Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2006. (I. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan korlátozott forgalomképességének törléséről és a forgalomképes vagyontárgyak közé történő felvételről

Budapest-Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan korlátozott forgalomképességének törléséről és a forgalomképes vagyontárgyak közé történő felvételről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Budapest-Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest XIV. kerület 31267/94. helyrajzi számon felvett, természetben Csömöri úton található, „kivett sporttelep” megnevezésű ingatlant korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréből törli.

2. § Budapest-Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest XIV. kerület 31267/94. helyrajzi számon felvett, természetben Csömöri úton található ingatlant a forgalomképes vagyontárgyak körébe felveszi.

3. § (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest-Zugló Képviselő- testületének 41/2005. (X. 28.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan korlátozott forgalomképességének törléséről és a forgalomképes vagyontárgyak közé történő felvételről.

Rátonyi Gábor dr. Szikora Zsolt
polgármester jegyző