4/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelölti és a jogi előadói fogadalom szövegéről * 

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 158. § (1) bekezdés 9. pontja alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

1. Az ügyvédjelölti fogadalom szövege:

„Én (a fogadalomtevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom. Ügyvédjelölti tevékenységem gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, az ügyfelek érdekében eljárva gyakorlom, az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm, továbbá minden erőmmel törekszem az ügyvédi hivatásra felkészülni. (A fogadalomtevő meggyőződése szerint.) Isten engem úgy segéljen!”

2. A jogi előadói fogadalom szövege:

„Én (a fogadalomtevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom. Jogi előadói tevékenységem gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, munkáltatóm érdekében eljárva gyakorlom, az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm, továbbá minden erőmmel törekszem a kamarai jogtanácsosi hivatásra felkészülni. (A fogadalomtevő meggyőződése szerint.) Isten engem úgy segéljen!”

3. Ez a szabályzat 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. E szabályzat rendelkezéseit az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 208. § (4) bekezdése szerint indult eljárásban kamarai nyilvántartásba vett jogi előadókra alkalmazni kell.