Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V. 24.) számú önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Az Önkormányzat módosított költségvetési kiadásainak előirányzata 14 781 592 E Ft, módosított finanszírozási kiadásainak előirányzata 52 000 470 E Ft, melyet költségvetési intézményenként, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet K.T. jelű melléklete tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2. §-ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló módosított költségvetési bevételeinek előirányzata 11 631 696 E Ft, módosított finanszírozási bevételeinek előirányzata 55 150 366 E Ft, melyet bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet B.T. jelű melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat a költségvetési intézményeinek 2017. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az L.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 2017. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 73 865 849 E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § E rendelet 2018. május 25. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. május 24.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2018. május 24.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

Bt. melléklet a 10/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ekt melléklet a 10/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kt. melléklet a 10/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lt. melléklet a 10/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Pt. melléklet a 10/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vt. melléklet a 10/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez