6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat

a gondnok és végelszámoló jogköréről és eljárásáról *