Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Zugló Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és költségvetési maradványáról

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) költségvetési bevétele: 23 846 326 ezer Ft,

b) finanszírozási bevétele: 2 341 722 ezer Ft,

c) költségvetési kiadása: 22 723 092 ezer Ft,

d) finanszírozási kiadása: 1 362 558 ezer Ft.

2. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv kiadásainak és bevételeinek az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(5) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak az elszámolását az 5. melléklet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak az elszámolását a 6. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat 2018. évi tartalékainak a részletezését a 7. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat 2018. évi több éves kihatással járó ügyleteiből fakadó kötelezettségeket a 9. melléklet határozza meg.

(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2018. évi elszámolását a 10. melléklet határozza meg.

(11) Az Önkormányzat egyéb működési és egyéb felhalmozási célú 2018. évi kiadásainak az elszámolását a 11. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak az elszámolását a 12. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2018. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat 2018. évi konszolidált mérlegét a 14. melléklet határozza meg.

(15) Az Önkormányzat 2018. évi maradványkimutatását a 15. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa összetételét a 16. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi központosított előirányzatai és egyéb kötött felhasználású támogatásai elszámolását a 17. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat általános, köznevelési, szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásai 2018. évi elszámolását a 18. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi részesedéseit a 19. melléklet határozza meg.

(4) A gazdasági társaságok 2018. év végén fennálló kötelezettségeit a 20. melléklet határozza meg.

(5) Az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről a 21. melléklet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat 2018. évi bevételei mérlegszerű bemutatását a 22. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 23. melléklet határozza meg.

5. § Az Önkormányzat 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a 24. melléklet határozza meg.

6. § Az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2018. évi költségvetési maradványa összesen 2 102 399 ezer Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8–9. § * 

Karácsony Gergely dr. Papp Imre
polgármester jegyző

1. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. részlet

II. részlet

III. részlet

IV. részlet

22. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez