Magyar

 

12/2020. (X. 2.) MÜK elnöki határozat

a 2020. szeptember 14. napján zárult elektronikus elnökségi szavazások eredményének megállapításáról

a Magyar Ügyvédi Kamara testületi szerve ülésének a járványügyi korlátozások idején elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartásáról, valamint ülés tartása nélküli döntéshozataláról szóló 11/2020. (IX. 22.) MÜK elnöki határozat 3.9. pontja alapján a 2020. szeptember 22. napján kezdeményezett és 2020. szeptember 30. napján lezárult, elektronikus úton lezajlott ülés tartása nélküli határozathozatal eredményét az alábbiak szerint állapítom meg:

KGY/1/2020. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 107 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a jogi előadók képzéséről szóló szabályzatot, valamint elrendeli annak a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét.

KGY/2/2020. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 103 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta az európai közösségi jogászok, az ügyvédjelöltek és a jogi előadók bizottságáról szóló szabályzatot, valamint elrendeli annak a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét.

KGY/3/2020. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 102 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az egyes nem kiemelt szabályzatok módosításáról szóló szabályzatot, valamint elrendeli annak a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét.

KGY/4/2020. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 103 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat módosításáról szóló szabályzatot, valamint elrendeli annak jóváhagyás céljából az igazságügyi miniszter elé terjesztését, majd jóváhagyását követően a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét.

KGY/5/2020. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 102 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta a továbbképzési szabályzat módosításáról szóló szabályzatot, valamint elrendeli annak a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét.

KGY/6/2020. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 105 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a fegyelmi eljárási szabályzat módosítását, valamint elrendeli annak jóváhagyás céljából az igazságügyi miniszter elé terjesztését, majd jóváhagyását követően a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét.

KGY/7/2020. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 105 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Ügyvédi Kamara 2019. évi beszámolóját.

KGY/8/2020. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 100 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Ügyvédi Kamara 2020. évi költségvetését.

Köszönöm a küldöttgyűlés tagjainak a szavazásban való rendkívül nagy arányú részvételt.