Indokolás

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Az Önkormányzat módosított költségvetési kiadásainak előirányzata 23.844.496 E Ft, módosított finanszírozási kiadásainak előirányzata 117.673.999 E Ft, melynek teljesítését költségvetési intézményenként, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat 2. §-ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló módosított költségvetési bevételeinek előirányzata 25.258.892 E Ft, módosított finanszírozási bevételeinek előirányzata 116.259.603 E Ft, melynek teljesítését bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § Az Önkormányzat a költségvetési intézményeinek 2021. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 2021. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 98.417.311 E Ft főösszegével a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § (1) A zárszámadási rendelet 1. melléklete a bevételek eredeti, módosított előirányzatait és a teljesítési adatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és igazgatási megoszlásban.

(2) A zárszámadási rendelet 2. melléklete az önkormányzat kiadási előirányzatait (eredeti, módosított) és teljesítési adatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és igazgatási megoszlásban.

(3) A zárszámadási rendelet 3. melléklete az engedélyezett létszám előirányzatát és a tényleges adatokat tartalmazza.

(4) A zárszámadási rendelet 4. melléklete az európai uniós támogatással megvalósuló projektek adatait tartalmazza.

(5) A zárszámadási rendelet 5. melléklete a többéves kihatású projektek előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza.

(6) A zárszámadási rendelet 6. melléklete az önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza intézményenként.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. május 19.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Horváth Tamás s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 19.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző helyett
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

1. sz. melléklet a 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2. sz. melléklet a 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet a 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

4. sz. melléklet a 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

5. sz. melléklet a 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

6. sz. melléklet a 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez