Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

283/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban: 1. Kiegészítés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az 1. Kiegészítést e rendelettel kihirdeti.

3. § Az 1. Kiegészítés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„1. KIEGÉSZÍTÉS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött, a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményhez

A Szlovák Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) a két ország közös határán az Ipoly folyót Ráróspuszta és Rároš települések között átívelő közúti híd, valamint a csatlakozó utak kivitelezésének érdekében,

tekintettel a közúti híd és hídhoz csatlakozó utak megvalósításának európai uniós pénzügyi támogatására,

tekintettel arra, hogy a közúti híd és hídhoz csatlakozó utak megvalósítása a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében jóváhagyott projekt tárgyát képezi,

arra törekedve, hogy eleget tegyenek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 1. Cikk (3) bekezdése rendelkezésének,

tekintettel az Egyezmény 4. Cikk (4) bekezdése rendelkezésére,

arra törekedve, hogy biztosítsák a híd és csatlakozó utak megépítéséhez szükséges anyagi támogatás európai uniós forrásokból történő lehívásának feltételeit,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek tudomásul veszik és egyetértenek abban, hogy a híd és csatlakozó utak megépítésére a magyar fél közbeszerzési eljárást indított el a Szerződő Felek nevében, a magyar fél közbeszerzésre vonatkozó előírásaival összhangban.

2. cikk

A Szerződő Felek ezt a tényt elfogadják, kifejezik egyetértésüket és kijelentik, hogy ez a körülmény semmilyen módon nem befolyásolja a híd és csatlakozó utak kiépítésének az Egyezmény, illetve további egyedi, belföldi szintű megállapodások szerinti megvalósítását.

3. cikk

Jelen Kiegészítés az Egyezmény elválaszthatatlan részét képezi.

4. cikk

Jelen Kiegészítés hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egyezmény 6. Cikk (2) bekezdése.

5. cikk

Jelen Kiegészítést a Szerződő Feleknek a belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

Készült: Budapesten, 2011. december 20. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormánya A Szlovák Köztársaság Kormánya
nevében nevében”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-3. § az 1. Kiegészítés 5. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az 1. Kiegészítés, illetve a 2-3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A közlekedésért felelős miniszter a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött, a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezmény 1. Kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt szövegét annak hatálybalépését követően haladéktalanul közzéteszi a Magyar Közlönyben.


  Vissza az oldal tetejére