2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat

a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról *