Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elsőfokú Fegyelmi Tanácsának F–40/2012/16. határozata

letétkezelés szabályainak megsértése

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elsőfokú Fegyelmi Tanácsa 2023. június 23. napján ügyszámú eljárásban meghozta és szóban kihirdette az alábbi

fegyelmi határozatot.

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

Dr. .............. (eljárás alá vont volt ügyvéd)

ellen ........... és ....... ...........szám alatti lakosok bejelentése alapján indult F–40/2012. számú fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

Ezen határozat ellen az eljárás alá vont személy, valamint a fegyelmi biztos a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a másodfokú fegyelmi tanácshoz indokolással ellátott fellebbezést nyújthat be, melyet az elsőfokú regionális fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Indokolás

Dr. ............ a Szegedi Ügyvédi Kamarában ..... lajstromszám alatt 1991. január 1. napjával nyert ügyvédi bejegyzést, míg tagságát 2014.március 1 .napjával saját kérelmére törölték.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elnökhelyettese 2023. február 6. napján a Szegedi Ügyvédi Kamara Regionális Fegyelmi Bizottsága eljáró elsőfokú fegyelmi tanácsa és fegyelmi tanácsa elnökének kijelölésre tett intézkedést a Dr. ............. (6723 ....................) volt ügyvéd ellen indult ügyekben előzményi hivatkozással, így

F–40/2012.

Panaszos: ............... és neje ....................... a SIGNÁL BIZTOSÍTÓ általi 1.000.000.- Ft kártérítési összeg elsikkasztása miatt.

F–38/2012.

Panaszos: ...........n ....................... 1.200.000.- Ft Magyar Államkincstár javára szóló 1.200.000.- Ft tartozására szánt összeg elsikkasztása

A büntető bíróság által külön megkeresésre megküldött jogerős ítélete tényállásának ismeretében megállapítható, hogy a volt ügyvéd az ügyvédi tevékenységével szorosan összefüggésben a foglalkozásának felhasználásával nagy számban követett el a letétkezelési szabályszegést és az ügyvédi kamarába tett bejelentések panaszosai átfedéssel szerepelnek a büntető ügyek sértettjei sorában.

A 2021. május 18. napján jogerőre emelkedett ................. számú Szegedi Törvényszék által hozott ítélet sértettjei közt ugyanazon panaszosok szerepelnek kiknek bejelentése alapján már jogerősen lezárásra került a dr. ............. elleni más korábbi fegyelmi eljárás.

Továbbra sem követhető, hogy..............n panaszával összefüggően volt-e büntetőeljárás.

Iratkezelési szempontból szükségessé vált a két fegyelmi ügy elkülönítése.

Ezt követően megállapítást nyert, hogy a ............... számon indult büntetőügy jogerős befejezéséig felfüggesztett F–40/2012. számú fegyelmi ügy panaszosai feljelentése alapján elbírálást nyert a 2.Bf............ számú 2021. május 18. napján jogerős büntető ítélet alapján lefolytatott egyesített F–13/2014/ számú fegyelmi ügy során, kizárás fegyelmi büntetés kiszabásával dr.......... volt ügyvéd ellen. A kettős elbírálás kizárása végett az F–40/2012/ számon indult fegyelmi eljárás meg kellett szüntetni.

Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra:

A fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott határozattal is megszüntetheti az eljárást, ha rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az előzetes vizsgálat, illetve a fegyelmi eljárás elrendelésének a feltételei nem álltak fenn az eljárást megszüntette.

A Tanács a 33. § (2) bekezdés g) pontja alapján rendelkezett a költség viseléséről.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

JOGERŐS: 2023. 07. 10.