5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat

az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról *