12/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról *