Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő alkoholfogyasztás tilalmáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területére, valamint a közterületet használó jogképes természetes személy jogalanyokra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott fogalom,

b) szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

3. § (1) Közterületen szeszesital fogyasztása vagy szeszesitalt tartalmazó folyadék tárolására alkalmas eszköz nyitott állapotban magánál vagy testközelben tartása tilos.

(2) Nem tilos az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény, ha

a) az üzlet, vendéglátó üzlet érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari teraszán, vendéglátó-ipari előkertjében vagy vendéglátó-ipari fogyasztópultjánál történik;

b) külön jogszabályban meghatározott engedéllyel rendelkező rendezvényen vagy érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező rendezvényen történik.

4. § (1) Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Karácsony Gergely dr. Papp Imre
polgármester jegyző