2/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat

Összeférhetetlenségi Szabályzatról *