Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteiről

A Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 25. §-ában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladatkörében eljárva - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetének leírását e rendelet mellékletei tartalmazzák.

2. § A német nemzetiségi óvodai nevelést folytató Rákosmenti Csillagszem Óvoda nemzetiségi felvételi körzete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területe.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának az önkormányzati fenntartású óvodák működési körzeteiről szóló 56/2001. (X. 30.) számú rendelete.

(2) A felvételi körzethatárok 2021. évi módosulása folytán az adott óvoda korábbi működési (felvételi) körzetéhez tartozóként a 2020/2021. nevelési évben vagy azt megelőzően már felvett óvodai ellátásban részesülő gyermek testvére a felvétel során az óvoda felvételi körzetében élő gyermekkel azonos elbírálás alá esik a 2021/2022., a 2022/2023. és a 2023/2024. nevelési évben.

Budapest, 2021. március 25.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. március 25. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

1. számú melléklet a 11/2021. (III. 25.) rendelethez

2. számú melléklet a 11/2021. (III. 25.) rendelethez