Magyar

 

Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F–1/.../2017. határozata

intellektuális közokirat-hamisítás bűnsegédi elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított
fegyelmi eljárás megszüntetéséről

Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. ............... (aki született ............................. napján, anyja neve: ................., ............... akos, iroda címe: ................) ügyvéd ellen indult F–1/2017. számú fegyelmi ügyben tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi

FEGYELMI INTÉZKEDÉST.

Fegyelmi tanács dr. ............... ügyvéd ellen indult a fegyelmi eljárást megszünteti

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, illetve jogi képviselője, valamint a kamara elnöke a Szegedi Ügyvédi Kamaránál benyújtott, de a Magyar Ügyvédi Kamarának címzett fellebbezéssel élhet.

Indokolás

A Szegedi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya 2016. november 7-i átiratában, valamint az érintett ügyvéd 2016. november 15-i keltű bejelentésével értesítette a Szegedi Ügyvédi Kamarát, hogy dr. ................. ügyvédet a Btk. 342. § (1) bek. c) pontja szerint minősülő intellektuális közokirat-hamisítás bűnsegédi elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ill. vádelemelési javaslattal a keletkezet iratokat a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészségnek megküldték.

A Szegedi Ügyvédi Kamra II. számú Fegyelmi Tanácsa ügyvéd ellen a Btk. 342. § (1) bek. c) pontja szerint minősülő intellektuális közokirat-hamisítás bűntett bűnsegédi elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás jogerős befejezéséig 2017. március 1. napján kelt határozatával a fegyelmi eljárást felfüggesztette.

A Szegedi Járási Ügyészség 1.B.3084/2017/29 számú 2019. november 20-i átiratában tájékoztatta a Szegedi Ügyvédi Kamarát, hogy a ........................ szemben közokirat – hamisítás büntette miatt 1.B.3084/2017/26 szám alatt indult eljárást 2019. március 27. napján megszüntette, mely határozat 2019. április 17. napján véglegessé vált.

A fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott jelen határozatával megszünteti az eljárást, mert rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy a fegyelmi eljárás elrendelésének a feltételei nem álltak fenn.

A jogorvoslati jog az Üttv. 130. § (4) bekezdésén alapul.

JOGERŐS: 2020.02. 20.