Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2018. F. 237/10. határozata

büntetőeljárásról

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot:

A fegyelmi tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd 1 (egy) rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

100.000 F t pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja, melynek végrehajtását 1 (egy) évre felfüggeszti.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy 30.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg.

Indokolás

A bejelentés

Az eljárás alá vont ügyvéd jelentette be a Budapesti Ügyvédi Kamarának, hogy vele szemben büntető eljárás indult járművezetés ittas állapotban vétségének megalapozott gyanúja miatt.

A bejelentés alapján a kamara elnöke az előzetes vizsgálatot elrendelte. Az eljárás alá vont ügyvéd becsatolta a gyanúsítotti kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvet.

Az előzetes vizsgálatot lezáró összefoglaló jelentés alapján a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke elrendelte a fegyelmi eljárást. A fegyelmi tanács határozatával az eljárás alá vont ügyvéd elleni fegyelmi eljárást a büntető eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.

Az eljárás alá vont ügyvéd csatolta a jogerős büntetővégzést.

A tényállás

A fegyelmi tanács a tényállást a rendelkezésre álló jogerős büntetővégzésben foglaltakkal egyezően állapította meg. E szerint az eljárás alá vont ügyvéd ittas állapotban vezette a gépjárművet, mikor ittassága és figyelmetlensége miatt az úttestről jobbra letért és nekiütközött egy közvilágítási oszlopnak, amely az ütközés miatt kitört és erősen megdőlt. A baleset során az eljárás alá vont ügyvéd arcának jobb oldalán zúzódásos sérülést szenvedett el. A kitört közvilágítási oszlopban becsülhetően 500.000 Ft kár keletkezett.

A kiérkező rendőrök intézkedésük során légalkoholmérő készüléket alkalmaztak, amely pozitíveredményt mutatott, ezért vérvételre előállították és megállapították, hogy az eljárás alá vont ügyvéd vérének etilalkohol-koncentrációja enyhe fokú ittas állapotnak felel meg. Az eljárás alá vont ügyvéd vezetői engedélyét az intézkedő rendőrök a helyszínen bevonták.

Az ügyészség vádiratában az eljárás alá vont ügyvédet ittas állapotban elkövetett járművezetéssel vádolta és indítványozta, hogy az eljárást a bíróság büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban folytassa le.

A bíróság a büntetővégzésével az eljárás alá vont ügyvéddel szemben Btk. 236. § (1) bekezdésébe ütköző ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt összesen 170.000 Ft pénzbüntetést és 1 (egy) év 5 (öt) hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki.

Végindítvány

A fegyelmi biztos indítványozta annak megállapítását, hogy az eljárás alá vont ügyvéd megsértette az Üttv. 107. § b) pontjában rögzítetteket és ezzel egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el és vele szemben pénzbírságot szabjon ki.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

Az Üttv. 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) ....

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

A rendelkezésre álló iratok alapján a fegyelmi tanács azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a fenti tényállás szerinti magatartásával, illetve büntetőjogi felelősségre vonásával elkövette az Üttv. 107. § b) pontja szerinti fegyelmi vétséget.

Az ügy összes körülményeire tekintettel a fegyelmi tanács az Üttv. 108. § b) pontja szerinti pénzbírság fegyelmi büntetés kiszabását találta indokoltnak, melynek mértékét mérlegeléssel a rendelkező rész szerint állapította meg, a cselekmény elkövetésekor kiszabható mértékben.

Enyhítő körülményként értékelte a fegyelmi tanács, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a terhére rótt cselekményt a büntetőeljárásban elismerte és megbánást tanúsított, valamint vele szemben korábban fegyelmi eljárás nem volt. Erre figyelemmel és tekintettel a rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyv szerinti, családi körülményeire vonatkozó nyilatkozatára, a fegyelmi tanács az Üttv. 111. § (1) bekezdés alkalmazásával a kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtását 1 évre felfüggesztette.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése, a FESZ 40.2. b) pontja alapján a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére kötelezte.

A Fegyelmi Tanács határozata 2019. szeptember 5. napján jogerős.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság - 2018. F. 237.)