Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a Zuglói Önkormányzati Rendészet feladatellátásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. pontjában és a 23. § (7) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Zuglói Önkormányzati Rendészet, mint költségvetési szerv ellátja a Budapest XIV. kerület közigazgatási területén lévő kerületi önkormányzati tulajdonú közterületek és a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonának védelme tárgyában a közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott feladatokat, valamint az Önkormányzat által rendeletben és más jogszabályokban meghatározott feladatokat.

2. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatából szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 12. § (1) bekezdése alapján vállalja a Budapest XIV. kerület közigazgatási területén lévő, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló közterületeken a közterület felügyeletről szóló törvényben és más magasabb szintű jogszabályban és az önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyeleti feladatok ellátását, az önkormányzatok között kötött megállapodásnak megfelelően. Az Önkormányzat a vállalt feladatok ellátásáról a Zuglói Önkormányzati Rendészet útján gondoskodik.

(2) *  Az (1) bekezdésben rögzített feladatátvállalás nem vonatkozik az 1. mellékletben meghatározott közterületekre.

(3) * 

3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) * 

dr. Papcsák Ferenc dr. Papp Csilla
polgármester jegyző

1. melléklet a 9/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésében és (5) bekezdés 4. pontjában foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő közterületek közül az alábbi közterületen látja el a jogszabályokban meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat (2. § (2) bekezdés szerinti kivételek):

a) Dózsa György út az Ajtósi Dürer sor és Vágány utca közötti szakasza,

b) az Ajtósi Dürer sor Dózsa György út és Hermina út közötti szakasza,

c) a Hermina út Ajtósi Dürer sor és Kos Károly sétány közötti szakasza,

d) a Hungária körút Kós Károly sétány és Vágány utca közötti szakasza és

e) a fenti utak által határolt közterület, illetve az ezen közterületen található utak (Varranó utca, Állatkerti körút, Gundel Károly körút, Városligeti körút, Vajdahunyad sétány, Paál László út, Washington György sétány, Winston Churchill sétány, Zichy Mihály sétány, Dvorzsák sétány, Olof Palme sétány, Lev Tolsztolj sétány, Asztana út, Liezen Mayer sétány).