Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Az Önkormányzat módosított költségvetési kiadásainak előirányzata 15.354.714 E Ft, módosított finanszírozási kiadásainak előirányzata 86.168.080 E Ft, melynek teljesítését költségvetési intézményenként, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet K.T. jelű melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat 2. §-ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló módosított költségvetési bevételeinek előirányzata 15.575.376 E Ft, módosított finanszírozási bevételeinek előirányzata 85.947.418 E Ft, melynek teljesítését bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet B.T. jelű melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § Az Önkormányzat a költségvetési intézményeinek 2019. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az L.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 2019. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 83.543.935 E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § E rendelet 2020. június 27. napján lép hatályba.

Budapest, 2020. június 25.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020. június 26. napján.

Dr. György - Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

1. melléklet a 19/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez