8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól *