Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárainak legalább 10%-a kezdeményezi.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) * 

Karácsony Gergely Makranczi László
polgármester jegyző