Magyar

 

1/2019. (VII. 15.) MÜK elnökségi határozat

a Képzési Helyek akkreditációjáért és a Képzési Események nyilvántartásba vételéért fizetendő díj mértékéről

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 4.1.5. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Az akkreditáció díja

1.1. Az akkreditáció díja a teljes Akkreditációs Időszakra 500.000 Ft.

1.2. Ha az akkreditációt nem a teljes Akkreditációs Időszakra kérik az akkreditáció hatályát, megkezdett az akkreditációs díj évenként évi 150.000 Ft.

1.3. *  Az egyszerűsített akkreditáció díjának megfelelő összegű akkreditációs díj megfizetésére köteles az a kérelmező, aki vállalja, hogy kizárólag olyan Képzési Eseményt szervez, amelyen valamennyi Továbbképzésre Kötelezett azonos feltételek mellett részt vehet és a részvételért a Továbbképzésre Kötelezettnek sem közvetlenül, sem közvetetten nem kell ellenértéket fizetnie vagy más olyan kötelezettséget vállalnia, amely a Képzési Eseményen való részvételhez vagy a Képzési Helynek a Továbbképzési Szabályzatból fakadó kötelezettsége teljesítéséhez nem szükséges.

2. Egyszerűsített akkreditáció díja

2.1. Az egyszerűsített akkreditáció díja 150.000 Ft.

2.2. Ha az akkreditációt nem a teljes Akkreditációs Időszakra kérik az akkreditáció hatályát, megkezdett az akkreditációs díj évenként évi 45.000 Ft.

3. A Képzési Események nyilvántartásba vételi díja

3.1. A nyilvántartásba vételi díj 30.000 Ft a Képzési Eseményen egy résztvevő által megszerezhető kreditpontonként.

3.2. *  Mentesül a Képzési Esemény nyilvántartásba vétele megfizetésének a díja alól

a) az Alkotmánybíróság,

b) a bíróság,

c) az Országos Bírósági Hivatal,

d) a Magyar Igazságügyi Akadémia,

e) az ügyészség,

f) a Magyar Jogászegylet és területi szervezete, valamint

g) a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete.

4. * 

5. Ez a határozat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét követő napon lép hatályba.