Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2018.F.248/11. határozata

büntetőeljárásról

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a fegyelmi eljárást

megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

Indokolás

Az eljárás alá vont ügyvéd bejelentette a Budapesti Ügyvédi Kamarának, hogy a rendőrkapitányság gyanúsítottként hallgatta ki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 221. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdés szerint minősülő magánlaksértés vétségének gyanúja miatt. Beadványában közölte, hogy a terhére rótt bűncselekményt nem követte el és egyben csatolta a kihallgatásáról felvett gyanúsítotti jegyzőkönyvet.

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke elrendelte a fegyelmi eljárást, a Fegyelmi Tanács határozatával a büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette a fegyelmi eljárást.

A nyomozóhatóság azzal gyanúsította az eljárás alá vont ügyvédet, hogy 2018. [...] napján a tulajdonát képező, azonban T.K. és közös gyermekük használatában lévő lakásba T.K. engedélye nélkül és tiltakozása ellenére erőszakkal bement. A bejárati küszöbön álló T.K. maga elé emelt kezeit eltolva ment be a lakásba, T.K. vállával az előszobaszekrénynek esett, de sérülése nem keletkezett.

Az eljárás alá vont ügyvéd a gyanúsítás ellen azzal védekezett, hogy a lakást T.K-val közösen használták, napi rendszerességgel használta ő is, közös gyermeküket minden reggel ő ébresztette és vitte óvodába, mivel T.K. korán ment dolgozni. Ezen kívül ebben a lakásban kialakított irodáját is itt működteti, tehát T.K. alaptalanul akadályozta a lakásba való bemenetelét.

Az eljárás alá vont ügyvéd bejelentette a Budapesti Ügyvédi Kamarának, hogy a rendőrkapitányság az ellene folyó büntetőeljárást megszüntette és mellékelte a nem jogerős határozatot. Utóbb csatolta a rendőrkapitányság vezetőjétől kapott értesítést arról, hogy a határozat az eljárás megszüntetéséről jogerőre emelkedett.

A fegyelmi biztos a fegyelmi eljárás megszüntetését indítványozta.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A határozat indokolásából is kitűnően a nyomozó hatóság azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont ügyvéd sem a 2012. évi C. törvény 221. § (1) bekezdésébe ütköző magánlaksértés bűncselekményét, sem a 222. §-ba ütköző zaklatás bűncselekményét nem követte el és ugyanígy nem követte el a már idézett törvény 208. §-ába ütköző kiskorú veszélyeztetésének bűncselekményét sem. A határozat megállapította, hogy a szülők megromlott élettársi viszonya, az elmérgesedett kapcsolat önmagában véve nevelési kötelességszegésnek nem tekinthető, és az nem alapozza meg a kiskorú veszélyeztetése bűntettének megállapíthatóságát. A határozat megállapította, hogy az eljárás alapját képező cselekmény nem bűncselekmény, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárás megszüntetéséről határozott.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem állapítható meg, ezért a fegyelmi tanács az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján - figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra - a fegyelmi eljárást fegyelmi vétség hiányában megszüntette.

A jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata 2020. január 20. napján jogerős.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság - 2018. F. 248.)