pl. 1998, 2012
pl. CVIII, 108
pl. 20, 189/A
A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

1068 találat

Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsának FF/067/2023. határozata

Letétkezelési Szabályzat kötelező előírása ellenére hiányosan megszerkesztett letéti szerződésről; a pénzletéttel kapcsolatos, a letéti adatok elektronikus nyilvántartásban történő rögzítés hiányos rögzítése, a letéti számla számának kamarai bejelentési kötelezettség elmulasztásáról; a tehermentesítéssel kapcsolatban vállalt kötelezettség teljes körűen nem teljesítéséről; ügyvédi megbízási szerződés hiányáról; az ügyfelek személyazonosítási kötelezettségének nem teljesítéséről; a dokumentum letéti szerződésben foglaltak teljesítése hiányában, a kikötött feltételekkel ellentétesen benyújtott tulajdonjog bejegyzési kérelem az ingatlan-nyilvántartásba; az ügyvédi letétbe helyezett összeggel kapcsolatos elszámolási kötelezettség elmulasztása, a jogosult részére történő kifizetés teljesítésének hiányáról; a bejelentővel történő kapcsolattartás megszakítása, letéttel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztásáról (2017. évi LXXVIII. tv. (Üttv.) 1. § (1) és (3) bekezdés, a 4. § (1) és (2), és (7) bek., a 42. § (4) bek., 44. § (1) c), 47. § (2), 48. § (1), 49. § (1) és (2), 51. § (1) és (3) bekezdését, illetve az ÜESZ. 2.1, 2.2, 2.4, 13.10. pontjai szerinti rendelkezéseket, továbbá a Letéti Szabályzat 2.1. c), e), h), m), n), o) és 3.1. és 7.1. pontja)