Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és költségvetési maradványáról

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) költségvetési bevétele: 28 834 784 ezer Ft,

b) finanszírozási bevétele: 8 791 509 ezer Ft, (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt)

c) költségvetési kiadása: 27 457 402 ezer Ft,

d) finanszírozási kiadása: 5 243 445 ezer Ft (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt).

2. § (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Címet alkotnak: a kerület összesen, a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet mutatja be (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt).

(3) Az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt).

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 5. melléklet ismerteti.

(6) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az 6. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak az elszámolását az 7. melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak az elszámolását a 8. melléklet mutatja be.

(9) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2021. évi elszámolását a 9. melléklet határozza meg.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési és egyéb felhalmozási célú 2021. évi kiadásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi tartalékainak a részletezését a 11. melléklet mutatja be.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi több éves kihatással járó ügyleteiből fakadó kötelezettségeket a 13. melléklet állapítja meg.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi konszolidált eredménykimutatását a 14. melléklet határozza meg.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi konszolidált mérlegét a 15. melléklet határozza meg.

(16) Az Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását a 16. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa összetételét a 17. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 17. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi központosított előirányzatai és egyéb kötött felhasználású támogatásai elszámolását a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat általános, köznevelési, szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak 2021. évi elszámolását a 19. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi részesedéseit a 20. melléklet tartalmazza.

(4) A gazdasági társaságok 2021. év végén fennálló kötelezettségeit a 21. melléklet ismerteti.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről a 22. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi bevételei mérlegszerű bemutatását a 23. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 24. melléklet ismerteti.

5. § Az Önkormányzat 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a 25. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványa összesen 4 925 446 ezer Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző

1. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 14/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez