Indokolás

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testület feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Az Önkormányzat módosított költségvetési kiadásainak előirányzata 20.563.671 E Ft, módosított finanszírozási kiadásainak előirányzata 102.417.660 E Ft, melynek teljesítését költségvetési intézményenként, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat 2. §-ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló módosított költségvetési bevételeinek előirányzata 17.737.532 E Ft, módosított finanszírozási bevételeinek előirányzata 105.243.799 E Ft, melynek teljesítését bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § Az Önkormányzat a költségvetési intézményeinek 2020. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 2020. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 89.254.048 E Ft főösszegével a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § (1) A zárszámadási rendelet 1. melléklet (költségvetési rendelet B. melléklete) a bevételek eredeti, módosított előirányzatait és a teljesítési adatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és igazgatási megoszlásban.

(2) A 2. melléklet (költségvetési rendelet K. melléklete) az önkormányzat kiadási előirányzatait (eredeti, módosított) és teljesítési adatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és igazgatási megoszlásban.

(3) A 3. melléklet (költségvetési rendelet L. melléklete) az engedélyezett létszám előirányzatát és a tényleges adatokat tartalmazza.

(4) A 4. melléklet (költségvetési rendelet P. melléklete) az európai uniós támogatással megvalósuló projektek adatait tartalmazza.

(5) Az 5. melléklet (költségvetési rendelet EK. melléklete) a többéves kihatású projektek előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza.

(6) A 6. melléklet az önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza intézményenként.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. április 22.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. április 22. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

1. számú melléklet a 15/2021. (IV. 22.) rendelethez

2. számú melléklet a 15/2021. (IV. 22.) rendelethez

3. számú melléklet a 15/2021. (IV. 22.) rendelethez

4. számú melléklet a 15/2021. (IV. 22.) rendelethez

5. számú melléklet a 15/2021. (IV. 22.) rendelethez

6. számú melléklet a 15/2021. (IV. 22.) rendelethez