Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elsőfokú Fegyelmi Tanácsának RFSZ–5/2023/12. határozata

könnyű testi sértés gyanújáról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elsőfokú Fegyelmi Tanácsa dr. ... szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2023. december hó 8. napján, tárgyalás megtartása nélkül – zárt ülésen – meghozta az alábbi

FEGYELMI HATÁROZATOT.

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ... eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért az ellene indult

fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

Ezen határozat ellen az eljárás alá vont személy, valamint a fegyelmi biztos a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a másodfokú fegyelmi tanácshoz indokolással ellátott fellebbezést nyújthat be, melyet az elsőfokú regionális fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást kezdeményezték. A fellebbezést „Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek” ügytípus megjelöléssel terjesztheti elő. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Indokolás

I.

...........................................................................................................................

II.

Az eljárás alá vont ügyvédet gyermeke, ... sérelmére elkövetett könnyű testi sértés megalapozott gyanújának közlése mellett gyanúsítottként hallgatta ki a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztálya. A Szegedi Ügyvédi Kamara Elnökéhez 2023. március 17. napján érkezett bejelentést megelőzően, 2022. december 20. napján dr. ... már eleget tett a FESZ 14.3. pontjában foglalt bejelentési kötelezettségének.

Dr. Jakab Tamás vezető fegyelmi biztos a bejelentések alapján az egyesített fegyelmi ügyekben ... ügyszámon, 2023. április 19. napján meghozott határozatával a fegyelmi eljárást elrendelte.

Az ügyben eljáró elsőfokú fegyelmi tanács elnökének, továbbá a delegált fegyelmi tanácstagnak a Szegedi Ügyvédi Kamara Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke általi kijelölésére 2023. április 24. napján került sor.

A fegyelmi ügyben eljáró elsőfokú fegyelmi tanács figyelemmel arra, hogy a folyamatban lévő büntetőügyben megállapítandó tényállás és a hozandó határozat befolyással lehet a fegyelmi ügy érdemi döntésére, a fegyelmi tanács határozatában, a vezető fegyelmi biztos indítványával egyezően, a fegyelmi eljárás felfüggesztését rendelte el a büntetőügy jogerős befejezéséig a 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (továbbiakban: MÜK szabályzat) 28.2. b) pontja, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Üttv.) 140. § (1) bekezdése alapján.

III.

A Fegyelmi Tanács Elnöke a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályától mint nyomozó hatóságtól 2023. október 10. napján kért információt az időközi eljárási cselekményekről.

Tájékoztatásuk szerint a fegyelmi eljárás alá vont ügyvéddel szembeni büntető eljárás megszüntetésre került 2023. július 5. napján a ... számú eljárást megszüntető határozattal.

A határozat elleni, törvényes határidőn belül benyújtott panasz elutasítása miatt az eljárást megszüntető határozat jogerőre emelkedett.

IV.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem állapítható meg, ezért a fegyelmi tanács az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra:

A fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott határozattal is megszüntetheti az eljárást, ha rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az előzetes vizsgálat, illetve a fegyelmi eljárás elrendelésének a feltételei nem álltak fenn – az eljárást megszüntette.

A Tanács a 33 § (2) bekezdés g) pontja alapján rendelkezett a költség viseléséről.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

Jogerős: 2023. december 24.