Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a koronavírus járvány hátrányos gazdasági hatásainak enyhítését célzó egyes kedvezményekről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 21/2015. (V. 28.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet 1.), a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról szóló 13/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet 2.), valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet 3.) - a koronavírus járvány hátrányos gazdasági hatásának enyhítése érdekében - az e rendeletben foglalt kiegészítésesekkel együtt alkalmazandóak.

2. § Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a Rendelet 1. alapján megkötött - szerződések szerinti bérleti díjaiból, valamint az idegen tulajdonú felépítmények alatti földterületek - a Rendelet 2. alapján megkötött - szerződések szerinti használati díjaiból 2020. április 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig 50%-os díjkedvezményt, valamint a díjak megfizetésére 2020. szeptember 1. napjáig fizetési halasztást biztosít, az e rendelet 1. számú mellékletében foglat tevékenységek végzése esetén.

3. § Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a tulajdonát képező - a Rendelet 3. alapján közterület használati hozzájárulás alapján - ellenérték fejében használt közterületek használóinak a használati díjakból 2020. április 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig 50%-os díjkedvezményt, valamint a díjak megfizetésére 2020. szeptember 1. napjáig fizetési halasztást biztosít, e rendelet 1. számú mellékletében foglalt tevékenységek végzése esetén.

4. § *  (1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárcsarnokokról és piacokról szóló 51/2012. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelete 11. §-12. §-ai alapján kötött helyhasználati megállapodások szerinti helyhasználati díjaiból, továbbá a 13. §-20. §-ai alapján kötött bérleti szerződések szerinti bérleti díjaiból 2020. április 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig 50%-os díjkedvezményt biztosít, továbbá - a helyhasználó, bérlő indokolt kérelme mérlegelését követően - a díjak megfizetésére 2020. szeptember 1. napjáig fizetési halasztást és 2020. szeptember 1. napjától részletfizetési lehetőséget biztosíthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Piacfelügyelete útján kell Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatához benyújtani.

(3) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti kérelmeket soron kívül elbírálja.

5. § *  E rendelet 2020. április 1. napján 16 óra 30 perckor lép hatályba és 2020. december 31. napján hatályát veszti.

Budapest, 2020. április 1.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020. április 1.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. számú melléklet a 9/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

- Civil szervezetek közösségi helyiség, klubhelyiség használata,

- büfé szolgáltatás,

- cukrászda, kávézó, fagylaltozó szolgáltatás,

- fotó-optikai szolgáltatás,

- kiskereskedelmi tevékenység nyújtása, kivéve: élelmiszer, dohány, ital, zöldség-gyümölcs, állateledel, számítástechnikai eszközök,

- falatozó üzemeltetés,

- papír-, irodaszer kereskedési tevékenység,

- oktatási-nevelési tevékenység nyújtása, fejlesztő-foglalkozás szolgáltatás nyújtása,

- vendéglátó tevékenység folytatása,

- tetováló szolgáltatás nyújtása,

- virágárusítási tevékenység,

- fodrászati szolgáltatás nyújtása,

- gyógyászati tevékenység, kivéve gyógyszertár,

- cipő árusítási tevékenység,

- söröző, borozó, italmérés szolgáltatás,

- sporttevékenység

- kulturális szolgáltató tevékenység

- TV stúdió.


  Vissza az oldal tetejére