Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Az Önkormányzat módosított költségvetési kiadásainak előirányzata 16 402 270 E Ft, módosított finanszírozási kiadásainak előirányzata 61 807 748 E Ft, melynek teljesítését költségvetési intézményenként, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet K.T. jelű melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat 2. §-ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló módosított költségvetési bevételeinek előirányzata 12 620 122 E Ft, módosított finanszírozási bevételeinek előirányzata 65 589 896 E Ft, melynek teljesítését bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet B.T. jelű melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § Az Önkormányzat a költségvetési intézményeinek 2018. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az L.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 2018. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 78 429 247 E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § E rendelet 2019. május 24. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. május 23.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019. május 23. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző

B.T. melléklet a 16/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

EK.T. melléklet a 16/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

K.T. melléklet a 16/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

L.T. melléklet a 16/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

P.T. melléklet a 16/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

V.T. melléklet a 16/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelethez