Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A. §-ának (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület elrendeli, hogy a minden év július 1. napján esedékes Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nap Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal dolgozói számára.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. június 25.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020. június 26. napján.

Dr. György - Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző