11/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat

a fegyelmi bizottságokról, valamint az országos fegyelmi főbiztosi és fegyelmi biztosi tisztséget ellátó tisztségviselők létszámáról * 

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 8. és 33. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat véleményének kikérésével,

az 1.1. pont a) alpontja és a 2.2. pont tekintetében az Üttv. 156. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat egyetértésével,

az 1.1. pont b) alpontja és a 2.2. pont tekintetében az Üttv. 156. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat egyetértésével,

a következő szabályzatot alkotja:

1. Az országos fegyelmi bizottság kamarai jogtanácsos és alkalmazott ügyvéd tagjainak létszáma

1.1. Az országos fegyelmi bizottság

a) kamarai jogtanácsos tagjainak a száma hat,

b) alkalmazott ügyvéd tagjainak a száma kettő.

2. A regionális fegyelmi bizottság

2.1. A regionális fegyelmi bizottságok elnevezését, működési területét, székhelyét és - területi ügyvédi kamarai bontásban - az ügyvéd tagjainak a számát az 1. melléklet tartalmazza.

2.2. A regionális fegyelmi bizottság kamarai jogtanácsos, illetve alkalmazott ügyvéd tagjainak az Üttv. 169. § (3) bekezdése szerinti számát a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával a tagozati tisztségviselők általános delegálása napjának a kitűzésével egyidejűleg határozatban állapítja meg.

2.3. *  Az adott regionális fegyelmi bizottság illetékességi területén található valamennyi területi ügyvédi kamara általános választásának lezajlását követő 10 napon belül a megválasztott és delegált fegyelmi bizottsági tagok alakuló ülést tartanak, amelyen az ügyvédtagok közül megválasztják a regionális fegyelmi bizottság elnökét és elnökhelyettesét.

2.3/A. *  A regionális fegyelmi bizottság tagjai a megbízatásukat az alakuló ülésen nyerik el.

2.4. A regionális fegyelmi bizottság alakuló ülését a legnagyobb létszámú kamara elnöke hívja össze és kijelöli az ülést levezető elnököt.

2.5. *  A regionális fegyelmi bizottság alakuló ülésén bármely bizottsági tag javaslatot tehet az elnök, illetve az elnökhelyettese személyére vonatkozóan. A választás a legalább egy jelöléssel rendelkező ügyvéd elnökjelöltek, illetve elnökhelyettes-jelöltek között titkos szavazással történik.

2.6. *  A regionális fegyelmi bizottság elnöke, illetve elnökhelyettese az az elnökjelölt, illetve elnökhelyettes-jelölt, aki a titkos szavazással lebonyolított választás során az adott tisztségre a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást az érintett jelöltek között nyomban meg kell ismételni. Ha ismételten szavazategyenlőség alakul ki, a regionális fegyelmi bizottság elnökét, illetve elnökhelyettesét az azonos szavazatot elért elnökjelöltek, illetve elnökhelyettesek közül a levezető elnök a regionális fegyelmi bizottság alakuló ülésén sorsolással választja ki.

2.7. *  A regionális fegyelmi bizottság működtetésének biztosítására szolgáló dologi költségeket a régióba tartozó kamarák utólagosan, eltérő megállapodásuk hiányában éves gyakorisággal, a tárgyévet követő év harmadik hónapjának utolsó napjáig számolják el egymással. A területi ügyvédi kamarák eltérő megállapodásuk hiányában olyan arányban viselik a regionális fegyelmi bizottság dologi költségeit, amilyen a tárgyév első napján az ügyvédi tevékenység szüneteltetése és felfüggesztése hatálya alatt nem álló tagjaik aránya.

3. A vezető fegyelmi biztosi és fegyelmi biztosi tisztséget ellátó tisztségviselők létszáma

3.1. A vezető fegyelmi biztosi tisztséget területi ügyvédi kamaránként egy-egy tisztségviselő látja el.

3.2. A fegyelmi biztosi tisztséggel járó feladatokat a 2. mellékletben meghatározott számú tisztviselő látja el.

4. Záró rendelkezések

4.1. Ez a szabályzat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.2. Megválasztásuktól 2019. január 1-ig, de legkésőbb a regionális fegyelmi bizottságok megalakulásáig a fegyelmi megbízottak jogkörében a fegyelmi biztosok járnak el.

1. melléklet a 11/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzathoz

A regionális fegyelmi bizottságok és ügyvéd tagjaik száma

1. Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
Illetékessége: Budapesti Ügyvédi Kamara működési területe
Székhelye: Budapesti Ügyvédi Kamara székhelye
Ügyvéd tagjainak száma: 27
2. Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság
Illetékessége: Pest Megyei Ügyvédi Kamara és
Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara működési területe
Székhelye: Pest Megyei Ügyvédi Kamara székhelye
Tagjainak száma:
Pest Megyei Ügyvédi Kamara 15
Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara 5
3. Győri Regionális Fegyelmi Bizottság
Illetékessége: Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara,
Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara és
Vas Megyei Ügyvédi Kamara működési területe
Székhelye: Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara székhelye
Ügyvéd tagjainak száma:
Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara 10
Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara 6
Vas Megyei Ügyvédi Kamara 6
4. Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság
Illetékessége: Fejér Megyei Ügyvédi Kamara,
Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara és
Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara működési területe
Székhelye: Fejér Megyei Ügyvédi Kamara székhelye
Ügyvéd tagjainak száma:
Fejér Megyei Ügyvédi Kamara 7
Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara 7
Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara 7
5. Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság
Illetékessége: Pécsi Ügyvédi Kamara,
Somogy Megyei Ügyvédi Kamara és
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara működési területe
Székhelye: Pécsi Ügyvédi Kamara székhelye
Ügyvéd tagjainak száma:
Pécsi Ügyvédi Kamara 9
Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 7
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara 5
6. Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság
Illetékessége: Szegedi Ügyvédi Kamara,
Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara és
Békés Megyei Ügyvédi Kamara működési területe
Székhelye: Szegedi Ügyvédi Kamara székhelye
Tagjainak száma:
Szegedi Ügyvédi Kamara 12
Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 12
Békés Megyei Ügyvédi Kamara 5
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság
Illetékessége: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara,
Nyíregyházi Ügyvédi Kamara és
Heves Megyei Ügyvédi Kamara működési területe
Székhelye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara székhelye
Ügyvéd tagjainak száma:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara 12
Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 12
Heves Megyei Ügyvédi Kamara 7
8. Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság
Illetékessége: Debreceni Ügyvédi Kamara és
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara működési területe
Székhelye: Debreceni Ügyvédi Kamara székhelye
Ügyvéd tagjainak száma:
Debreceni Ügyvédi Kamara 12
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara 7

2. melléklet a 11/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzathoz

A fegyelmi biztosok létszáma területi ügyvédi kamaránként

Kamara Fegyelmi biztosi feladatokat ellátó tisztségviselők száma
Budapesti Ügyvédi Kamara 7 fő
Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 2 fő
Békés Megyei Ügyvédi Kamara 1 fő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara 2 fő
Debreceni Ügyvédi Kamara 2 fő
Fejér Megyei Ügyvédi Kamara 2 fő
Győr-Moson-Sopron Ügyvédi Kamara 1 fő
Heves Megyei Ügyvédi Kamara 2 fő
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara 1 fő
Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara 2 fő
Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara 1 fő
Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 2 fő
Pest Megyei Ügyvédi Kamara 3 fő
Pécsi Ügyvédi Kamara 2 fő
Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 1 fő
Szegedi Ügyvédi Kamara 2 fő
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara 1 fő
Vas Megyei Ügyvédi Kamara 1 fő
Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara 1 fő
Zala Megyei Ügyvédi Kamara 1 fő