig folyamatos

Lyka Károly utca

Ősagárd utca 71.-től végig folyamatos

Szikra utca

Szőlőfürt utca

Vasút sor 52.-től végig folyamatos

24. melléklet * 

24. számú felnőtt háziorvosi körzet

Algír utca 28.-tól végig folyamatos

Ananász utca

Ároktő utca páratlan oldal 69 - től végig

Ároktő utca páros oldal 70 - től végig

Bártfai utca páratlan oldal 97.-től végig

Bártfai utca páros oldal 76.-tól végig

Bártfai utca 138525/0015 hrsz.

Delelő utca

Egerbocs utca

Érdem utca

Eresz utca

Ezüst utca

Ignác utca

Inda utca

Jászkisér utca 31.-től végig folyamatos

Jászladány utca 30-32.-től végig folyamatos

Jásztelek utca páratlan oldal 37 - től végig

Jásztelek utca páros oldal 28 -tól végig

Juranics utca 27.-től végig folyamatos

Kálnok utca

Laskó utca

Magyarhida utca

Naplás út páros oldal 60.-tól végig

Nyárád utca

Olaszliszka utca

Petri utca

Piski utca

Részes utca

25. melléklet * 

25. számú felnőtt háziorvosi körzet

Abaliget utca 1-76. folyamatos

Alapkő utca

Alsópetény utca

Aranykút utca páratlan oldal 1-53.

Aranykút utca páros oldal 2-44.

Ároktő utca páros oldal 2-68.

Bártfai utca páratlan oldal 1-47.

Bártfai utca páros oldal 2-74.

Bertóti utca

Besenyszög utca

Dallamos utca 1-75 folyamatos

Demjén utca

Diadal utca

Dormánd utca

Döntő utca

Fackh Károly tér

Harsona utca páratlan oldal 1-85.

Harsona utca páros oldal 2-76.

Igazság utca

Kiskút utca

Naplás út páros oldal 2-58.

Ősagárd utca 1-70. folyamatos

Rácsos utca

Robogó utca

Szent Imre herceg út 1-57. folyamatos

Terény utca

Tura utca

26. melléklet * 

26. számú felnőtt háziorvosi körzet

Adorján utca

Almásháza utca

Bártfai utca páratlan oldal 49-95.

Derengő utca

Háromdobos utca

Hártya utca

Hektár utca

Hidasnémeti utca páros oldal 48 -tól végig

Hidasnémeti utca páratlan oldal 45 -től végig

Jászágó utca páros oldal 2 -végig

Jászapáti utca páratlan oldal 33-tól végig

Jászdózsa utca

Jászivány utca páros oldal 26 - tól végig

Jásztelek utca páratlan oldal 1-35.

Jásztelek utca páros oldal 2-26.

Kerektói utca

Kopolya utca

Látóhegy utca

Muránykő utca

Nagyszékes utca

Naplás út páratlan oldal 69-től végig

Naplás út 138532/0002 hrsz. végig foly.

Szilasliget utca

27. melléklet * 

27. számú felnőtt háziorvosi körzet

Abaliget utca 77-től végig folyamatos

Aranykút utca páratlan oldal 55-től végig

Aranykút utca páros oldal 46-tól végig

Dallamos utca 76-tól végig folyamatos

Derült utca

Drégelypalánk utca

Gőzős utca

Harsona utca páratlan oldal 87/A-tól végig

Harsona utca páros oldal 78-tól végig

Hidasnémeti u. 2 - 46-ig

Hidasnémeti u. 1-43-ig

Jászágó utca páratlan oldal 1- től végig

Jászivány utca páratlan oldal 1 - től végig

Jászivány utca páros oldal 2-24.

Martin köz

Martin utca

Nagy-Károshíd dűlő

Nagyréde utca

Naplás út páratlan oldal 1-67.

Rétvége utca

Szent Imre herceg út 58-tól végig folyamatos

Tarcsai út

Tarcsai köz

Tóalmás utca

Újszilvás utca

Vendég utca

28. melléklet * 

28. számú felnőtt háziorvosi körzet

Árpád fejedelem utca

Bánya part

Báthory utca

Bél Mátyás utca

Bulyovszky utca

Damjanich utca

Dedics Ferenc utca

Ferihegyi út páratlan oldal 119-147.

Horváth Ernő utca páratlan oldal 25.-től végig

Horváth Ernő utca páros oldal 42-től végig

Hunyadi utca

Kölcsey utca

Kvasz András utca páratlan oldal 29.-től végig

Kvasz András utca páros oldal 36-tól végig

Létai András utca

Petőfi utca

Rákosmezei Repülők útja

Risztics János utca

Surányi Ferenc utca

Széchenyi utca

Táncsics Mihály út

Tessedik tér

Thorotzkay Péter utca

Újmajori utca 40-től végig folyamatos

Wéber Károly utca

Zsemlye Elemér utca

29. melléklet * 

29. számú felnőtt háziorvosi körzet

Apponyi utca

Arany János utca

Aranykoszorú köz

Bajza utca páratlan oldal 39-től végig

Bajza utca páros oldal 44-től végig

Bakter utca

Baross utca páratlan oldal 43-tól végig

Baross utca páros olda 62 -től végig

Batthyány utca páratlan oldal 21 -től végig

Batthyány utca páros oldal 24-től végig

Bélatelepi út

Bem utca

Berzsenyi Dániel utca

Bocskai István utca

Bokány köz

Csillagmotor köz

Csokonai utca

Eötvös utca

Erdőalatti dűlő

Felsőbabád utca

Gyémántkoszorú köz

Horváth Ernő utca páratlan oldal 23/A-23/D

Horváth Ernő utca páros oldal 24-40.

Jósika utca

Kertművelő utca

Kiss János utca 19-től végig páratlan

Kiss János utca 16-tól végig páros

Kiss János utca páros oldal 16-tól végig

Klapka utca

Kvasz András utca páratlan oldal 27-27/E

Kvasz András utca páros oldal 34-34/D

Lőrinci út 45.-től végig folyamatos

Lőrinci út 137729 hrsz. végig folyamatos

Nagy-hangács köz

Nagy-hangács utca

Nagylegelői utca

Orgoványi szőlő

Orgoványi utca

Ősrepülő utca páros oldal 2 -végig

Rákóczi Ferenc utca

Siklórepülő köz

Szenczi Molnár Albert utca

Szondi utca

Újmajori utca 20-38. folyamatos

30. melléklet * 

30. számú felnőtt háziorvosi körzet

Ady Endre utca 43-tól végig folyamatos

Bajza utca páratlan oldal 31 - 37.

Bajza utca páros oldal 32-42.

Baross utca páratlan oldal 1-41.

Csermely Károly utca

Csík utca

Dobos István utca

Domború utca

Dózsa György utca

Golyófogó utca

Helikopter köz

Helikopter út

Hille Alfréd köz

Horváth Ernő utca páratlan oldal 1-21.

Horváth Ernő utca páros oldal 2-22.

Kép utca

Kisfaludy utca 49-től végig folyamatos

Kiss János utca páratlan oldal 1-17.

Kiss János utca páros oldal 2-14.

Koch Aladár utca

Kutassy Ágoston utca

Kvasz András utca páratlan oldal 1-25.

Kvasz András utca páros oldal 2-32.

Lányi Antal utca

Lilaakác utca

Lőrinci út 1-44. folyamatos

Magvető utca

Magyar Szárnyak dűlő

Martinovics utca

Melczer utca 50-től végig folyamatos

Minár Gyula utca

Monoplán köz

Ősrepülő utca páratlan oldal 1 -től végig

Perem utca

Sóska utca 49 -től végig

Sóska utca 52 -től végig

Svachulay Sándor utca

Szabad május tér

Szabadság utca 25-től végig folyamatos

Szent István tér

Szilágyi Dezső utca 47 -től végig

Szilágyi Dezső utca 50 -től végig

Szilárd utca 30.-tól végig folyamatos

Takács Sándor utca

Tisza István utca 51.-től végig folyamatos

Újmajori utca 2-18. folyamatos

Vörösmarty utca páratlan oldal 59-től végig

Vörösmarty utca páros oldal 38-tól végig

Zsuzsanna sor

Zsuzsanna tér

Zsuzsanna utca

31. melléklet * 

31. számú felnőtt háziorvosi körzet

Ady Endre utca 1-40. folyamatos

Agyagdomdi dűlő

Ásvány utca páratlan oldal 49-től végig

Ásvány utca páros oldal 74-től végig

Bajza utca 1-29. páratlan oldal

Bajza utca 2-30. páros oldal

Baross utca páros oldal 2-60.

Battyhány utca páratlan oldal 1 - 19.

Batthyány utca páros oldal 2 - 22.

Bocskaikert utca

Brassó utca

Erdő utca

Erdődűlő út

Erdőkövesd utca

Erdőkürt utca

Erdőtelek utca

Ferihegyi út páratlan oldal 157-től végig

Ferihegyi út páros oldal 204-től végig

Ferihegyi út Hrsz.:138449/3 végig folyamatos

Fuchs-szőlő utca

Jókai utca

Katlan köz

Katlan utca

Kerülő utca

Kisfaludy utca 1-48. folyamatos

Kodolányi János tér

Kotász Károly utca

MÁV Őrház

Melczer utca 1-49. folyamatos

Nyár utca

Örömvölgy utca

Podmaniczky Zsuzsanna utca

Rákóczikert utca

Rózsahegy utca

Sóska utca 1-47-ig

Sóska utca 2-50- ig

Sülysápi utca

Szabadság utca 1-24. folyamatos

Szilágyi Dezső utca páros oldal 2 - 48.

Szilágyi Dezső utca páratlan oldal 1 - 45

Szilárd utca 1-29. folyamatos

Tisza István utca 1-50. folyamatos

Új utca

Virág utca

Vörösmarty utca páratlan oldal 1-57.

Vörösmarty utca páros oldal 2-36.

Wesselényi utca

Zsák utca

32. melléklet * 

1. számú házi gyermekorvosi körzet

Agyaghegyi köz

Agyaghegyi dűlő

Ágas u.

Ásvány utca páros oldal 2-végig

Balassagyarmat u.

Bátor u.

Bujákhida u.

Bélavár utca páratlan oldal 1 - 59-ig

Bélavár utca páros oldal 2 - 60-ig

Békás-szoros u.

Bölcske u.

Börzönce u.

Cséplőkert u.

Cséplő út

Csomafalva u.

Gyergyóalfalu u.

Gyergyóditró u.

Gyergyóremete u.

Gyergyóújfalu u.

Gyergyószentmiklós u.

Domaszék köz

Domaszék u.

Egerszalók u.

Egerszeg u.

Egervár u.

Erdész József u.

Esztena u.

Felsőbánya u.

Felsőbánya köz

Ferihegyi út páros oldal 110 - 202/A-ig

Ferihegyi út páros oldal 76 - 104-ig

Fogarassy Mihály tér

Forrásföldi u.

Forrási dűlő

Géczi József u.

Hűvös u.

Hűvöskert u.

Kévekötő u. páratlan oldal 1 -57-ig

Kévekötő u. páros oldal 2 - 60-ig

Kévevágó u.

Kőröstői u.

Mansfeld Péter u.

Marosfő u.

Maroshévíz u.

Mendei u.

Napkelet köz

Napkelet u.

Összekötő u.

Pesti út 173-233. páratlan

Szárhegy u.

Tekerőpatak u.

Vízhordó u.

Iskolaegészségügyi feladatok ellátása

Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola

33. melléklet * 

2. számú házi gyermekorvosi körzet

Agyagos u.

Árkádos u.

Diák park

Derkovits tér

Ecseri dűlő

Enzsöl Ellák u

Függőcinege u.

Kincsem köz

Kistanya u.

Lövész köz

Lövész u.

Kisvárda u. 60- végig páros

Kisvárda u. 55- végig páratlan

Kispajtás u.

Lemberg u. 55 - végig páratlan

Lemberg u. 58 - végig páros

Nápoly u. 59- végig páratlan

Nápoly u. 62- végig páros

Nyeremény u.

Oroszvár köz

Oroszvár u.

Pajta u.

Pestvidék u.

Pesti út 280-366, 368 B. ép., 368 D. - 368. L.-ig páros

Réti csík u.

Sági u.

Sisakos sáska u. 1/A-2, 4-6-ig folyamatos

Strázsahegyi dűlő

Szabadság sugárút 72- végig páros

Szabadság sugárút 81- végig páratlan

Törpegém u.

Zsoltina köz

Tápiógyörgye u.

Tápiósüly u.

Tápióbicske u. 45-végig páratlan

Tápióbicske u. 32- végig páros

Tápiószecső u.

Iskolaegészségügyi feladatok ellátása

Rákosmenti Aprófalva Óvoda

34. melléklet * 

3. számú házi gyermekorvosi körzet

Csabai út
Csengőd u.
Csordás u.
Dévaványa u.
Érpatak u.
Iharos u.
Ferihegyi út 47-95-ig páratlan
Ferihegyi út 105 - 113-ig; 119-133-ig páratlan
Ferihegyi út 46-74-ig páros
Fodormenta u.
Fő tér
Kaptár u.
Kalács u.
Kántor u.
Kasza u.
Kaszakő u.
Kaszáló u. 1-3-tól 47 F. ép B. lph-ig folyamatos és 49-51. A. lph - végig folyamatos
Kecses u.
Ludas u.
Mezőtárkány u.
Népkert park
Pesti út 146-278 páros
Szabadrét u.
Szárny u.
Tápió tér
Tápió u.
Tápióbicske u. 1-43 páratlan
Tápióbicske u. 2-30 páros
Tápiószele u.
Rétsár u.
Vanilia u.

35. melléklet * 

4. számú házi gyermekorvosi körzet

Kis u. 3. páratlan
Pesti út 43-169-171-ig páratlan
Pesti út 122-144 páros
Szent kereszt tér
Újlak utca 22-36-tól 106-ig páros
Újlak u. 51-65-ig páratlan

36. melléklet * 

5. számú házi gyermekorvosi körzet

500. u.
501. u.
502. sor
503. u.
504. u.
505. u.
506. u.
507. u.
508. u.
509. u.
510. u.
511. u.
512. u.
513. u.
514. u.
515. u.
516. u.
517. u.
518. u.
519. u.
520. u.
521. u.
522. u.
523. u.
524. u.
525. tér 1-40-ig folyamatos
526. sor
527. u.
528. u.
529. u.
530. u.
531. u.
532. u.
533. u.
534. u.
535. u.
536. u.
537. u.
538. u.
539. u.
540. u.
541. u.
542. u.
543. u.
544. u.
545. u.
Borsó u. 1 - végig páratlan
Borsó u. 2-10-ig páros
Borsó u. 50-64/C
Göröngyös u.
Hajdúcsárda u.
Határmalom u.
Lázár deák u. 1-14-ig folyamatos; 16-tól végig folyamatos
Összefogás u.
Régivám u.
Régivám köz
Sima u.
Tómalom u.
Újlak u. 71-től végig páratlan
Újlak u. 130-150-ig páros

37. melléklet * 

6. számú házi gyermekorvosi körzet

Akácvirág köz
Akácvirág u. 2-től 41-ig folyamatos; 53-tól végig folyamatos
Árpádfejedelem u.
Bakancsos u.
Bánya part u.
Báthory u.
Bélavár u. 61 - végig páros
Bélavár u. 62 - végig páratlan
Békésy György tér
Bél Mátyás u.
Bulyovszky u.
Damjanich u.
Diák u.
Egészségház u. 1-3-ig folyamatos; 6-14-től végig folyamatos
Flamingó köz
Flamingó u.
Felső Újlak u.
Ferihegyi út. 97 -103-ig páratlan
Ferihegyi út. 135-149-ig páratlan
Ferihegyi út 204-246 páros
Földműves u. 4-től végig folyamatos
Gyökér u.
Gyökér köz
Hunyadi u.
Kévekötő u. 62 - végig páros
Kévekötő u. 59 - végig páratlan
Kotász Károly u.
Kölcsey u.
Petőfi u.
Sülysápi u.
Széchenyi u.
Széncinke u.
Új u.
Újlak u. 2-20.
Zsák u.
Tabán u.
Táncsics Mihály út
Tessedik tér

38. melléklet * 

7. számú házi gyermekorvosi körzet

Aranylúd u.
Borsó utca 12-végig páros
Búbosbanka u.
Csillagmotor köz
Gyémántkoszorú köz
Gyurgyalag u.
Hantmadár u.
Hóbagoly u.
Horváth Ernő u.
Kósa Pál tér
Kolibri u.
Kutassy Ágoston u.
Lányi Antal u.
Marabu u.
Parlagfű u.
Pesti út 4-38 páros
Pesti út 29 páratlan
Risztics János u.
Siklórepülő köz
Surányi Ferenc u.
Zsemlye Elemér u.
Vackor u.
Wéber Károly u.
Újlak u. 116-128 páros
Újmajori u. 2-től 24-26 B. ép-ig folyamatos; 36-tól végig folyamatos

39. melléklet * 

8. számú házi gyermekorvosi körzet

Barátka u.
Bóbis Gyula tér
Csékút u.
Csicsörke u.
Füstifecske u.
Kis u. 2-8 páros
Kövirigó u.
Pesti út 40-50 A. lph.-tól 82-ig páros; 88-tól 118-ig páros
Pesti út 5-27. páratlan
Pesti út 31-41/C. páratlan
Rétihéja u.
Sarlósfecske u.
Székicsér u.
Szürkebegy u.
Uszoda u.
Újlak u. 1-49-ig páratlan
Újlak u. 162- végig páros
Vadkacsa u.

40. mellékle * t

9. számú házi gyermekorvosi körzet

I. u.
II. u.
III. u.
IV. u.
V. u.
VI. u. 1-től 13-ig és 15-től végig folyamatosan
VII. u.
VIII. u.
IX. u.
X. u.
XI. u.
XII. u.
XIII. u.
XIV. u.
XV.u.
XVI.u.
XVII.u.
XVIII.u.
XIX.u.
XX.u.
XXI.u.
XXII.u.
XXIII.u.
XXIV.u.
XXV.u.
XXVI.u.
XXVII.u.
XXIX.u.
Ároktő u.
Bartók Béla u.
Bojtorján u.
Bökényföldi út
Cinkotai út
Ferihegyi út 1-37. páratlan
Ferihegyi út 2-42. páros
Forrásmajori u.
Fülöpháza u.
Fülöpszállás út
Gátfutó u.
Gózon Gyula u.
Göndör u.
Gyöngytyúk u.
Helikopter köz
Heltai Gáspár u.
Heltai köz
Heltai tér
Hille Alfréd köz
Hősök tere 1-től 18-ig folyamatos; 21-től végig folyamatos
Jérce u.
Kecel u.
Kőtelek u.
Kristály u.
Liget sor
Liszt Ferenc u.
Lokátor u.
Lyka Károly u.
Mátka u.
MÁV őrház
Pásztó u.
Rétifarkas u.
Szőlőfürt u.
Tarack u.
Teréz u.
Vargha Gyula u.
Vasút sor
Vidor u.

41. melléklet * 

10. számú házi gyermekorvosi körzet

Agyagdombi dűlő
Apponyi u. 1-től 6-ig folyamatos; 8-tól végig folyamatos
Aranykoszorú köz
Arany János u.
Bajza u.
Baross u. 15-től végig páratlan
Baross u. 36-tól végig páros
Batthyány u.
Bélatelepi u.
Bem u.
Berzsenyi Dániel. u.
Bocskai István u.
Bocskaikert u.
Bokány köz
Csokonai u.
Dedics Ferenc u.
Domború u.
Eötvös u.
Felsőbabád u.
Ferihegyi út 217- végig páratlan
Ferihegyi út 320- végig páros
Ferihegyi út Hrsz.:138449/3
Fuchs -szőlő u.
Golyófogó u.
Jósika u.
Kertművelő u.
Kiss János. u.
Klapka u.
Kvasz András u. 33-tól végig folyamatos
Létai András u.
Lilaakác u.
Lőrinci út 29-végig folyamatos
Lőrinci út Hrsz.:137729
Nagy-hangács köz
Nagy-hangács u.
Nagylegelői u.
Orgoványi szőlő
Orgoványi u.
Ősrepülő u.
Rákosmezei Repülők útja
Rákóczi Ferenc. u.
Rákóczikert u.
Svachulay Sándor u. 2- végig páros
Szabad Május tér
Szenczi Molnár Albert u.
Szondi u.
Thorotzkay Péter u.
Tisza István u.
Vörösmarty u.

42. melléklet * 

11. számú házi gyermekorvosi körzet

Ady Endre u.
Ásvány u. 1- végig páratlan
Bakter u.
Baross u. 1-13 páratlan
Baross u. 2-34 páros
Brassó u.
Csermely Károly u.
Csík u.
Dobos István u.
Dózsa György u.
Erdő u.
Erdőalatti dűlő
Erdődűlő út
Erdőkövesd u.
Erdőkürt u.
Erdőtelek u.
Ferihegyi út 151-215 páratlan
Ferihegyi út 248-318 páros
Helikopter út
Jókai u.
Katlan köz
Katlan u.
Kép u. 1-től 13-ig; 15-től 20-ig; 22-től végig folyamatos
Kerülő u.
Kisfaludy u.
Koch Aladár u.
Kodolányi János tér
Kvasz András u. 1-32-ig folyamatos
Lőrinci út. 1 - 25 folyamatos
Madárdomb köz
Magvető u.
Magyar Szárnyak dűlő
Martinovics u.
Melczer u.
Minár Gyula u.
MÁV vasútállomás
Nyár u.
Örömvölgy u.
Perem u.
Podmaniczky Zsuzsanna u.
Rózsahegy u.
Svachulay Sándor u. 1-végig páratlan
Sóska u.
Szabadság u.
Szent István tér
Szilárd u.
Szilágyi Dezső u.
Takács Sándor u.
Virág u.
Wesselényi u.
Zsuzsanna sor
Zsuzsanna tér
Zsuzsanna u.

43. melléklet * 

12. házi gyermekorvosi körzet

Abaliget u. 77 - végig folyamatos

Adorján u.

Almásháza u.

Aranykút u. 46 - végig páros

Aranykút u. 55 - végig páratlan

Dallamos u. 76- végig folyamatos

Derengő u.

Derült u.

Drégelypalánk u.

Gőzös u.

Háromdobos u.

Harsona u. 78 - végig páros

Harsona u. 87/A - végig páratlan

Hártya u.

Hektár u.

Hidasnémeti u.

Jászágó u.

Jászdózsa u.

Jászivány u.

Kerektói u.

Kopolya u.

Látóhegy u.

Martin köz

Martin u.

Muránykő u.

Nagy Károshíd dűlő

Nagyréde u.

Nagyszékes u.

Naplás út. 1 - végig páratlan

Naplás út. 138532/0002

Rétvége u.

Szent Imre herceg út.

Szilasliget u.

Tarcsai út

Tarcsai köz

Tóalmás u.

Újszilvás u.

Vendég u.

Iskolaegészségügyi feladatok ellátása:

Rákosmenti Micimackó Óvoda

Diadal Utcai Általános Iskola (alsó tagozat)

44. melléklet * 

13. számú házi gyermekorvosi körzet

Abaliget u. 1-76 folyamatos
Alapkő u.
Algír u.
Alsópetény u.
Ananász u.
Aranykút u. 2-44 páros
Aranykút u. 3-53 páratlan
Bártfai u.
Bertóti u.
Besenyszög u.
Dallamos u. 1-75 folyamatos
Delelő u.
Demjén u.
Diadal u. 1-től 42-ig; 46-52-től 54-ig; 66-tól végig
Döntő u.
Dormánd u.
Egerbocs u.
Eresz u.
Ezüst u.
Érdem u.
Fackh Károly tér
Harsona u. 1-85 páratlan
Harsona u. 2-76 páros
Hencida u.
Igazság u.
Ignác u.
Inda u.
Jászapáti u.
Jászkisér u.
Jászladány u.
Jásztelek u.
Juranics u.
Kálnok u.
Kiskút u.
Laskó u.
Magyarhida u.
Naplás út. 2 -től 58-ig páros; 62-től végig páros
Nyárád u.
Ősagárd u.
Olaszliszka u.
Petri u.
Piski u.
Rácsos u.
Részes u.
Robogó u.
Szikra u.
Terény u.
Tura u.

45. melléklet * 

14. számú házi gyermekorvosi körzet

Anna u. 3- végig páratlan
Anna u. 2- 92 páros
Árpád-házi Szent Erzsébet park
Baracska u.
Bánréve u.
Bojt u.
Borsfa u.
Buziási u.
Csabagyöngye u.
Csabagyöngye köz
Csaba vezér tér
Dunaszeg u.
Edző u.
Eszperantó u.
Füzesabony u.
Gázló köz
Gázló u.
Gömbvirág u. 2-53 folyamatos
Kalmár u.
Kalmárvölgy u.
Kaszinó köz
Keszeg u.
Kisvárda u. 1- 53 páratlan
Kisvárda u. 2-58 páros
Körömvirág u. 1-49-ig
Körömvirág u. 2-56-ig
Kréta u.
Lantos u.
Lemberg u. 1-53 páratlan
Lemberg u. 2-56 páros
Méhecske u.
Nagyszénás u.
Nemesbük u. 51- végig páratlan
Nemesbük u. 72- végig páros
Nápoly 1-57 páratlan
Nápoly 2-60 páros
Nyitány u.
Nyuszt u.
Orchidea u.
Óvónő u. 1-től 2-ig; 4-től végig folyamatos
Öntöző u.
Peregi u. 77- végig páratlan
Peregi u. 84- végig páros
Péceli út 71-190 folyamatos
Prém u.
Rák u.
Rákoscsaba u. 2-től végig folyamatos
Regélő u.
Rés u.
Rét köz
Rovátka u.
Szabadság sugárút 2- 32-ig páros; 36-tól 70-ig páros
Szabadság sugárút 1-79 páratlan
Szigetcsép u. 2- 72 páros
Szigetcsép u. 1-77 páratlan
Szöcske u.
Tanár u.1-6-ig folyamatos; 8-132-ig folyamatos
Tubarózsa u.1-45-ig folyamatos
Váltóőr u.
Vannay József. u.
Várvíz u.
Vasutőr u.
Volán u.
Zamenhof u.

46. melléklet * 

15. számú házi gyermekorvosi körzet

Alsódabas u.
Alsódabas köz
Battonya köz
Battonya u.
Bördöce u.
Czeglédi Mihály u.
Csabamező u.
Csapat köz
Csordakút u.
Dédes köz
Ebergény u.
Ecsedháza köz
Ecsedháza tér
Ecsedháza u.
Ede u.
Emlék u.
Felsőrétdűlő út
Fűzkút u.
Gerecsehida u.
Gerencsér u.
Gombosi u.
Göcsej u.
Gömbvirág u. 54-től végig folyamat.
Gyeplős u.
Írás u.
Izbég u.
Jó u.
Kelecsény köz
Kendő u.
Kertalja u.
Korsó u.
Körömvirág u. 53 -tól végig páratlan
Körömvirág u. 58-tól végig páros
Kürtös u.
Laffert u.
Lajosház köz
Lajosház u.
Mező köz
Mezőőr u.
Mezőcsát u.
Mezőhegyes u.
Mezővár u.
Nemesbük u. 1-49 páratlan
Nemesbük u. 2-70 páros
Nógrádkövesd u.
Pallos u.
Páncél u.
Patak u.
Péceli út 189.
Péceli út 191-től 196/A-ig folyamatos; 198-tól végig folyamatos
Peregi u. 1-75 páratlan
Peregi u. 2-82 páros
Porzó u.
Pöröly u.
Pöszméte u.
Rámás u.
Rizskalász u.
Szabadhatár u.
Szánthó Géza u. 1-től 59-ig folyamatos; 61-től végig folyamatos
Színes u.
Tubarózsa u. 49 -végig folyamatos
Vági u.
Vízforrás u.
Zrínyi u. 1-91 páratlan
Zrínyi u. 2-66 páros

47. melléklet * 

16. számú házi gyermekorvosi körzet

Andrásfa u.

Andráshida u.

Aranyhegy u.

Berky Lili u.

Bodonyi u.

Czimra Gyula u.

Csendítő u.

Csengés u.

Csepp u.

Erdőhegy u.

Erzsébet krt. 1-től 55-ig folyamatos, 57-től végig folyamatos

Fuvaros u.

Görömböly u. 2-44 páros

Görömböly u. 1-27 páratlan

Gyolcsrét u.

Hegyalatti u.

Gyöngyfűzér u.

Irsa u.

Jamriska Sámuel sétány

Kerekeskút u.

Kékliliom u.

Kísérő u.

Kucorgó u.

Lenkeház u.

Lilaorgona u.

Merzse u.

Nyomda u.

Nyomdász u.

Pásztorének u.

Pásztorfalva u.

Pásztortűz u.

Perec u.

Pesti u. 237-313 páratlan

Pipishegy u.

Podmaniczky János sétány

Postakocsi u. 2-52 páros

Postakocsi u. 1-55 páratlan

Postamester u. 2-52 páros

Postamester u. 1-51 páratlan

Postamester u.98-tól végig foly.

Rákoskert sugárút 2-110 páros

Rákoskert sugárút 1-125 páratlan

Rákoskerti u.

Ráspoly u.

Réka u.

Rezgő köz

Rezgő u. 1-től 14-ig folyamatos; 16-tól végig folyamatos

Rózsaszál u.

Strázsahegy u.

Tiszafüred u.

Tiszanána u.

Tiszaőrs u.

Toldi Miklós u.

Torzsa u.

Vasad u.

Wass Albert tér

Vecsey Ferenc u.

Zrínyi u. 156- végig páros

Zrínyi u. 195- végig páratlan

Iskolaegészségügyi feladatok ellátása

Waldorf Óvoda

Mazsola Alapítványi Óvoda

Napfény Gyermekház

Rákoskerti Óvoda

48. melléklet * 

17. számú házi gyermekorvosi körzet

Akácerdő u.
Aknász u.
Almafa u.
Alsókörtvélyes u.
Anna u. 94- végig páros
Barnabás u.
Bartushegy u.
Becske u.
Bottyán u.
Borzavár u.
Bögöte u.
Császárfa u.
Csongrád u.
Dalnok u.
Debercsény u.
Dettai u.
Enying u.
Fátyolvirág u.
Fehértemplom u.
Földdeák u.
Frézia u.
Görögszállás u.
Görömböly u. 31-végig
Görömböly u.48-végig
Hószirom u.
Holdsugár u.
Kecskefűz u.
Kőhúr u.
Kőrösszeg u. 1; 3-tól végig folyamatos
Köszörűs u.
Köszörűs tér
Lepkeszeg u.
Lugas u.
Nagyszentmiklósi út teljes
Nyomdok u.
Olcsva u.
Oszkár u.
Oszlop u.
Ököl u.
Pányva u.
Pelikán u.
Postamester u. 54-96 páros
Postamester u. 53-95 páratlan
Postakocsi u. 54-végig páros
Postakocsi u. 57-végig páratlan
Postakürt u.
Pesti út. 370- végig páros
Pesti út 315-végig páratlan
Rákoskert sugárút 112-végig páros
Rákoskert sugárút 127-végig páratlan
Reszelő u.
Sáránd u.
Szárazhegy út.
Szárazhegy köz
Szigetcsép u. 74- végig páros
Szőlőtőke u.
Szőlővessző u.
Tálpatak u.
Tanár utca 134-től végig
Zimonyi u.
Zöldházi dűlő
Zrínyi u. 68-154 páros
Zrínyi u. 93- 193 páratlan
Zsigmond u.

49. melléklet * 

1. számú felnőtt fogorvosi körzet

Ady Endre u. 45 végig folyamatos

Agyagdombi dűlő

Agyaghegyi dűlő

Agyaghegyi köz

Akácvirág u. 2-20 folyamatos

Apponyi u. 1-25 páratlan

Arany János u.

Aranykoszorú köz

Árpádfejedelem u. 1- végig páratlan

Ásvány u.

Bajza u. 32- végig páros

Bajza u. 39- végig páratlan

Bakter u.

Baross u. 1- végig páratlan

Baross u. 48- 114 páros

Batthyány u. 21- végig folyamatos

Bélatelepi út

Bélavár u. 48-84 páros

Bélavár u. 67-87 páratlan

Bem u.

Berzsenyi Dániel u.

Bocskai István u.

Bocskaikert u.

Bokány köz

Bujákhida u. 9- végig páratlan

Cséplőkert u.

Cséplő köz

Csermely Károly u.

Csík u.

Csillagmotor köz

Csokonai u.

Dedics Ferenc u.

Dobos István u.

Domaszék köz

Domaszék u. 1- végig páratlan

Dózsa György u.

Eötvös u.

Erdőalatti dűlő

Felsőbabád u.

Felsőbánya köz

Felsőbánya u. 45-105-ig

Ferihegyi út 84- 160 páros

Fogarassy Mihály tér

Fuchs-szőlő u.

Golyófogó u.

Gyémántkoszorú köz

Gyergyószentmiklós u. 1-51 páratlan

Gyergyóújfalu u.

Helikopter út.

Horváth Ernő u. 22- végig páros

Hűvös u.

Hűvöskert u.

Jósika u.

Kertművelő u.

Kévekötő u. 86. páros

Kévekötő u. 88-95 folyamatos

Kévevágó u.

Kép u.

Kis u.

Kiss János u.

Klapka u.

Kisfaludy u. 49- végig folyamatos

Koch Aladár u.

Lányi Antal u.

Helikopter köz

Lilaakác u.

Lőrinci út

Marosfő u.

Maroshévíz u.

Magvető u.

Magyar Szárnyak dűlő

Martinovics u.

Melczer u. 50- végig folyamatos

Hille Alfréd köz

Mendei u.

Nagy-hangács köz

Nagy-hangács u.

Nagylegelői u.

Napkelet u. 75- végig páratlan

Napkelet u. 126- végig páros

Népkert park

Orgoványi szőlő

Orgoványi u.

Ősrepülő u.

Pesti út 40-50 páros

Pesti út 66-118 páros

Rákóczi Ferenc u.

Rákóczikert u.

Rákosmezei Repülők útja

Régivám köz

Régivám u.

Risztics János u.

Siklórepülő köz

Sóska u. 49.

Sóska u. 51- végig folyamatos

Svachulay Sándor u. 1-33 páratlan

Surányi Ferenc u.

Szenczi Molnár Albert u.

Szabad Május tér

Szabadság u. 25- végig folyamatos

Szent István tér

Szent kereszt tér

Szilágyi Dezső u. 47.

Szilágyi Dezső u. 49-végig folyamatos

Szilárd u. 30- végig folyamatos

Szondi u. 1-végig páratlan

Tekerőpatak u.

Thorotzkai Péter u.

Újlak u. 17-21 páratlan

Vörösmarthy u. 2-végig páros

Vörösmarthy u. 39 - végig páratlan

Wéber Károly u. teljes

Zsuzsanna tér

Zsuzsanna sor

Zsuzsanna u.

Zsemlye Elemér u.

50. melléklet * 

2. számú felnőtt fogorvosi körzet

500. utca

501. utca

502. sor

503. utca

504. utca

505. utca

506. utca

507. utca

508. utca

509. utca

510. utca

511. utca

512. utca

513. utca

514. utca

515. utca

516. utca

517. utca

518. utca

519. utca

520. utca

521. utca

522. utca

523. utca

524. utca

525. tér

526. sor

527. utca

528. utca

529. utca

530. utca

531. utca

532. utca

533. utca

534. utca

535. utca

536. utca

537. utca

538. utca

539. utca

540. utca

541. utca

542. utca

543. utca

544. utca

545. utca

Bojtorján u.

Bartók Béla u.

Bökényföldi út

Cinkotai út

Domború u.

Ferihegyi út 1-95 páratlan

Ferihegyi út 2-54 páros

Forrásmajori u.

Fülöpháza u.

Fülöpszállás út

Gátfutó u.

Gózon Gyula u.

Göndör u.

Gyöngytyúk u.

Heltai Gáspár u.

Heltai köz

Heltai tér

Hősök tere 10- végig

I. utca

II. utca

III. utca

IV. utca

V. utca

VI. utca

VII. utca

VIII. utca

IX. utca

X. utca

XI. utca

XII. utca

XIII. utca

XIV. utca

XV. utca

XVI. utca

XVII. utca

XVIII. utca

XIX. utca

XX. utca

XXI. utca

XXII. utca

XXIII. utca

XXIV. utca

Jérce u.

Kecel u.

Kőtelek u.

Kristály u.

Liget sor 1-47 páratlan

Liget sor 2- végig páros

Liszt Ferenc u.

Lyka Károly u.

Lokátor u.

Mátka u.

Mezőcsát u.

Mezőhegyes u.

Mezővár u.

Nemesbük u. 96- végig folyamatos

Óvónő u. 38- végig páros

Pásztó u.

Pesti út 41-105

Pesti út 170 páros

Pesti út 318 páros

Pesti út 396-398 páros

Rétifarkas u.

Rétsár u.

Szigetcsép u. 24 páros

Tarack u.

Takács Sándor u.

Teréz u.

Toldi Miklós u. 50- végig páros

Újlak u. 5.,7.,9.

Vargha Gyula u.

Vasút sor

Wass Albert tér

Zrínyi u. 250- végig páros

Vidor u.

51. melléklet * 

3. számú felnőtt fogorvosi körzet

Abaliget utca 1-76 folyamatos

Aranylúd utca

Alsópetény u.

Apponyi u- 2- végig páros

Apponyi u- 27- végig páratlan

Aranykút u. 2-44 páratlan

Aranykút u. 1-53 páratlan

Ároktő u.

Árpád fejedelem utca 2-végig páros

Bánya part

Barátka u.

Baross u. 2-46 páros

Baross u. 116- végig páros

Bártfai u. 1-43

Bártfai u. 2-42 páros

Báthory u.

Bertóti u

Besenyszög u.

Bél Mátyás utca

Borsó u. 66- végig páros

Búbosbanka u.

Bulyovszky u.

Csabagyöngye u. 2-68 páros

Csicsörke u.

Damjanich u.

Dallamos u. 1-75 folyamatos

Diadal u.

Döntő u. 1-27 folyamatos

Döntő u. 29.

Fackh Károly tér

Felső Újlak u.

Ferihegyi út 119-125 páratlan

Flamingó köz

Flamingó u.

Füstifecske u.

Gyergyószentmiklós u. 2-től végig páros

Gyurgyalag u.

Hantmadár u.

Harsona u. 2-68

Harsona u. 1-85

Hóbagoly u.

Horváth Ernő u. 2 - 22 páros

Horváth Ernő u. 1- végig páratlan

Hősök tere 1- végig páratlan

Hősök tere 2-8 páros

Igazság u.

Hunyadi u.

Kiskút u. 1-39 folyamatos

Kisvárda u. 2-20 páros

Kvasz András u.

Kolibri u.

Kósa Pál tér

Kölcsey u.

Kövirigó utca

Kutassy Ágoston u.

Liget sor 49- végig páratlan

Liget sor Hrsz.:134006/0010

Madárdomb köz

Marabu u.

Naplás u. 2-32-ig

Parlagfű u.

Petőfi u.

Robogó u.

Rétihéja u.

Ősagárd u. 1-71 páratlan

Ősagárd u. 2- végig páros

Sarlósfecske u.

Szent Imre herceg1- 57 folyamatos

Széchenyi u.

Székicsér u.

Széncinke u.

Szürkebegy u.

Táncsics Mihály út

Tessedik tér

Terény u.

Tura u. 1-27 páratlan

Tura u. 2- végig páros

Újlak u. 1-3 páratlan

Újlak u. 11-13 páratlan

Újlak u. 2-128 páros

Uszoda u.

Vackor u.

Vadkacsa u.

52. melléklet * 

4. számú felnőtt fogorvosi körzet

Ágas u.

Adorján u.

Alapkő u.

Almásháza u.

Algír u. 29- végig

Ananász u. 31-végig páratlan

Balassagyarmat u.

Bártfai u. 45- végig páratlan

Bártfai u. 138525/0015 Hrsz.

Bélavár u. 1-65 páratlan

Bélavár u. 2-46 páros

Borsó u. 2-10 páros

Bóbis Gyula tér

Bölcske u.

Börzönce u.

Csabai út

Csengőd u.

Cséplő út

Csordás u.

Demjén u.

Derengő u.

Dévaványa u.

Domaszék u. 2- végig páros

Dormánd u.

Döntő u. 28.

Döntő u. 30- végig folyamatos

Egerszalók u.

Egerszeg u.

Egervár u.

Érpatak u.

Felsőbánya u. 1-43 folyamatos

Felsőbánya u. 107- végig folyamatos

Felsőbánya u. Hrsz.: 138072/0012

Fodormenta u.

Hártya u.

Hektár u.

Hidasnémeti u. 45- 45/B folyamatos

Hidasnémeti u. 47- végig folyamatos

Iharos u.

Jászágó u. 2- végig páros

Jászapáti u. 33- végig folyamatos

Jászdózsa u.

Jászivány u.

Jászkisér u. 31- végig folyamatos

Jászladány u. 30-tól végig folyamatos

Jásztelek u. 1-35 páratlan

Jásztelek u. 4-26 páros

Juranics u. 27- végig folyamatos

Kalács u.

Kántor u.

Kaptár u.

Kasza u.

Kaszakő u.

Kaszáló u. 1-39 folyamatos

Kerektói u.

Kecses u.

Kévekötő u. 1-85 folyamatos

Kévekötő u. 87.

Kincsem köz

Kiskút u. 41-végig folyamatos

Kistanya u.

Kopolya u.

Látóhegy u.

Ludas u.

Mezőtárkány u.

Naplás út 34- végig páros

Naplás út 69- végig páratlan

Naplás út 138532/0002 Hrsz.

Nagyszékes u.

Muránykő u.

Oroszvár köz

Oroszvár u.

Pesti út 5-39/A páratlan

Pesti út 20-38 páros

Pesti út 113-147 páratlan

Pesti út 172-316 páros

Pesti út 195-233 páratlan

Rácsos u.

Sági u.

Szabadrét u.

Szárny u.

Szilasliget u.

Szőlőtőke u.

Tápió tér

Tápió u.

Tápióbicske u. 2/A - 18 páros

Tápiógyörgye u.

Tápiósüly u.

Tápiószecső u.

Tápiószele u.

Tura u. 29- végig páratlan

Újlak u. 23-65 páratlan

Vanília u.

Zsoltina köz

53. melléklet * 

5. számú felnőtt fogorvosi körzet

Abaliget u. 77- végig folyamatos

Akácvirág köz

Akácvirág u. 22-től végig folyamatos

Alsódabas köz

Aranykút u. 46- végig páros

Aranykút u. 55- végig páratlan

Bakancsos u.

Bátor u.

Bujákhida u. 2- végig páros

Csaba vezér tér

Dallamos u. 76- végig folyamatos

Derült u.

Diák u.

Drégelypalánk u.

Ecsedháza u. 12 - végig páros

Ede u. 1-10 folyamatos

Egészségház u. 16- 38 folyamatos

Emlék u. 1- végig páratlan

Emlék u. 50- végig páros

Földműves u. 5-17 páratlan

Függőcinege u.

Gerecsehida u. 19- végig páratlan

Gőzös u.

Gyökér köz

Gyökér u. 2- végig páros

Gyökér u. 25-végig páratlan

Háromdobos u.

Harsona u. 70- végig páros

Harsona u. 87/A- végig páratlan

Hidasnémeti u. 4-44 folyamatos

Hidasnémeti u. 46.

Jászágó u. 1-végig páratlan

Kaszáló u 40-től végig folyamatos

Martin köz

Martin u.

MÁV őrház

MÁV vasútállomás

Nagy Károshíd dűlő

Nagyréde u.

Napkelet köz

Napkelet u. 1-73 páratlan

Napkelet u. 2-124 páros

Naplás út 1- 67 páratlan

Perem u.

Pesti út 52-64 páros

Pesti út 122-168 páros

Pesti út 149-193 páratlan

Réti csík u.

Rétvége u.

Szent Imre herceg út 58- végig folyamatos

Tabán u.

Tarcsai köz

Tarcsai út

Tóalmás u.

Törpegém u.

Vízhordó u.

Újszilvás u.

Vendég u.

54. melléklet * 

6. számú felnőtt fogorvosi körzet

Ady Endre u. 1-44 folyamatos

Algír u. 1-23 páratlan

Algír u. 2- végig páros

Ananász u. 1-27 páratlan

Ananász u. 2-végig páros

Bajza u. 1-37 páratlan

Bajza u. 2-30 páros

Bártfai u. 44- végig páros

Battyhány u. 1 - 20 folyamatos

Békésy György tér

Bélavár u. 86-végig páros

Bélavár u. 89-végig páratlan

Borsó u. 1- végig páratlan

Borsó u. 12-64/C páros

Brassó u.

Csékút u.

Delelő u.

Egerbocs u.

Egészségház u. 2-14 folyamatos

Egészségház u. 35-végig folyamatos

Érdem u.

Erdő u.

Erdődűlő út

Erdőkövesd u.

Erdőkürt u.

Erdőtelek u.

Eresz u.

Ezüst u.

Ferihegyi 138449/3 Hrsz.foly.

Ferihegyi út 127-végig páratlan

Ferihegyi út 162- végig páros

Ferihegyi út 56-82 páros

Ferihegyi út 97-115 páratlan

Fő tér

Földműves u. 2- végig páros

Földműves u. 21-től végig páratlan

Göcsej u. 2-30 páros

Göcsej u. 33-végig páratlan

Göröngyös u.

Gyökér u. 1-23 páratlan

Hajdúcsárda u.

Határmalom u.

Hencida u.

Ignác u.

Inda u.

Jászapáti u. 1-30 folyamatos

Jászkisér u. 2-30 folyamatos

Jászladány u. 1-28 folyamatos

Jásztelek u. 28-végig páros

Jásztelek u. 37-végig páratlan

Jókai u.

Jurancsis u. 1-26 folyamatos

Kálnok u.

Katlan köz

Katlan u.

Kerülő u.

Kévekötő u. 96- végig folyamatos

Kisfaludy u. 1 - 48 folyamatos

Kodolányi János tér

Kotász Károly u.

Laskó u.

Lázár deák u.

Létai András u.

Magyarhida u.

Melczer u. 1 - 49 folyamatos

Merzse u. 25- végig páratlan

Minár Gyula u.

Nagyszénás u. 2- végig páros

Nápoly u. 22- 22/A folyamatos

Nápoly u. 24- végig folyamatos

Nyár u.

Nyárád u.

Olaszliszka u.

Örömvölgy u.

Ősagárd u. 73- végig páratlan

Összefogás u.

Peregi u. 2-92 páros

Peregi u. 126- végig folyamatos

Pesti út 4-18 páros

Petri u.

Piski u.

Podmaniczky Zsuzsanna u.

Részes u

Rózsahegy u.

Sima u.

Sóska u. 1-48 folyamatos

Sóska u. 50.

Sülysápi u.

Svachulay Sándor u. 35- végig páratlan

Svachulay Sándor u. 2-végig páros

Szabadság u. 1-24 folyamatos

Szikra u.

Szilágyi Dezső u. 1-46 folyamatos

Szilágyi Dezső u. 48.

Szilárd u. 1-29 folyamatos

Szondi u. 2- végig páros

Szőlőfürt u.

Tisza István u.

Tómalom u.

Új u.

Újlak u. 130- végig páros

Újlak u. 71- végig páratlan

Újmajori u.

Virág u.

Vörösmarty u. 1-37 páratlan

Wesselényi u.

XXIX u.

XXV u.

XXVI u.

XXVII u.

Zsák u.

55. melléklet * 

7. számú felnőtt fogorvosi körzet

Agyagos u.

Almafa u.

Anna u. 37.

Anna u. 39- végig folyamatos

Árkádos u.

Bánréve u.

Baracska u.

Barnabás u.

Battonya köz

Battonya u.

Bördöce u.

Buziási u.

Czeglédi Mihály u.

Csabagyöngye köz

Csabagyöngye u. 1- végig páratlan

Csapat köz

Császárfa u.

Csepp u.

Csongrád u.

Debercsény u.

Dédes köz

Derkovits tér

Dettai u.

Diák park

Ebergény u.

Ecsedháza köz

Ecsedháza tér

Ecsedháza u. 11- végig páratlan

Ede u. 11- végig folyamatos

Enzsöl Ellák u.

Enying u.

Erzsébet krt. 49- végig páratlan

Erzsébet krt. 56- végig páros

Fátyolvirág u.

Felsőrétdűlő út

Földeák u.

Frézia u.

Füzesabony u.

Fűzkút u.

Göcsej u. 3-31 páratlan

Gömbvirág u.

Görögszállás u.

Gyeplős u.

Gyöngyfűzér u.

Hószirom u.

Írás u.

Irsa u. 23- végig páratlan

Irsa u. 32- végig páros

Jó u.

Kalmár u.

Kalmárvölgy u.

Kecskefűz u.

Kelecsény köz

Kendő u.

Kerekeskút u. 21- végig folyamatos

Kertalja u.

Keszeg u.

Kísérő u.

Kispajtás u.

Kisvárda u. 24- végig páros

Kisvárda u. 27- végig páratlan

Korsó u.

Kőhur u.

Körömvirág u.

Köszörűs u.

Köszörűs tér

Kürtös u.

Laffert u.

Lajosház köz

Lajosház u.

Lemberg u. 29- végig páratlan

Lemberg u. 38- végig páros

Lepkeszeg u.

Lilaorgona u.

Lövész köz

Lövész u.

Lugas u.

Méhecske u.

Merzse u. 26- végig páros

Nagyszénás u. 1-41 páratlan

Nagyszentmiklós út

Nyeremény u.

Nyomda u.

Olcsva u.

Orchidea u.

Oszkár u.

Oszlop u.

Öntöző u.

Pajta u.

Pallos u.

Páncél u.

Pásztorének u.

Pásztorfalva u.

Pásztortűz u. 1-58 folyamatos

Pásztortűz u. 60.

Patak u.

Péceli út 183- végig páratlan

Péceli út 194- végig páros

Pelikán u.

Perec u. 31 - végig folyamatos

Peregi u. 94- 124 páros

Peregi u. 97- végig páratlan

Pesti út 320-394 páros

Pestvidék u

Pöröly u.

Pöszméte u.

Rák u.

Rákoscsaba u.

Rákoskert sugárút 1- 75 páratlan

Rákoskert sugárút 2-66 páros

Regélő u.

Rezgő köz

Rezgő u.

Rizskalász u.

Sáránd u.

Sisakos sáska u.

Szabadság sugárút 41- végig páratlan

Szabadság sugárút 52- végig páros

Szánthó Géza u. 31- végig páratlan

Szánthó Géza u. 36- végig páros

Szárazhegy köz

Szárazhegy út

Szigetcsép u. 26- végig páros

Szigetcsép u. 47- végig páratlan

Színes u.

Tanár u.

Tápióbicske u. 22- végig páros

Tiszanána u 13.

Tiszanána u 15- végig folyamatos

Tiszaörs u. 24- végig páros

Tiszaörs u. 31- végig páratlan

Toldi Miklós u. 1-45 páratlan

Toldi Miklós u. 2-48 páros

Tubarózsa u.

Zrínyi u. 111-117 páratlan

Zrínyi u. 141- végig páratlan

Zrínyi u. Hrsz.: 137373/0001 végig foly.

56. melléklet * 

8. számú felnőtt fogorvosi körzet

Akácerdő u.

Aknász u.

Alsódabas u.

Alsókörtvélyes u.

Andrásfa u.

Andráshida u.

Anna u. 3-36 folyamatos

Anna u. 38.

Aranyhegy u.

Árpád-házi Szent Erzsébet park

Bartushegy u.

Becske u.

Békás-szoros u.

Berky Lili u.

Bodonyi u.

Bojt u.

Borsfa u.

Borzavár u.

Bottyán u.

Bögöte u.

Czimra Gyula u.

Csabagyöngye u. 70- végig páros

Csabamező u.

Csendítő u.

Csengés u.

Csomafalva u.

Csordakút u.

Dalnok u.

Dunaszeg u.

Ecsedház u. 1-9 páratlan

Ecsedház u. 2-10 páros

Ecseri dűlő

Edző u.

Emlék u. 2-48 páros

Erdész József u.

Erdőhegy u.

Erzsébet krt. 1-45 páratlan

Erzsébet krt. 2-54 páros

Eszperantó u.

Esztena u.

Fehértemplom u.

Forrásföldi u.

Forrási dűlő

Fuvaros u.

Gázló köz

Gázló u.

Géczi József u.

Gerecsehida u. 3-17 páratlan

Gerecsehida u. 4- végig páros

Gerencsér u.

Gombosi u.

Göcsej u. 32- végig páros

Görömböly u.

Gyergyóalfalu u.

Gyergyóditró u.

Gyergyóremete u.

Gyergyószentmiklós u.53-végig páratlan

Gyolcsrét u.

Hegyalatti u.

Holdsugár u.

Irsa u. 2-30 páros

Irsa u. 3-21/B páratlan

Izbég u.

Jamriska Sámuel sétány

Kaszinó köz

Kékliliom u.

Kerekeskút u. 1-20 folyamatos

Kisvárda u. 1-23 páratlan

Körőstói u.

Kőrösszeg u.

Kréta u.

Kucorgó u.

Lantos u.

Lemberg u. 1-27 páratlan

Lemberg u. 2-36 páros

Lenkeház u.

Mansfeld Péter u.

Merzse u. 1-23 páratlan

Merzse u. 2-24 páros

Mező köz

Mezőőr u.

Nagyszénás u. 43- végig páratlan

Nápoly u. 1-21 folyamatos

Nápoly u. 23-23/A

Nemesbük u. 1-92 folyamatos

Nógrádkövesd u.

Nyitány u.

Nyomdász u.

Nyomdok u.

Nyuszt u.

Óvónő u. 1- végig páratlan

Óvónő u. 2- 36 páros

Ököl u.

Összekötő u.

Pányva u.

Pásztortűz u. 59-végig folyamatos

Péceli út 71-181 páratlan

Péceli út 90-192 páros

Perec u. 1-30 folyamatos

Peregi u. 1-95 páratlan

Pesti út 237- végig páratlan

Pesti út 402- végig páros

Pipishegy u.

Pozmaniczky János sétány

Porzó u.

Postakocsi u

Postakürt u.

Postamester u.

Prém u.

Rákoskert sgt. 68- végig páros

Rákoskert sgt. 77-végig páratlan

Rákoskerti u.

Rámás u.

Ráspoly u.

Réka u.

Rés u.

Reszelő u.

Rét köz

Rovátka u.

Rózsaszál u.

Schell Gyuláné tér

Strázsahegy u.

Strázsahegyi dűlő

Szabadhatár u.

Szabadság sugárút 1-39 páratlan

Szabadság sugárút 2-50 páros

Szánthó Géza u. 1-29/B páratlan

Szánthó Géza u. 2-34 páros

Szárhegy u.

Szigetcsép u. 1- 45 páratlan

Szigetcsép u. 2- 22/A páros

Szöcske u.

Szőlővessző u.

Tálpatak u.

Tápióbicske u. 3- végig páratlan

Tiszafüred u.

Tiszanána u. 1-12 folyamatos

Tiszanána u. 14.

Tiszaörs u. 1-29 páratlan

Tiszaörs u. 2-20 páros

Toldi Miklós u. 49- végig páratlan

Torzsa u.

Vági u.

Váltóőr u.

Vannay József u.

Várvíz u.

Vasad u.

Vasútőr u.

Vecsey Ferenc u.

Vízforrás u.

Volán u.

Zamenhof u.

Zimonyi u.

Zöldházi dűlő

Zrínyi u. 1-109 páratlan

Zrínyi u. 119-139 páratlan

Zrínyi u. 2-248 páros

Zsigmond u.

57. melléklet * 

1. számú gyermek fogorvosi körzet

Abaliget u.77-végig folyamatos

Adorján u.

Ágas u.

Agyaghegyi köz

Almásháza u.

Aranykút u. 46- végig páros

Aranykút u. 55- végig páratlan

Árpád-házi Szent Erzsébet park

Ásvány u. 2- végig páros

Balassagyarmat u.

Bátor u.

Békás - szoros u.

Bélavár utca 2-84 páros

Bélavár utca 1-95 páratlan

Bölcske u.

Börzönce u.

Bökényföldi út

Bujákhida u.

Cinkotai út 1-20 folyamatos

Csaba vezér tér

Csabai út

Csengőd u.

Cséplő út

Cséplőkert u.

Csomafalva u.

Csordás u.

Dallamos u. 76- végig páros

Dallamos u. 77- végig páratlan

Derengő u.

Derült u.

Dévaványa u.

Domaszék köz

Domaszék u.

Drégelypalánk u.

Ecseri dűlő

Egerszalók u.

Egerszeg u.

Egervár u.

Erdész József u.

Érpatak u.

Esztena u.

Felsőbánya köz

Ferihegyi út 46-58 páros

Ferihegyi út 47-83-ig páratlan

Ferihegyi út 76 - 100 páros

Ferihegyi út 76-202/A páros

Fodormenta u.

Fogarassy Mihály tér

Forrásföldi u.

Forrási dűlő

Fülöpháza u.

Fülőpszállás u.

Géczi József u.

Gőzös u.

Gyergyóalfalu u.

Gyergyóditró u.

Gyergyóremete u.

Gyergyószentmiklós u.

Gyergyóújfalu u.

Háromdobos u.

Harsona u. 78- végig páros

Harsona u.87/A - végig páratl.

Hártya u.

Hektár u.

Hidasnémeti u.

Hűvös u.

Hűvöskert u.

Iharos u.

Jászágó u.

Jászdózsa u.

Jászivány u.

Kalács u.

Kántor u.

Kaptár u.

Kasza u.

Kaszakő u.

Kaszáló u. 2-től 40-66 D. lph-ig páros, 50-től végig páros

Kaszáló u. 33- végig páratlan

Kerektói u.

Kévekötő u. 1 - 97 páratlan

Kévekötő u. 2 - 90 páros

Kévevágó u.

Kincsem köz

Kistanya u.

Kopolya u.

Látóhegy u.

Ludas u.

Mansfeld Péter u.

Marosfő u.

Maroshévíz u.

Martin köz

Martin u.

Mendei u.

Mezőtárkány u.

Muránykő u.

Nagy Károshíd dűlő

Nagyréde u.

Nagyszékes u.

Napkelet köz

Naplás út 1- végig páratlan, Naplás út 138532/2

Népkert park

Oroszvár köz

Oroszvár u.

Összekötő u.

Pesti út 158-318 páros

Pesti út 173 - 233 páratlan

Rétsár u.

Rétvége u.

Sági u.

Szabadrét u.

Szárhegy u.

Szárny u.

Szent Imre herceg út

Szilasliget u.

Tápió tér

Tápió u.

Tápióbicske u.3-végig páratlan

Tápiógyörgye u.

Tápiósüly u.

Tápiószecső u.

Tápiószele u.

Tarcsai köz

Tarcsai út

Tekerőpatak u.

Tóalmás u

Újszilvás u.

Vanília u.

Vasút sor

Vendég u.

Vidor u.

Vízhordó u.

Wass Albert tér

58. melléklet * 

2. számú gyermek fogorvosi körzet

500. u.

501. u.

502. sor

503. u.

504. u.

505. u.

506. u.

507. u.

508. u.

509. u.

510. u.

511. u.

512. u.

513. u.

514. u.

515. u.

516. u.

517. u.

518. u.

519. u.

520. u.

521. u.

522. u.

523. u.

524. u.

525. tér 1-40-ig folyamatos

526. sor

527. u.

528. u.

529. u.

530. u.

531. u.

532. u.

533. u.

534. u.

535. u.

536. u.

537. u.

538. u.

539. u.

540. u.

541. u.

542. u.

543. u.

544. u.

545. u.

Akácvirág köz

Akácvirág u. 2-től 41-ig folyamatos, 53-tól végig folyamatos

Borsó u. 1- végig páratlan

Borsó u. 2-10 páros

Csékút u.

Egészségház u. 1-től 3-ig; 6-14-től végig folyamatos

Ferihegyi út 89-113-ig páratlan

Ferihegyi út 60-74-ig páros

Ferihegyi út 102-104 páros

Flamingó u.

Földműves u. 4-től végig folyamatos

Fő tér

Göröngyös u.

Gyökér köz

Gyökér u. 1- végig páratlan

Gyökér u. 12- végig páros

Hajdúcsárda u.

Határmalom u.

Kövirigó u.

Lázár deák u. 2-8-tól végig páros

Összefogás u.

Pesti út 30-38/A páros

Pesti út 31-41/C páratlan

Pesti út 122-156 páros

Pesti út 149-169-171-ig páratlan

Régivám köz

Régivám u.

Rétihéja u.

Sarlófecske u. 2-végig

Sarlófecske u. 51-től végig

Sima u.

Szent kereszt tér

Szürkebegy u.42- végig páros

Tabán u.

Tómalom u.

Újlak u. 1-től 11-13-ig

Újlak u. 38-54-től 106-ig páros, 112 páros

Újlak u. 49 - végig páratlan

Újlak u. 130- végig páros

Vadkacsa u. 89 - végig páratlan

Vízforrás u.

XV.u.

XVI.u.

XVII.u.

XVIII.u.

XIX.u.

XX.u.

XXI.u.

XXII.u.

59. melléklet * 

3. számú gyermek fogorvosi körzet

Akácerdő u.

Aknász u.

Almafa u.

Alsókörtvélyes u.

Andrásfa u.

Andráshida u.

Anna u. 126-végig folyamatos

Aranyhegy u.

Árkádos u.

Bakancsos u.

Bánréve u.

Barnabás u.

Bartushegy u.

Becske u.

Békésy György tér

Berky Lili u.

Bodonyi u.

Borzavár u.

Bottyán u.

Bögöte u.

Buziási u.

Czimra Gyula u.

Császárfa u.

Csendítő u.

Csengés u.

Csepp u.

Csongrád u.

Dalnok u. 1-től 47-ig; 49-től végig folyamatos

Debercsény u.

Dettai u.

Diák park

Diák u.

Edző u.

Enying u.

Erdőhegy u.

Erzsébet körút 1-től 55-ig; 57-től végig

Fátyolvirág u.

Fehértemplom u.

Felső Újlak u.

Földeák u.

Frézia u.

Fuvaros u.

Görögszállás u.

Görömböly u.

Gyolcsrét u.

Gyöngyfüzér u.

Hegyalatti u.

Holdsugár u.

Hószirom u.

Irsa u.

Irsa köz

Jamriska Sámuel sétány

Kecskefűz u.

Kékliliom u.

Kerekeskút u.

Kísérő u.

Kispajtás u.

Kisvárda u. 103-tól végig páratlan

Kisvárda u. 104-től végig páros

Kósa Pál tér

Kőhur u.

Kőrösszeg u. 1.; 3-tól végig folyamatos

Köszörűs u.

Köszörűs tér

Kréta u.

Kucorgó u.

Kucorgó tér

Lantos u.

Lemberg u. 101- végig páratlan

Lemberg u. 112-végig

Lenkeház u.

Lepkeszeg u.

Lilaorgona u.

Lugas u.

Merzse u.

Kósa Pál tér

Nagyszentmiklósi út

Nápoly u. 103- végig páratlan

Nápoly u. 112- végig páros

Nemesbük u. 51- végig páratlan

Nemesbük u. 72- végig páros

Nógrádkövesd u. 71- végig folyamat.

Nyeremény u.

Nyomda u.

Nyomdász u.

Nyomdok u.

Olcsva u.

Oszkár u.

Oszlop u.

Ököl u.

Pajta u.

Pányva u.

Pásztorének u.

Pásztorfalva u.

Pásztortűz u.

Pelikán u.

Perec u.

Peregi u. 79- végig páratlan

Peregi u. 84- végig páros

Pesti út 27-től 29-ig

Pesti út 59-től 91-105-ig páratlan

Pesti út 237-től végig

Pesti út 320-tól 366-ig páros; 368 D. ép.-től végig páros

Pipishegy u.

Postakocsi u.

Postakürt u.

Postamester u.

Rákoskert sugárút

Rákoskerti u.

Rámás u.

Ráspoly u.

Regélő u.

Réka u.

Rés u.

Reszelő u.

Rezgő köz

Rezgő u. 1-től 14-ig folyamatos; 16-tól végig folyamatos

Rovátka u.

Rózsaszál u.

Sáránd u.

Schell Gyuláné tér

Sisakos sáska u. 1/A-tól 2-ig folyamatos; 4-6-tól végig folyamatos

Strázsahegyi dűlő

Strázsahegy u.

Sport tér

Szabadság sugárút 116- végig páros

Szabadság sugárút 129- végig páratlan

Szárazhegy köz

Szárazhegy út

Szigetcsép u.

Szőlőtőke u.

Szőlővessző u.

Tálpatak u.

Tanár u. 134- végig páros

Tápióbicske u. 60- végig páros

Tiszafüred u.

Tiszanána u.

Tiszaörs u.

Toldi Miklós u.

Torzsa u.

Újlak u. 2-36 páros

Vasad u.

Vecsey Ferenc. u.

Zimonyi u.

Zöldházi dűlő

Zrínyi u. 88-tól végig

Zrínyi u. 95-117 páratlan

Zrínyi u. 195- végig páratlan

Zrínyi u. 137373/0001végig

Zsigmond u.

60. melléklet * 

4. számú gyermek fogorvosi körzet

Aranylúd u.

Barátka u.

Borsó u. 12-től végig páros

Búbosbanka u.

Bóbis Gyula tér

Bél Mátyás u.

Csicsörke u.

Csokonai u.

Felsőbánya u.

Függőcinege u.

Füstifecske u.

Golyófogó u.

Göcsej u.

Gyökér u. 2-10 páros

Gyurgyalag u.

Hantmadár u.

Hóbagoly u.

Horváth Ernő u. 24- végig páros

Izbég u.

Kaszáló u. 1-31 páratlan

Kecses u.

Kis u.

Kvasz András u. 34- től végig

Kolibri u.

Köröstói u.

Kutassy Ágoston u.

Lázár deák u. 1-től 13-ig páratlan

Liget sor

Liszt Ferenc u.

Lyka Károly u.

Marabu u.

Mátka u.

Mezőcsát u.

Mezőhegyes u.

Mezővár u.

Napkelet u.

Parlagfű u.

Pásztó u.

Pesti út 4-22-ig

Pesti út 5-25-ig

Pesti út 40-50-től 82-ig páros; 43-57-ig páratlan; 88-tól 118-ig páros; 113-tól 147-ig páratlan

Porzó u.

Pöröly u.

Pöszméte u.

Rákóczikert u.

Réti csík u.

Rizskalász u.

Sarlósfecske u. 1-49 páratlan

Svachulay Sándor u. 2- végig páros

Svachulay Sándor u. 35- végig páratlan

Szabadhatár u.

Szánthó Géza u. 1-től 59-ig; 61-től végig folyamatos

Székicsér u.

Színes u.

Szőlőfürt u.

Szürkebegy u. 1- től végig

Szürkebegy u. 2-40 páros

Újlak u. 17-21-től 43 C. ép.-ig páratlan

Újlak u. 116- 128 A. lph.-tól 116-128 G. lph.-ig páros

Uszoda u.

Tarack u.

Teréz u.

Törpegém u.

Tubarózsa u. 49- végig páratlan

Tubarózsa u. 52- végig páros

Vackor u.

Vadkacsa u. 1-87 páratlan

Vadkacsa u. 4- végig páros

Vargha Gyula u.

I. u.

II. u.

III. u.

IV. u.

V. u.

VI. u. 1-től 13-ig; 15-től végig folyamatos

VII. u.

VIII. u.

IX. u.

X. u.

XI. u.

XII. u.

XIII. u.

XIV. u.

MÁV őrház

MÁV vasútállomás

Zsoltina köz

61. melléklet * 

5. számú gyermek fogorvosi körzet

Abaliget u. 1-75, 2-76

Alapkő u.

Algír u.

Alsódabas u.

Alsódabas köz

Alsópetény u.

Ananász u.

Aranykút u. 2-44 páros

Aranykút u. 1-53 páratlan

Ároktő u.

Bártfai u.

Bartók Béla u.

Battonya köz

Battonya u.

Bertóti u.

Besenyeszög u.

Bojtorján u.

Bördöce u.

Cinkotai út 21-végig folyamat.

Czeglédi Mihály u.

Csabamező u.

Csapat köz

Csillagmotor köz

Csordakút u.

Dallamos u. 2-74 páros

Dallamos u. 1-75 páratlan

Dédes köz

Delelő u.

Demjén u.

Diadal u. 1-től 42-ig; 46-52-től 54-ig folyamatos; 66-tól végig folyamatos

Dormánd u.

Döntő u.

Ebergény u.

Ecsedháza köz

Ecsedháza tér

Ecsedháza u.

Ede u.

Egerbocs u.

Emlék u.

Érdem u.

Eresz u.

Ezüst u.

Fackh Károly tér

Felsőrétdűlő út

Ferihegyi út 1-37 páratlan

Ferihegyi út 2-42 páros

Forrásmajori u.

Fűzkút u.

Gátfutó u.

Gerecsehida u.

Gerencsér u.

Gombosi u.

Gózon Gyula u.

Gömbvirág u.54-végig folyam.

Göndör u.

Gyeplős u.

Gyöngytyúk u.

Harsona u. 1-85 páratlan

Harsona u. 2-76 páros

Heltai Gáspár u.

Heltai köz

Heltai tér

Hencida u.

Hősök tere 1-18-ig; 21-től végig folyamatos

Igazság u.

Ignác u.

Inda u.

Írás u.

Jászapáti u.

Jászkisér u.

Jászladány u.

Jásztelek u.

Jérce u.

Jó u.

Juranics u.

Kálnok u.

Kecel u.

Kelecsény köz

Kendő u.

Kertalja u.

Kiskút u.

Korsó u.

Körömvirág u.53-végig páratlan

Körömvirág u. 58- végig páros

Kőtelek u.

Kristály u.

Kürtös u.

Laffert u.

Lajosház köz

Lajosház u.

Laskó u.

Lokátor u.

Magyarhida u.

Méhecske u.

Mező köz

Mezőőr u.

Naplás út. 2-58-ig és 62-től végig páros

Nemesbük u. 1-49 páratlan

Nemesbük u. 2-70 páros

Nógrádkövesd u. 1-72 folyam.

Nyárád u.

Olaszliszka u.

Ősagárd u.

Pallos u.

Páncél u.

Patak u.

Péceli út 189; 191-196/A-ig; 198-tól végig folyamatos

Peregi u. 1-77 páratlan

Peregi u. 2-82 páros

Petri u.

Piski u.

Rácsos u.

Rétifarkas u.

Részes u.

Robogó u.

Szikra u.

Terény u.

Tura u.

Vági u.

Zrínyi u. 1-93 páratlan

Zrínyi u. 2-86 páros

Zrínyi u. 119 - 193 páratlan

XXIII.u.

XXIV.u.

XXV.u.

XXVI.u.

XXVII.u.

XXIX.u.

62. melléklet * 

6. számú gyermek fogorvosi körzet

Ady Endre u.

Agyagdombi dűlő

Agyaghegyi dűlő

Agyagos u.

Anna u. 1- 122

Apponyi u. 1-től 6-ig; 8-tól végig folyamatos

Aranykoszorú köz

Arany János u.

Árpád fejedelem u.

Ásvány u. 1-végig páratlan

Bajza u.

Bakter u.

Bánya part

Baracska u.

Baross u.

Báthory u.

Batthyány u.

Bélatelepi u.

Bélavár u. 86- végig páros

Bélavár u. 97- végig páratlan

Bem u.

Berzsenyi Dániel. u.

Bocskai István u.

Bocskai kert

Bojt u.

Bokány köz

Borsfa u.

Brassó u.

Bulyovszky u.

Csabagyöngye köz

Csabagyöngye u.

Csermely Károly u.

Csík u.

Damjanich u.

Dedics Ferenc u.

Derkovits tér

Dobos István u.

Domború u.

Dózsa György u.

Dunaszeg u.

Enzsöl Ellák u.

Eötvös u.

Erdő u.

Erdőalatti dűlő

Erdődűlő út

Erdőkövesd u.

Erdőkürt u.

Erdőtelek u.

Eszperantó u.

Felsőbabád u.

Ferihegyi út 119- végig páratlan

Ferihegyi út 204- végig páros

Ferihegyi út Hrsz.138449/3 végig foly.

Flamingó köz

Fuchs - szőlő u.

Füzesabony u.

Gázló köz

Gázló u.

Gömbvirág u. 1-53 folyamatos

Gyémántkoszorú köz

Helikopter út

Horváth Ernő u. 1- végig páratlan

Horváth Ernő u. 2-től 22-ig páros

Hunyadi u.

Jókai u.

Jósika u.

Kalmár u.

Kalmárvölgy u.

Kaszinó köz

Katlan köz

Katlan u.

Kép u. 1-től 13-ig folyamatos; 15-től 20-ig folyamatos; 22/A ép.-től végig folyamatos

Kertművelő u.

Kerülő u.

Keszeg u.

Kévekötő u. 94- végig páros

Kévekötő u. 101 - végig páratlan

Kisfaludy u.

Kiss János. u.

Kisvárda u. 1-101 páratlan

Kisvárda u. 2-106 páros

Klapka u.

Koch Aladár u.

Kodolányi János tér

Kotász Károly u.

Kölcsey u.

Körömvirág u. 2-56-ig páros

Körömvirág u. 1-49-ig páratlan

Kvasz András u. 1-től végig

Kvasz András u. 2-től 32-ig

Lányi Antal u.

Lemberg u.1-től 99-ig

Lemberg u.2-110-ig

Helikopter köz

Létai András u.

Lilaakác u.

Lőrinci út

Lövész köz

Lövész u.

Madárdomb köz

Magvető u.

Magyar Szárnyak dűlő

Martinovics u.

Melczer u.

Minár Gyula u.

Hille Alfréd köz

Nagy-hangács köz

Nagy-hangács u.

Nagylegelői u.

Nagyszénás u.

Nápoly u. 1-99 páratlan

Nápoly u. 2-110 páros

Nyár u.

Nyitány u.

Nyuszt u.

Orchidea u.

Orgoványi szőlő

Orgoványi u.

Óvónő u. 1-től 2-ig folyamatos; 4-től végig folyamatos

Öntöző u.

Örömvölgy u.

Ősrepülő u.

Péceli út 71-190 folyamatos

Perem u.

Pestvidék u.

Petőfi u.

Pozmaniczky János sétány

Pozmaniczky Zsuzsanna u.

Prém u.

Rák u.

Rákóczi Ferenc u.

Rákoscsaba u.

Rákosmezei Repülők útja

Risztics János u.

Rózsahegy u.

Siklórepülő köz

Sóska u.

Surányi Ferenc u.

Sülysápi u.

Svachulay Sándor u. 1-33 páratlan

Szabad Május tér

Szabadság sugárút 1-127 páratlan

Szabadság sugárút 2-től 32-ig páros; 36-tól 114-ig páros

Szabadság u.

Széchenyi u.

Széncinke u.

Szenczi Molnár Albert u.

Szent István tér

Szilágyi Dezső. u.

Szilárd u.

Szondi u.

Szöcske u.

Takács Sándor u.

Tanár u. 1-től 6-ig folyamatos; 8-tól 132-ig folyamatos

Táncsics Mihály út

Tápióbicske u. 2-50-ig páros

Tessedik tér

Thorotzkay Péter u.

Tisza István u.

Tubarózsa u. 1-45 folyamatos

Új u.

Újmajori u.

Váltóőr u.

Vannay József u.

Várvíz u.

Vasútőr u.

Virág u.

Volán u.

Vörösmarty u.

Wéber Károly u.

Wesselényi u.

Zamenhof u.

Zsák u.

Zsemlye Elemér u.

Zsuzsanna sor

Zsuzsanna tér

Zsuzsanna u.

63. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

1. számú védőnői körzet

Bojtorján utca végig

Bartók Béla u.

Bökényföldi út

Cinkotai út (19) 17-től végig 22-től végig

Fack Károly tér

Ferihegyi út 11-37-ig+(45) 10-16-ig (46)

Forrásmajori u.

Gátfutó utca végig

Gózon Gyula 2-46-ig, 1-43-ig

Göndör utca végig

Gyöngytyúk utca végig

Heltai Gáspár utca végig

Heltai köz végig

Heltai tér végig

Hősök tere

I. utca végig

II. utca végig

III. utca végig

IV. utca végig

IX. utca végig

Jérce utca végig

Kecel utca végig

Kőtelek utca végig

Kristály utca végig

Liget sor végig

Liszt Ferenc utca végig

Lokátor u.

Lyka Károly utca végig

Mátka utca végig

Pásztó utca végig

Rétifarkas u.

Tarack utca végig

Teréz u.

V. utca végig

Vargha Gyula utca végig

VI. utca végig

Vidor u.

VII. utca végig

VIII. utca végig

X. utca végig

XI. utca végig

XII. utca végig

XIII. utca végig

XIV. utca végig

XIX. utca végig

XV. utca végig

XVI. utca végig

XVII. utca végig

XVIII. utca végig

XX. utca végig

64. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

2. számú védőnői körzet

Adorján u.

Almásháza u.

Bártfai 109-től végig és 126-tól végig

Delelő u. 35-től végig és 40-től végig

Derengő u.

Derült u.

Drégelypalánk u.

Ferihegyi út 1-(9) 7-ig 2-8-ig

Gózon Gyula 45-től végig 48-tól végig

Háromdobos u.

Hártya u.

Hektár u.

Hidasnémeti u. 43-tól végig 44-től végig

Ignácz 32-től végig és 35-től végig

Inda u. (45) 57-től-végig

Jászágó u.

Jászdózsa u.

Jászivány u.

Kálnok u 33-tól végig és 40-től végig

Kerektói u.

Kopolya u.

Laskó u.

Látóhegy u.

Magyarhida 27-től végig és 34-től végig

Muránykő u.

Nagyszékes u.

Naplás út 53-tól végig és 130-tól végig+138532/2 hrsz

Olaszliszka u.

Petri 31-től végig és 46-tól végig

Piski 31-től végig és 36-tól végig

Szilasliget u.

Szőlőfürt u.

Tarcsai út 48-tól végig

Tarcsai köz

Vendég u.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXIX.

XXV.

XXVI.

XXVII.

65. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

3. számú védőnői körzet

Abaliget 1-től-75-ig 2-től-76-ig

Alapkő u.

Algír 1-től-25-ig és 2-26-ig

Alsópetény u.

Ananász u.1-(29) 27-ig és 2-től-36-ig

Aranykút 1-től-53-ig és 2-től-44- ig

Ároktő u. 1-től-115-ig 2-től végig

Bártfai 1-től-69-ig és 2-től-88-ig

Bertóti u.

Besenyszög u.

Dallamos 1-től-75-ig, 2-74-ig.

Demjén u.

Diadal u.

Dormánd u.

Döntő u.

Érdem 1-től-35-ig és 2-től-28-ig

Ezüst 1-től-39-ig és 2-től 28-ig

Harsona u. 1-től-85-ig és 2-től-76-ig

Hencida u.

Igazság u.

Jászapáti u.

Juranics u. 1-től-25-ig és 2-től-28-ig

Kiskút u.

Magyarhida u.1-től-25-ig és 2-től-32-ig

Naplás u. 2-től-(68) 66-ig

Ősagárd u.

Rácsos u.

Részes u. 1-től-17-ig 2-től 16-ig

Robogó u.

Szent Imre herceg 1-55-ig folyamatos

Szikra u.

Terény u.

Tura u.

66. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

4. számú védőnői körzet

Abaliget 77-től végig 78-tól végig

Algír (27) 29-től végig 28-tól végig

Ananász 31-től és 38-tól végig

Aranykút 46-tól és 55-től végig

Ároktő 117-től végig

Bártfai 71-107-ig, 90-124-ig

Dallamos 77-től végig 76-tól végig

Delelő 1-től-33-ig és 2-től-38-ig

Egerbocs u.

Érdem 30-tól végig és 37-től végig

Eresz u.

Ezüst 30-tól végig és 41-től végig

Gőzös u.

Harsona u. 78-tól és 87-től végig

Hidasnémeti 1-41-ig 2-42-ig

Ignác 1-33-ig és 2-30-ig párosak

Inda (1-43) 37-43-ig csak

Jászkísér u.

Jászladány u.

Jásztelek u.

Juranics 27-től végig és 30-tól végig

Kálnok 1-től-31-ig és 2-től-38-ig

Martin köz

Martin u.

Nagy károshíd dűlő

Nagyréde u.

Naplás út 1-től-51-ig és 70-től (72)-128-ig

Nyárád u.

Petri u. 1-től-29-ig és 2-től-44-ig

Piski u. 1-től-29-ig és 2-től-34-ig

Részes 18-tól végig 19-től végig

Rétvége u.

Szent Imre herceg út 56-tól végig folyamatos

Tarcsai út 1-től végig, 2-44-ig

Tóalmás u.

Újszilvás u.

67. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

5. számú védőnői körzet

Battonya köz

Battonya utca

Bojt u.

Bördöce u.

Czeglédi M. u.

Csabagyöngye u. 57-től, 70-től

Csabamező u.

Csabavezér tér

Csapat köz

Csordakút u.

Dédes köz

Ebergény u.

Ecsedháza köz

Ecsedháza tér

Ecsedháza utca

Ede u.

Emlék u. 2-4-ig, 1-11-ig

Felsőrét dűlő út

Fűzkút u.

Gerecsehida u.

Gerencsér u.

Göcsej u.

Gömbvirág u. 57-től, 54-től

Gyeplős u.

Írás u.

Jó u.

Kaszinó köz

Kelecsény köz

Kendő u.

Kertalja u.

Korsó u.

Körömvirág u. 53-tól végig 54-től végig

Kürtös u.

Laffert u.

Lajosház köz

Lajosház u.

Méhecske u.

Nyitány u. 90-től, 81-től

Pallós u.

Páncél u.

Patak u.

Péceli u. 147-től végig, 186-tól végig

Pöröly u.

Pöszméte u.

Rákoscsaba u.

Rét köz

Rizskalász u.

Szabadhatár u.

Szántó Géza u.

Színes u.

Tanár u. 1-132-ig folyamatosan

Tubarózsa u. (47) 49-től, 52-től

Vízforrás u.

Zrínyi u. 44-ig,49-ig

68. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

6. számú védőnői körzet

Agyagos u.

Anna u. 122-ig, 49-ig

Árpádházi-Szent Erzsébet park (Nagyszénás tér)

Baracska u.

Borsfa u.

Csabagyöngye köz

Csabagyöngye u. 55-ig, 68-ig

Derkovits tér

Dunaszeg u.

Enzsöl Ellák u.

Eszperantó u.

Füzesabony u.

Gázló köz

Gázló u.

Gömbvirág u. 53-ig, 52-ig

Kalmár u.

Kalmárvölgy u.

Keszeg u.

Kisvárda u. 99-ig, 108-ig

Körömvirág u.52-ig, 49-ig

Lemberg u.99-ig, 110-ig

Lövész u

Nagyszénás u.

Nápoly u. (101) 99-ig, 110-ig

Nyitány u. 88-ig, 79-ig

Nyuszt u.

Orchidea u.

Óvónő u.

Öntöző u.

Péceli u.145-ig, 184-ig

Pestvidék u

Prém u.

Rák u.

Szabadság sugárút 114-ig 127-ig

Szöcske u.

Tubarózsa u. 47-ig, 42-ig

Váltóőr u.

Vannay József u.

Várvíz u.

Vasútőr u.

Volán u.

Zamenhof u.

69. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

7. számú védőnői körzet

Alsódabas köz

Alsódabas u.

Bánréve u.

Buziási u.

Debercsény u. 1-25 , 2-26

Dettai u.

Edző u.

Emlék u. 6-végig, 13-végig

Enying u.

Földeák u.

Gombosi u.

Izbég u.

Kréta u.

Lantos u.

Lugas u.

Mező köz

Mezőcsát u.

Mezőhegyes u.

Mezőőr u.

Mezővár u.

Nemesbük u.

Nógrádkövesd u.

Pelikán u.

Peregi u.

Porzó u.

Rámás u.

Regélő u.

Rés u.

Rovátka u.

Sport tér

Szigetcsép u. 1-77, 2-72

Tálpatak u. 1-23, 2-18

Vági u.

Zimonyi u. 2-32-ig, 1-51-ig

Zrínyi u. 51-165, 46-136 (138)

70. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

8. számú védőnői körzet

Aranyhegy u.

Berky Lili u.

Czimra Gyula u.

Csepp u.

Erdőhegy u.

Forrási dűlő

Gyolcsrét

Hegyalatti u.

Irsa u.

Jamriska Sámuel sétány

Kékliliom u.2-34-ig, 1-45-ig

Kerekeskút u.

Kisérő u.

Kucorgó u.

MÁV vasútállomás

Merzse u.

Pásztorének u.

Pásztorfalva u. 1-21 2-24-ig

Pásztortűz u.1-5-ig 2-12-ig

Pipishegy u.

Podmaniczky János sétány

Rákoskert sugárút 2-24-ig 1-31-ig

Réka u.

Réticsik

Rezgő köz

Rezgő u.

Rózsaszál u. 2-30-ig, 1-29-ig

Strázsahegy u.

Vasad u.

Vecsey Ferenc u.

Zrínyi u. 167-től végig páratlan oldal

71. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

9. számú védőnői körzet

Andrásfa u.

Andráshida u

Bodonyi u.

Borzavár u.

Bögöte u

Csendítő u.

Csengés u.

Dalnok

Erzsébet krt. 56-tól végig és 51-től végig

Görömböly u.

Gyöngyfüzér u. 25-től végig és 22-től végig

Holdsugár u.

Lilaorgona u.

Nyomdász u páros

Pányva u

Pásztorfalva u. 23-tól, 26-tól végig

Pásztortűz u 7-től, 14-től végig

Perec u. 55-től végig és 48-tól végig

Postakocsi u.

Postakürt u.

Postamester u.

Rákoskert sugárút 26-tól, 33-tól végig

Rákoskerti u.

Ráspoly u.

Sáránd u.

Tiszanána u. 37-től végig és 32-től végig

Tiszaörs u. 46-tól végig és 55-től végig

Toldi Miklós u.

Torzsa u.

Zrínyi u 218-tól végig

Zsigmond u.

72. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

10. számú védőnői körzet

Akácerdő

Almafa

Anna u. 126-tól végig, és (51) 59-71-ig

Császárfa u.

Ecseri dűlő

Erzsébet krt. 2-54. és 1-49.

Fátyolvirág u.

Frézia u

Fuvaros u.

Függőcinege u..

Gyöngyfüzér u.. 1-21/A-ig és 2-20-ig

Hószirom u.

Kecskefűz u.

Kékliliom u. 36-tól, 47-től végig

Kőhúr u.

Lemberg u. 112-től, 101-től végig

Lenkeház u.

Lepkeszeg u.

Nápoly u. 112-től, 103-tól végig

Nyomda u.

Nyomdász u. páratlan

Perec u. 1-53-ig és 2-46-ig

Pesti út 346-368-ig

Rózsaszál u. 33-tól 32-től végig

Sisakos sáska u.

Strázsahegyi dűlő

Szabadság sugárút 116-tól végig 129-től végig

Szőlőtőke u.

Szőlővessző u.

Tanár u. 134-188-ig

Tiszafüred u.

Tiszanána u. 1-33-ig és 2-28-ig

Tiszaörs u. 2-44-ig és 1-53-ig

Törpegém u.

Wass Albert tér

Zrínyi u. 156-214-ig

Zsoltina köz

73. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

11. számú védőnői körzet

Aknász u.

Alsókörtvélyes u.

Barnabás u.

Bartushegy u.

Becske u

Bottyán u.

Csongrád u.

Debercsény u. 28-tól végig 27-től végig

Diák park

Fehértemplom u.

Görögszállás u.

Kőrösszeg u.

Köszörűs tér

Köszörűs u.

Nagyszentmiklósi út

Nyomdok u.

Olcsva u

Oszkár u.

Oszlop u.

Ököl u

Pesti út 370-párosoldal végig

Pesti út 241-től, végig

Reszelő

Szárazhegy köz

Szárazhegy út

Szigetcsép u 79-végig,74-végig

Tálpatak u. 20-tól, 25-től végig

Zimonyi u. 34-től, 53-tól végig

Zöldházi dűlő

Zrínyi u. 140-148.

74. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

12. számú védőnői körzet

Ágas u.

Árkádos u.

Balassagyarmat u.

Békás-szoros u.

Bölcske u.

Börzönce u

Csabai út

Cséplő út páros

Csomafalva u.

Egerszalók u.

Egerszeg u.

Egervár u.

Erdész József u.

Érpatak u.

Esztena u.

Ferihegyi út 48-62-ig és 47-95-ig

Fogarassy Mihély tér

Forrásföldi u.

Géczy József u.

Gyerdóditró u.

Gyergyóalfalu u.

Gyergyóremete u.

Gyergyószentmiklós u.

Gyergyóújfalu u.

Kántor u.

Kasza u.

Kaszakő u.

Kaszáló u. 1-39, és 2-38-ig

Kispajtás u.

Kisvárda u. 101-től végig és 110-től végig

Köröstói u

Ludas u.

Mansfeld Péter u.

Marosfő u.

Maroshévíz u.

Nyeremény u.

Pajta u.

Pesti út 158-190

Pesti út 193-(235) 233

Pesti út 320-344

Rétsár u.

Szabadrét u.

Szárhegy u.

Tekerőpatak u.

Vasút sor

75. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

13. számú védőnői körzet

Agyaghegyi köz

Agyahegyi dűlő

Ásvány u. végig

Bátor u.

Bélavár páratlan 1-89.

Bélavár páros 2-104.

Bujákhida u.

Cséplő út páratlan oldal

Cséplőkert u.

Domaszék köz

Domaszék u.

Felsőbánya köz

Felsőbánya u. 1-89.

Felsőbánya u. 2-24.+138072/12 hrsz

Ferihegyi út 64-202.

Gyökér u. 2-től végig

Hűvös u.

Hűvöskert u.

Kévekötő u. 1-97.

Kévekötő u. 2-90.

Kévevágó u.

Mendei u.

Napkelet köz

Napkelet u.

Összekötő u.

Pesti út 173-191. 237-239-ig

Vízhordó u.

76. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

14. számú védőnői körzet

Cinkotai u. 1-15, 2-20-ig

Csengőd u.

Csordás u.

Dévaványa u.

Fodormenta u.

Fő tér

Fülöpháza u.

Iharos u.

Kalács u.

Kaptár u.

Kaszáló u. 40-től végig folyamatos

Kecses u.

Kincsem köz

Kistanya u.

Lövész köz

Mezőtárkány u.

Oroszvár köz

Oroszvár u.

Pesti út 192-318

Sági u.

Szárny u.

Tápió tér

Tápió u.

Tápióbicske u.

Tápiógyörgye u.

Tápiósüly. u.

Tápiószecső u.

Tápiószele u.

Vanilia u.

77. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

15. számú védőnői körzet

Ady Endre u.

Árpádfejedelem u.

Bakter u.

Bányapart u.

Baross u. 1-39, 2-34

Báthory u.

Bél Mátyás u.

Bulyovszky u.

Csík u.

Damjanich u.

Dózsa Gy. u.

Ferihegyi út 119-203

Helikopter út 1-15, 2-50

Hunyadi u.

Jókai u.

Kép u.

Kisfaludy u. 49-től végig, 52-től végig

Kiss János u. 1-15, 2-12

Kodolányi János tér

Kölcsey u.

Lőrinci út 1-29, 2-44

Magvető u.

Martinovics u.

MÁV őrház

Melczer u. 59-től végig, 54-től végig

Perem u.

Petőfi u.

Podmaniczky Zs. u.

Sóska u. 41-től végig, 52-től végig

Szabadság u.

Széchenyi u.

Szent István tér

Szilágyi Dezső. u. 47-től végig, 54-től végig

Szilárd u.

Táncsics Mihály út

Tessedik tér

Tisza István u. 49-től végig, 56-tól végig

Vörösmarty u. 53-tól végig, 38-tól végig

Zsuzsanna sor

Zsuzsanna tér

Zsuzsanna u.

78. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

16. számú védőnői körzet

Agyagdombi dűlő

Apponyi u.

Arany János u.

Bajza u.

Baross u. 41-93, 36-tól végig

Batthyány u.

Bem u.

Berzsenyi u.

Bocskai István u.

Bocskaikert u.

Bokány köz

Brassó u.

Csokonai u.

Eötvös u.

Erdő u.

Erdőalatti dűlő

Erdődűlő út

Erdőkövesd u.

Erdőkürt u.

Erdőtelek u.

Ferihegyi út 205-től végig, 244-végig+138449/3

Fuchs szőlő u.

Jósika u.

Katlan köz

Katlan u.

Kerülő u.

Kisfaludy u. 2-50, 1-47

Kiss János u. 17-től végig, 14-től végig

Klapka u.

Lőrinci út 46-tól végig

Melczer u. 1-57, 2-52

Nyár u.

Örömvölgy u.

Rákóczi Ferencz u.

Rákóczikert u.

Rózsahegy u.

Sóska u. 1-39, 2-50

Szabad május tér

Szenczi Molnár Albert u.

Szilágy Dezső u. 1-45, 2-52

Szondi u.

Tisza István u. 1-47, 2-54

Virág u.

Vörösmarty u. 1-51, 2-36

Wesselényi u.

79. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

17. számú védőnői körzet

Aranykoszorú köz

Baross u. 95-től végig

Bélatelepi út

Csermely Károly u.

Dedics Ferenc u.

Domború u.

Felsőbabád u.

Golyófogó u.

Helikopter út 52-től végig folyamatos

Kertművelő u.

Kvasz András u. 29-végig, 36-végig

Létai András u.

Lilaakác u.

Lőrinci út 31-végig+137729 hrsz

Magyar Szárnyak dűlő

Hille Alfréd köz

Nagy-hangács köz

Nagy-hangács u.

Nagylegelői u.

Orgoványi szőlő

Orgoványi u.

Ősrepülő u. 1-5, 2-10

Rákosmezei repülők útja 1-9, 2-18

Svachulay Sándor u.

Thorotzkai Péter u.

Wéber Károly u.

80. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

18. számú védőnői körzet

Bélavár u. 91-től végig, 106-tól végig

Csillagmotor köz

Felsőbánya u. 91-től végig, 26-tól végig

Ferihegyi út 204-242

Gyémántkoszorú köz

Horváth Ernő u.

Kévekötő u. 101-végig, (92) 94-től végig

Kotász Károly u.

Kutassy Ágoston u.

Lányi Antal u.

Helikopter köz

Ősrepülő u. 23-végig, 18-végig

Rákosmezei repülők útja 20-végig, 17-végig

Risztics János u.

Siklórepülő köz

Surányi Ferenc u.

Sülysápi u.

Új u.

Újmajori u.

Zsák u.

Zsemlye Elemér u.

81. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

19. számú védőnői körzet

Akácvirág u.

Akácvirág köz

Bakancsos u.

Békéssy György tér

Bóbis Gyula tér

Diák u.

Egészségház u.

Ferihegyi út 97-115.

Földműves u.

Gyökér köz

Gyökér u. 1-29.

Pesti út 163-169 (171).

Tabán u.

Újlak u. 2-36.

82. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

20. számú védőnői körzet

Borsó u. 2-10.

Csékút u.

Fülöpszállás út.

Kis u. 3.

Népkert park

Pesti út 12-18-ig

Pesti út 31-39.

Pesti út 59-161

Pesti út 80-156.

Szent Kereszt tér

Újlak u. 1-5-ig.

Újlak u. 49-65.

83. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

21. számú védőnői körzet

Akadémia-Újtelep 500-545. u.

Borsó u. 1-71-ig

Göröngyös u.

Hajdúcsárda u.

Határmalom u.

Lázár Deák u.

Összefogás u.

Pesti út (2-10) 4-8-ig, 5-29-ig

Régivám köz

Régivám u.

Sima u.

Tómalom u.

Újlak u. 71-től végig és 130-tól végig

84. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

22. számú védőnői körzet

Felső újlak u.

Flamingó köz

Flamingó utca

Kövirigó utca

Madárdomb köz

Pesti út 20-38-ig csak páros

Rétihéja u.

Sarlósfecske utca 2-től végig

Sarlósfecske utca 51-től végig

Széncinke u.

Szürkebegy utca 40-től végig, 57-től végig

Újlak utca 7-21. A, B lph.

Újlak utca 38-108

Vadkacsa utca 83-tól végig 42-től végig

85. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

23. számú védőnői körzet

Aranylúd utca

Borsó utca 12-66

Gyurgyalag utca végig

Hantmadár utca végig

Hóbagoly utca végig

Koch Aladár utca

Kolibri utca végig

Kvasz András utca 34. a-d-ig

Marabu utca

Parlagfű utca végig

Rákosmezei Repülők útja 11-15

Újlak utca 110-128.

Újlak utca 17-21. C lph, 23-47

Vackor utca végig

Vadkacsa utca 1-57

Vadkacsa utca 2-26

86. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

24. számú védőnői körzet

Barátka utca

Borsó utca 68-tól végig

Borsó utca 73-tól végig

Búbosbanka utca

Csicsörke utca

Dobos István utca

Füstifecske utca

Kis utca 2-végig a páros

Kósa Pál tér

Kvasz András utca 1-27

Kvasz András utca 2-32

Minár Gyula utca

Ősrepülő u. 7-21, 12-16

Pesti út 41-57-ig páratlan oldal

Pesti út 40-78-ig

Sarlósfecske utca 1-49, 2.

Székicsér utca

Szürkebegy utca 1-55-ig

Szürkebegy utca 2-38-ig

Takács Sándor utca

Újlak u. 110-114-ig

Uszoda utca

Vadkacsa utca 59-81. (28-38-ig)

87. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a felnőtt háziorvosi ügyeletet az Inter-Ambulance Zrt. biztosítja.

88. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a gyermek háziorvosi ügyeletet a Heim Pál Gyermekkórház biztosítja.

89. melléklet * 

A Rákosmenti Védőnői Szolgálat iskolaorvosi feladatokat az alábbi intézményekben biztosít:

Balassi Bálint Általános Iskola és Gimnázium
Békésy György Szakközépiskola
Betlehem Óvoda
Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola
Czimra Gyula Általános Iskola
Diadal Utcai Általános Iskola
Gregor József Általános Iskola
Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
Mazsola Alapítványi Óvoda
Napfény Gyermekház
Pál Apostol Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola és Óvoda
Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola
Rákoskerti Óvoda
Rákosmenti Aprófalva Óvoda
Rákosmenti Bóbita Óvoda
Rákosmenti Csicsergő Óvoda
Rákosmenti Csillagszem Óvoda
Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Rákosmenti Kuckó Óvoda
Rákosmenti Mákvirág Óvoda
Rákosmenti Mézeskalács Óvoda és Tagóvoda
Rákosmenti Micimackó Óvoda
Rákosmenti Napsugár Óvoda
Rákosmenti Összefogás Óvoda
Rákosmenti Piroska Óvoda
Rákosmenti Robogó Óvoda
Rákosmenti Százszorszép Óvoda
Szabadság Sugárúti Általános Iskola
Újlak Utcai Általános Iskola
Waldorf Óvoda
Zrínyi Miklós Általános Iskola