Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és költségvetési maradványáról

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzettel kapcsolatos Kormányrendeletekre – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete jogkörében eljárva a polgármester az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. § Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) költségvetési bevétele: 25 185 823 ezer Ft,

b) finanszírozási bevétele: 6 095 946 ezer Ft, (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt)

c) költségvetési kiadása: 24 546 157 ezer Ft,

d) finanszírozási kiadása: 4 182 521 ezer Ft (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt).

2. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet mutatja be (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt).

(3) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt).

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak az elszámolását az 5. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak az elszámolását a 6. melléklet mutatja be.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi tartalékainak a részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi több éves kihatással járó ügyleteiből fakadó kötelezettségeket a 9. melléklet állapítja meg.

(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2020. évi elszámolását a 10. melléklet határozza meg.

(11) Az Önkormányzat egyéb működési és egyéb felhalmozási célú 2020. évi kiadásainak elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 12. melléklet ismerteti.

(13) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegét a 14. melléklet határozza meg.

(15) Az Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatását a 15. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa összetételét a 16. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi központosított előirányzatai és egyéb kötött felhasználású támogatásai elszámolását a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat általános, köznevelési, szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak 2020. évi elszámolását a 18. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi részesedéseit a 19. melléklet tartalmazza.

(4) A gazdasági társaságok 2020. év végén fennálló kötelezettségeit a 20. melléklet ismerteti.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről a 21. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi bevételei mérlegszerű bemutatását a 22. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 23. melléklet ismerteti.

5. § Az Önkormányzat 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a 24. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványa összesen 2 553 091 ezer Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző

1. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 23/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez